Categories
HỌC

Cách tạo bài viết trên Vneconomics.com

Cách tạo bài viết trên Vneconomics.com Update 2016

Bài viết này dùng để hướng dẫn tạo bài viết cơ bản trên vneconomics.com

Video hướng dẫn dùng vneconomics.com by Kevin

Agenda
 1. Login / Logout
  1. Account: Username / password
  2. Link to login: http://vneconomics.com/login
 2. Create a post
  1. Title
  2. Content
  3. Tag
  4. Category
  5. Insert Image / Video
  6. Insert File
  7. Save as Draft
  8. Publish a post
  9. Update collection page (Optional)
 3. Edit a post
  1. Edit content, title, url
  2. Edit file, link…
  3. Update post.
 4. Delete a post
 5. Share a post

+ Chèn video:

https://www.youtube.com/watch?v=ppUElddMHA8

+ Chèn hình ảnh

vi du viet bai vneconomics

+ Chèn file:

C1: Chèn trực tiếp (Ko nên dùng vì rất khó quản lý sau này).

Ktra giua ky – de thi

C2: Chèn thông qua Menu Download.

[wpdm_package id=’3486′]

 

Categories
HỌC

Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH

Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH (Do 75 câu hỏi nhiều nên chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên 15 câu hỏi trong bộ câu hỏi). Chúc vui!

Download toàn bộ bộ đề: http://vneconomics.com/giai-trac-nghiem-75-cau-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong-k22/

 

Kevin.

Categories
HỌC

Giải trắc nghiệm 75 câu quản trị kinh doanh quốc tế Thầy Nguyễn Hùng Phong K22

Link bộ đề trắc nghiệm 75 câu thầy Nguyễn Hùng Phong: http://vneconomics.com/75-cau-hoi-on-thi-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong/

Bộ giải đề (Hơi rải rác nhiều File): IBM Test 75 questions

Lưu ý: Trong các câu này có 1 số câu chưa chuẩn, chưa kiểm chứng được, nhưng nhìn chung đúng 70%.

Thi sẽ có khoảng 70-90% câu hỏi trong bộ đề này. Một số câu ngoài bộ đề nằm trong phần kiến thức trên lớp + tài liệu đọc.

Đánh giá: Khá dễ + Đây là môn thi ra sớm đầu tiên khi học UEH.

[email protected]

Categories
HỌC

75 câu hỏi ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

75 câu hỏi ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Bạn có thể tham gia thi thử các câu trong bộ 75 câu hỏi này tại: http://vneconomics.com/thi-thu-75-cau-trac-nghiem-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong-cao-hoc-qtkd-ueh/

Download Link: TONG HOP CAU HOI ON THI MON QTKDQT

1.Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________.

a. Sự cải thiện các tác động về kinh tế

b. Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ

c. Sự suy giãm mức sống

d. Giãm thiểu chi phí đặt hàng

e. Tất cả lý do trên

2.Tất cả những phát biểu sau đây về toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ

a. Toàn cầu hóa làm giãm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.

b. Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường.

c. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của quốc gia.

d. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.

e. Toàn cầu hóa làm lãng quên vấn đề nhân quyền.

[email protected]

Categories
HỌC

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Đây là Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế của thầy Nguyễn Hùng Phong gồm 10 chương.

 

 

Categories
HỌC

Tổng hợp tiểu luận quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong Đêm 4 K22

[email protected]

 

Categories
HỌC

Tổng hợp bài về quản trị kinh doanh quốc tế

Categories
HỌC

Tổng hợp tiểu luận quản trị kinh doanh quốc tế Thầy Nguyễn Hùng Phong UEH Đêm 3 K22

 

[email protected]

Tổng hợp bài về quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Categories
HỌC

Tài liệu quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Tài liệu bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Lớp cao học quản trị kinh doanh Đêm 3 K22 UEH.

Download Link: Mirror 1 | Mirror 2

 

[email protected]