Kênh vạn năng (Omni-channel) – Vấn đề Marketing thứ 5

Với sự tiến bộ của truyền thông xã hội, truyền thông di động, những kênh truyền thông luôn luôn mở, mọi thứ trên Internet và những thị trường đa kênh, một cụm từ mới bao trùm là “kênh vạn năng (omni-channel)”. Chúng ta biết được cái gì về thế giới này? Nó có gì khác hơn so với đa kênh?

Kênh vạn năng (omni-channel)

Continue reading “Kênh vạn năng (Omni-channel) – Vấn đề Marketing thứ 5”