Cách tạo bài viết trên Vneconomics.com

Cách tạo bài viết trên Vneconomics.com Update 2016

Bài viết này dùng để hướng dẫn tạo bài viết cơ bản trên vneconomics.com

Video hướng dẫn dùng vneconomics.com by Kevin

Agenda
 1. Login / Logout
  1. Account: Username / password
  2. Link to login: https://vneconomics.com/login
 2. Create a post
  1. Title
  2. Content
  3. Tag
  4. Category
  5. Insert Image / Video
  6. Insert File
  7. Save as Draft
  8. Publish a post
  9. Update collection page (Optional)
 3. Edit a post
  1. Edit content, title, url
  2. Edit file, link…
  3. Update post.
 4. Delete a post
 5. Share a post

+ Chèn video:

+ Chèn hình ảnh

vi du viet bai vneconomics

+ Chèn file:

C1: Chèn trực tiếp (Ko nên dùng vì rất khó quản lý sau này).

Ktra giua ky – de thi

C2: Chèn thông qua Menu Download.

 

Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH

Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH (Do 75 câu hỏi nhiều nên chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên 15 câu hỏi trong bộ câu hỏi). Chúc vui!

Download toàn bộ bộ đề: https://vneconomics.com/giai-trac-nghiem-75-cau-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong-k22/

 

Kevin.

Giải trắc nghiệm 75 câu quản trị kinh doanh quốc tế Thầy Nguyễn Hùng Phong K22

Link bộ đề trắc nghiệm 75 câu thầy Nguyễn Hùng Phong: https://vneconomics.com/75-cau-hoi-on-thi-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong/

Bộ giải đề (Hơi rải rác nhiều File): IBM Test 75 questions

Lưu ý: Trong các câu này có 1 số câu chưa chuẩn, chưa kiểm chứng được, nhưng nhìn chung đúng 70%.

Thi sẽ có khoảng 70-90% câu hỏi trong bộ đề này. Một số câu ngoài bộ đề nằm trong phần kiến thức trên lớp + tài liệu đọc.

Đánh giá: Khá dễ + Đây là môn thi ra sớm đầu tiên khi học UEH.

[email protected]