6 nhược điểm ubuntu sau 12.04

Phải nói rằng tôi là một người trung thành sử dụng Ubuntu từ lúc còn ở bản 7.04, 8.04 LTS, tôi luôn kỳ vọng sử dụng lâu dài và cũng rất yêu thích, nhưng từ bản 12.04 LTS trở đi tôi rất thật vọng vì:

1/ Unity:

Phải nói rằng cái này nhiều người khen hay bởi vì tiện lợi, nhưng tôi chẳng thấy hay.

2/ Ngốn tài nguyên rất nhiều:

Sử dụng các bản trước máy nào có resource nhỏ vẫn chạy mượt mà ở bản sau này tôi phải nâng cấp thêm RAM. nói chung thất vọng và không ưa.

3/ Máy rất nóng: Continue reading “6 nhược điểm ubuntu sau 12.04”

Redhat Enterprise Linux rhel 6.0 ISO (fast link)

Redhat Enterprise Linux rhel 6.0 ISO

 1. rhel 6.0 001
 2. rhel 6.0 002
 3. rhel 6.0 003
 4. rhel 6.0 004
 5. rhel 6.0 005
 6. rhel 6.0 006
 7. rhel 6.0 007
 8. rhel 6.0 008
 9. rhel 6.0 009
 10. rhel 6.0 010
 11. rhel 6.0 011
 12. rhel 6.0 012
 13. rhel 6.0 013
 14. rhel 6.0 014
 15. rhel 6.0 015
 16. rhel 6.0 016

Hướng dẫn: Tải các phần về, bỏ đuôi zip (nếu có), sử dụng phần mềm HJ-Split để nối file. Download Link: HERE

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]

Redhat Enterprise Linux rhel 5.5 ISO (fast link)

Redhat Enterprise Linux rhel 5.5 ISO

 1. rhel 5.5 001
 2. rhel 5.5 002
 3. rhel 5.5 003
 4. rhel 5.5 004
 5. rhel 5.5 005
 6. rhel 5.5 006
 7. rhel 5.5 007
 8. rhel 5.5 008
 9. rhel 5.5 009
 10. rhel 5.5 010
 11. rhel 5.5 011
 12. rhel 5.5 012
 13. rhel 5.5 013
 14. rhel 5.5 014
 15. rhel 5.5 015
 16. rhel 5.5 016
 17. rhel 5.5 017
 18. rhel 5.5 018
 19. rhel 5.5 019
 20. rhel 5.5 020

Hướng dẫn: Tải các phần về, bỏ đuôi zip (nếu có), sử dụng phần mềm HJ-Split để nối file. Download Link: HERE

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]