Hướng dẫn cách resize nhiều file ảnh cùng lúc trên GIMP

Đi chụp hình về file mỗi hình rất lớn, gây khó khăn trong việc chia sẻ và người dùng nhiều khi cũng chỉ cần post facebook 😀

Sử dụng Photoshop thì không vấn đề nhưng khổ cái trên Linux làm gì có cái đó. Bài này note các sử dụng GIMP để resize multiple file ảnh trên Ubuntu nói chung và Linux Mint nói riêng.

B1: Cài gói gimp-plugin-registry

Vào System / Adminsitrator /Synaptec Package Manager

Search gimp-plugin-registry

Cài đặt gói này

B2: Khởi động tiện ích David’s Batch Process (Đây là tiện ích sử dụng để resize nhiều file ảnh cùng lúc.

Mở GIMP lên và vào Filters/ Batch / Batch Process

Chọn tab Input và add các file ảnh vào. Continue reading “Hướng dẫn cách resize nhiều file ảnh cùng lúc trên GIMP”