Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?

Theo như thuyết 2 nhân tố của Herzberg thì những nhân tố duy trì sẽ giúp cho con người ta không bất mãn chứ chưa chắc đã thỏa mãn, chỉ có những nhân tố động viên mới giúp con người ta thỏa mãn. Cũng từ đó mà suy ra, đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn, và mình xin phản đối quan điểm dựa vào một số bài báo thống kê của nước ngoài cho rằng người Việt Nam thuộc những người “hạnh phúc nhất thế giới”.

Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?

Continue reading “Đa số người Việt Nam chúng ta hiện nay là không bất mãn?”