PHÂN BIỆT HAY KHÁC BIỆT?

Sự khác biệt là lý do để người tiêu dùng mua (reason to buy) sản phẩm này mà không mua SP khác trong lâu dài (không phải nhất thời); còn sự phân biệt hay nổi trội là để phân biệt (to distinguish) và không gây nhầm lẫn giữa thương hiệu này với thương hiệu khác – một thương hiệu phải trông như chính nó (a brand looking like itself). Theo các chuyên gia, thông thường, có 6 yếu tố chính để tạo ra sự phân biệt

PHÂN BIỆT HAY KHÁC BIỆT? Continue reading “PHÂN BIỆT HAY KHÁC BIỆT?”