7 vấn đề Marketing hiện đại: Cạnh tranh năng động trong thị trường toàn cầu (P6)

Cạnh tranh năng động trong thị trường toàn cầu

Trong khi những cụm từ như là “cạnh tranh khốc liệt” hoặc “di chuyển nhanh chóng” đã tồn tại nhiều năm nay, tốc độ của sự thay đổi – ở cấp độ khách hàng hoặc đối thủ – đang gia tăng ở những mức độ không thể lường trước được. Ở cấp độ khách hàng, điều này được phản ánh trong việc làm Marketing “dựa trên vị trí” với những ứng dụng di động, việc theo dõi tức thì hành vi khách hàng, và những tiến bộ liên tục của sự cạnh tranh mới và lanh lẹ. Nhiều ngành, ở trung tâm của việc thay đổi này là những sản phẩm thông minh, những ứng dụng thông minh và những thiết bị kết nối toàn cầu cũng như là việc gia tăng sự sẵn lòng của các doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái của những đối tác hơn là đi một mình.
Trong nhiều ngành, sự cạnh tranh mới và lanh lẹ có lẽ là từ những doanh nghiệp ở những nền kinh thế thứ 2 (second-world) hoặc thậm chí là những quốc gia mới nổi. Điều gì là những ngụ ý của việc đối mặt với những đối thủ không truyền thống này? Ngược lại, những cơ hội tăng trưởng lớn nhất cho nhiều doanh nghiệp là trong những thị trường mới nối, với những nhu cầu khách hàng không quen thuộc, những cấu trúc kênh và thậm chí là nhữ thủ tục hành chính và những hệ thống chính trị. Việc đối mặt với những thị trường mới và năng động có ý nghĩa gì cho công việc marketing? Việc làm marketng có tiếp tục là chìa khóa chung cho dòng vào của thông tin thị trường và những dòng ra của những giải pháp và những sản phẩm không?

1.Bằng cách nào tôi cạnh tranh với những hệ thống sinh thái và những đối thủ riêng lẻ?
Có một cách giải quyết được viết ra là chuyển từ việc năng nổ cạnh tranh “một mình” sang một thế giới kết nối một cách nhanh chóng, nơi mà những nền tảng cạnh tranh chống lại những nền tảng. Chúng ta thấy điều này sẵn sàng nhất trong khu vực công nghệ, nhưng nó cũng dễ nhận thấy ở nhiều khu vực khác. Một hệ thống sinh thái của những người chơi nhìn giống cái gì?

2.Bằng cách nào chúng ta dự đoán tốt hơn việc chuyển dời mang tính cạnh tranh sang thị trường của chúng ta?
Theo chú giải của Peter Drucker, cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra tương lai. Bằng cách nào các doanh nghiệp định hình tương lại? Họ làm nó một mình hay là chơi chung với những công ty khác? Chúng ta có thể học điều gì từ quá trình này?

3.Bằng cách nào tôi có thể cạnh tranh với những đối thủ toàn cầu mà tôi chưa từng nghe tới?
Đây là một trong những mối quan tâm đáng kể nhất của những người chơi toàn cầu lớn: Ai là những người chơi mới bước vào thế giới và sẽ nổi lên? Bằng cách nào tôi đánh dấu họ sớm? Tôi mua họ hay là chiến đấu với họ? Cần cái gì để làm công việc sáp nhập trên thị trường quốc tế? Bằng cách nào tôi chắc chắn rằng tôi khai thác hết chúng?

4.Nếu doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp vừa (hoặc thậm chí nhỏ), bằng cách nào tôi toàn cầu hóa một cách nhanh chóng?
Những tính cách thị trường quốc gia gì cung cấp một hướng dẫn tốt nhất cho sự tăng trưởng tiềm năng tôi có thể khai thác? Bằng cách nào tôi tiến vào những thị trường cả ở việc mua hàng của khách hàng đầu trước và giao nhận và vận tải ở đầu sau? Bằng cách nào tôi tổ chức làm cho điều đó diễn ra? Việc phân tích xu hướng là xung quanh một thời điểm. Nó có giữ cho việc bước vào những thị trường năng động? Khi nào và tại sao nó không? Cái gì có thể được làm để nối liền những khoảng cách này? Ví dụ, bằng cách nào tôi có thể dự đoán tốt hơn ở đâu và khi nào những công nghệ mới có lẽ cất cách?

5. Bằng cách nào tôi tổ chức điều khiển và dự báo những thay đổi trong thị trường của tôi?
Đây là công việc của marketing hay đối tượng nào khác? Nếu vậy thì là ai? Những chi phí và lợi ích gì của những cách tiếp cận khác nhau? Có phải việc cố gắng đơn giản để trở nên nhanh nhẹn hơn và phản hồi nhanh hơn khi những thay đổi xảy ra là những thay thế để cố gắng dự đoán những động lực thị trường và thay đổi không?

Vấn đề marketing thứ 6: cạnh tranh toàn cầu
Vấn đề marketing thứ 6: cạnh tranh toàn cầu