7 vấn đề Marketing hiện đại: Cân bằng quá trình đổi mới từ gốc rễ (P7)

Cân bằng quá trình đổi mới từ gốc rễ

Các doanh nghiệp cần phải cạnh tranh trong hai giai đoạn: hiện tại và tương lại. Bằng cách nào người ta có thể cân bằng hai điều này, hoặc thành thạo, hay biết định hướng? Bằng cách nào chúng ta có sự đổi mới cần thiết trong hiện tại, trong khi phải đầu tư vào những công nghệ mới, những mô hình kinh doanh, mối quan hệ đối tác, và những trải nghiệm của khách hàng, những thứ sẽ là xu hướng cho tương lai? Bằng cách nào chúng ta nuôi dưỡng sự đổi mới xa hơn là sản phẩm – sự tổ chức, những mạng lưới, những mô hình tài chính, những kênh phân phối hoặc những dạng khác của đổi mới – cái mà có thể làm gia tăng sự cạnh tranh cho tương lai? Chúng ta có thể và nên cân bằng qua thời gian bởi cách kết nối liên tục sự tập trung của chúng ta từ căn bản đến khi hoàn thành (nghĩa là những hoạt động giống như kinh doanh công nghệ là xây dựng “những nền tảng” mới, sau đó thêm “những module (bộ phận)” vào) hơn là cố gắng làm nó cùng lúc luôn?

1.Bằng cách nào tôi kết hợp thành công những nguyên tắc thiết kế vào tổ chức của tôi?
Pepsi và những doanh nghiệp khác đã làm được một công việc tuyệt vời là kết hợp những nguyên tắc thiết kế vào tổ chức của họ, không chỉ là thiết kế lại sản phẩm mà còn cả những hệ thống, quy trình và dòng công việc. Chúng ta có thể học từ Pepsi và những doanh nghiệp đó là gì để triển khai thành công tư duy thiết kế? Điều gì là mảng tốt của tư duy thiết kế? Nó tạo ra điều gì trong điều kiện những vấn đề không lường trước được của doanh nghiệp?

2.Bằng cách nào chúng ta nghĩ về việc tạo ra những sản phẩm “nền tảng”?
Chúng ta không đủ những sản phẩm thành công. Những doanh nghiệp thành công suy nghĩ trong điều kiện những nền tảng, sự nhượng quyền và những hệ sinh thái. Nghĩ về American Girl. Chúng không phải là những sản phẩm đơn giản, mà là toàn bộ hệ sinh thái của sản phẩm, thông tin, thương hiệu và những trải nghiệm mua sắm. Bài học cần học là gì?

3.Những cách tốt nào để xuây dựng những nguyên mẫu và “phát hiện lỗi nhanh (fail fast)”?
Những doanh nghiệp lớn làm gì trong lĩnh vực này? Những doanh nghiệp lớn như GE có thể thực hiện những mô hình bắt đầu-tinh gọn (lean-startup), hoặc nó hầu hết không thể áp dụng cho những doanh nghiệp lớn để tiến hành? Những doanh nghiệp lớ có cần phải làm những điều này một cách khác biệt không?

4.Bằng cách nào tôi đảm bảo rằng chúng ta học những bài học đúng từ những kiểm nghiệm thị trường?
Bằng cách nào tôi tiến hành kiểm nghiệm trong một cách phát hiện lỗi nhanh và vẫn giữ những ý định của tôi dưới sự theo dõi của những đối thủ?

5.Những gì là giá trị đổi mới tốt và bằng cách nào tôi tích hợp chúng?
Bằng cách nào bạn khác biệt hóa giữa số lượng và chất lượng của những đổi mới? Cái gì, nếu có, những giá trị đổi mới tôi nên xây dựng vào những hệ thống khen thưởng và đánh giá? Cho ai? Những giá trị đổi mới nào có tế có những hậu quả không lường trước được? Chúng là gì? Bằng cách nào những kết quả tiêu cực nào tốt nhất nên tránh?

6.Bằng cách nào tôi nên tổ chức để đưa những kết quả đổi mới vào công ty của mình?
Cái gì xác định khi tôi nên tạo ra hay là mua? Có một mô hình kinh doanh dễ thấy mà có thể thuê ngoài sự đổi mới một cách hiệu quả và chỉ mua những gì tôi thấy thành công không? Tôi có thể vẫn “chiến thắng” về tài chính bởi việc tạo ra những việc mua bán không? Nếu vậy, bằng cách nào?

7.Những doanh nghiệp như là NETFLIX, hoặc thậm chí những thương hiệu cá nhân như là Madona và Justin Timberlake, đã quản lý một cách thành công xuyên suốt hai giai đoạn.
Kết quả là, họ có sự tự tạo ra chính bản thân họ cho phù hợp với không gian cạnh tranh mới. Chúng ta có thể học gì từ những doanh nghiệp và cá nhân đó?

Vấn đề thứ 7 của marketing hiện đại là sự đổi mới