Categories
HỌC

Đề thi quản trị nguồn nhân lực – Trần Kim Dung

Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học K22 Ngày 2

Do PGD. TS Trần Thị Kim Dung giảng dạy.

Đề mở – 75 phút

Cho 1 bảng các KPI – Download bảng KPI: CLICK HERE

(Bảng số liệu Cô cho giống KPI ngân hàng, Nhưng ít hơn vài cái)

1/ Trong bảng KPI trên Anh chị hãy chọn KPI nào cho kỹ thuật, KPI nào cho kinh doanh?

2/ Từ những KPIs đã chọn được của 2 phòng trên. Hãy chỉ ra cách đánh giá các KPIs hiệu quả.

Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về nguồn nhân lực

Tổng hợp các bài về quản trị nguồn nhân lực – PGS TS Trần Kim Dung giảng dạy.

 1. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học – Cô Trần Kim Dung
 2. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH
 3. Tổng hợp tiểu luận quản trị nguồn nhân lực K22 Đêm 3 – Cô Trần Kim Dung
 4. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung lớp cao học Đêm 3 K22
 5. Xây dựng KPI hiệu quả
 6. Giới thiệu về đo lường hiệu suất – KPI KRI và PI
 7. 4 nền tảng để phát triển KPI
 8. Bí quyết thiết lập KPIs trong 16 tuần
 9. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật
 10. Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh
 11. Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính
 12. Một vài hình ảnh kỷ niệm kết thúc môn quản trị nguồn nhân lực lớp Cao học Đêm 3 K22 với Cô Trần Kim Dung

[email protected]

Categories
HỌC PHOTO

Kết thúc môn Quản trị nguồn nhân lực – K22 D3 – Cô Trần Kim Dung

Tôi là một trong những người được may mắn là học viên khóa K22 D3 định hướng MBA ứng dụng và học tập cô Trần Kim Dung dạy bộ môn quản trị nguồn nhân lực (HRM).

Được học cô là một niềm vinh dự lớn của chúng em.

Chúc Cô luôn sức khỏe và thành công ^^

Một số hình ảnh buổi học cuối cùng…