Homework 5 Quản trị e-Marketing Cô Hoàng Lệ Chị UEH K22 Đêm 3

Đây là tình huống thứ 5 môn quản trị emarketing do cô Hoàng Lệ Chi giảng dạy.

Cô Chi đồng thời cũng là giảng viên trường học viên bưu chính viễn thông PTIT, trường của tôi học khi còn là sinh viên luôn (Khoe ké tí :D)

Download Link: Here

Yêu cầu:

Cô giao bài tập như sau:
 1. Nhóm lớn 1: Mục 1
 2. Nhóm 2,3: Mục 2
 3. Nhóm 4: Mục 3
 4. Nhóm 5,6: Mục 4

Tài liệu quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Phần 2 K22 Đêm 3

Tài liệu quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Phần 2 Cao học UEH K22 Đêm 3

Download Link: http://sdrv.ms/1cyjoba

Nội dung Quản trị eMarketing Part 2:

 • Chương 4: Thiết lập cơ sở dữ liệu eMarketing
 • Chương 5: Hành vi khách hàng trực tuyến.
 • Chương 6: Các chiến lược phân khúc, thị trường mục tiêu, định vị và khác biệt.
 • Chương 7: Sản phẩm – chào hàng trực tuyến.
 • Chương 8: Giá cả – Giá trị trực tuyến.
 • Chương 9: Chính sách phân phối trong kinh doanh trực tuyến.
 • Chương 10: Truyền thông marketing trực tuyến.

 

Quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi – Tình huống 3 Chiến lược eMar tại Dell Company – Day 4

Case Study Download Link: http://sdrv.ms/1fSzIWp

Yêu cầu cho nhận xét đánh giá về các nội dung:

 • Tổng quan web site của Dell Computer
 • Lợi ích, chi phí và sáng tạo giá trị
 • Những đặc điểm khách hàng và chiến lược thương hiệu
 • Phân tích web site
 • Mô hình kinh doanh
 • Đo lường E-Marketing
 • Kết luận và viễn cảnh của DELL

(Thực hiện theo nhóm)

Câu chuyện về Amazon eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Day 1

Download tình huống: here

3 Yêu cầu:

 1. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của Amazon
 2. Nêu năng lực cốt lõi của Amazon (biện luận dựa trên chuỗi giá trị của Michael E. Porter)
 3. Nêu ưu điểm của Amazon so với Ebay (lợi thế cạnh tranh B2C với C2C, hàng hóa chất lượng, dịch vụ tốt, Amazon know customer, chi phí thời gian mua sản phẩm nhanh hơn ebay qua hình thức đấu giá)

So sánh tài khoản Google Analytics Free và Premium

* Trả phí khi sử dụng dịch vụ:

– Free Account: 0$

– Premium Account: 90,000 bảng per Year.

* Training từ GG – Đào tạo sử dụng phần mềm

– Free: Self Training

– Premium: GG Experts

* Hit Processed per Month: Số lượng click vào website có thể xử lý.

– Free: 10M

– Premium: 1B Continue reading “So sánh tài khoản Google Analytics Free và Premium”