Categories
HỌC

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo thầy Huỳnh Thanh Tú lớp đêm 3 K22 Updated 2014

Đề mở, 60 phút.

Tình huống 1 (3đ): Nhân viên A nhận nhiệm vụ mua vật dụng văn phòng tạm cho Nhân viên B sinh con. Nhân viên A phát hiện bên bán luôn trích 10% cho nhân viên B trước kia. A gọi cho B thì B nói hoa hồng đó chia cho các đồng nghiệp. A sẽ xử sự tình huống này thế nào?

Tình huống 2 (3đ): Nhân viên A phát hiện đồng nghiệp mình là B khai khống hóa đơn khi liên hoan công ty. Khi A phát hiện ra thì B phân bua rằng mẹ già ốm đau, chỉ làm lần này thôi, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc. A sẽ làm gì?

Tình huống 3 (4đ): Thuyết phục.

A và B là nhân viên tín dụng, B thường xuyên gợi ý khách hàng của cty mời ăn nhậu, tụ tập, điều này sẽ ảnh hưởng khách hàng. A muốn thuyết phục B không gợi ý khách hàng kiểu đó nữa.

Rào cản B phân bua:

 • Mời cả phòng đi chứ có phải mình tôi đâu.
 • Khách hàng là đại gia mà,
 • Làm như vậy để mọi người hiểu nhau thêm.
 • Mọi người đi ngoài giờ mà có phải đi trong giờ làm việc đâu mà lo.

(Không nhớ rõ rào cản 3 lắm, hnay nhậu nhiều ngu người :D)

Nói chung nhận xét của tôi là:

 • Đề mở cũng chẳng có gì để mở.
 • Vận dụng phương pháp tuy duy giải quyết vấn đề.
 • Đề dài làm khó kịp đấy.
 • Giải pháp sáng tạo sẽ điểm cao, nhưng đừng đầu tư 1 case quá, nên phân bổ thời gian làm cả 3 case.
Categories
HỌC

Phương pháp tư duy thầy Huỳnh Thanh Tú – Nghệ Thuật Lãnh Đạo

   Phương pháp tư duy trong ra quyết định – Thầy Huỳnh Thanh Tú

Bộ Môn: Nghệ Thuật Lãnh Đạo (LM)

Noted by: Kevin ([email protected]) – UEH K22 Đ3

                                         1. Phân tích vđ(Xđ chủ thể, khách thể chính, các khách thể phụ)

PP Tư Duy = Suy nghĩ + 2. Đánh giá vấn đề (Vấn đề này là Đúng hay Sai? Ở đâu?)

                                          3. Suy luận (Phán đoán)

* Nguyên tắc đánh giá vấn đề:

 1. Chân thành, chân tình: xuất phát từ tấm lòng.

 2. Tiên trách kỷ, hậu không trách nhân.

 3. Thích nghi, hòa đồng.

* Suy luận (Phán đoán):

 1. Khách thể muốn gì?

 2. Biết người biết ta để dung hòa các mối quan hệ.

CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP:

B1: Xác định chủ thể khách thể

 • Chủ thể:

 • Khách thể chính:

 • Khách thể phụ:

B2: Đánh giá vấn đề trong tình huống

 • Vấn đề trong tình huống là: …

 • Chủ thể: Đang mắc lỗi gì? chưa thực hiện tốt công việc gì?

B3: Xác định mục tiêu giải quyết vấn đề

 • Khách thể muốn gì?

 • Nhu cầu của họ là gì?

Lưu ý giải quyết vấn đề xuất phát từ sự chân thành, từ tấm lòng là nguyên tắc sự bền vững mối quan hệ => Win Win method.

B4: Đưa ra giải pháp

 1. Sử dụng phong cách lãnh đạo: Độc đoán, dân chủ, tự do => giải quyết vấn đề.

 2. Sử dụng quyền lực: Vị trí, cá nhân, chính trị (liên kết) => giải quyết vđ.

 3. Động viên thuyết phục: Sử dụng tháp Maslow: căn bản, an toàn, xã hội, tôn trọng, sự thể hiện mình.

Chúc thành công!

[email protected]

Reference: Tham khảo bài giảng của thầy Huỳnh Thanh Tú.

Categories
HỌC

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo lớp Đêm 1 Đêm 2 thầy Huỳnh Thanh Tú UEH UEL

Đây là đề thi nghệ thuật lãnh đạo do thầy Huỳnh Thanh Tú giảng dạy.

Đề đóng, thời gian 60 phút.

Lưu ý phải làm tất cả các câu, không bỏ sót câu nào như thế điểm sẽ tốt hơn. Cần bám theo phương pháp tư duy thầy đã phân tích trên lớp.

[email protected]

Categories
HỌC

Tổng hợp bài về nghệ thuật lãnh đạo

Categories
HỌC

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo thầy Nguyễn Thanh Hội UEH Đêm 3 K16

cau 1: hiểu được tính khi của nhan vien, nha lanh đao có duoc những lợi ích gì khi thực hiện công việc. Cho 1 vi dụ để chứng minh
cau 2: Nghệ thuât lãnh đạo là gì? tại sao nhà lãnh đạo phải sử dụng nghệ thuật lãnh đạo (ko nho chính xác lắm, nhung dai khai la nhu vay). Cho một ví dụ về nghệ thuật lãnh đạo.

Categories
HỌC

Đề thị nghệ thuật lãnh đạo UEH K16 Đêm 2 thầy Nguyễn Thanh Hội

Đề thi 90 phút. Phần yêu cầu của Thầy đã hết hơn 1/2 trang giấy.
Đề thi gồm 2 câu lý thuyết
Câu 1: Theo anh chị tại sao các nhà quản lý phải cần có kiến thức tâm lý quản lý? Nếu có kiến thức tâm lý quản lý, nhà quản lý có lợi gì trong công tác quản lý?

Câu 2: Giải thích mối quan hệ giữa nghệ thuật lãnh đạo và hiệu quả lãnh đạo? Nhà lãnh đạo thành công cần có những điều kiện gì? 

Câu 3: Bài tập tình huống về vấn đề đánh giá năng lực nhân viên trong 1 doanh nghiệp nhỏ và liên quan đến môn quản trị nguồn nhân lực, không có trong tài liệu. 

Categories
HỌC

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo cao học UEH thầy Nguyễn Thanh Hội

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo cao học UEH thầy Nguyễn Thanh Hội

Đề thi UEH K16. 2 câu lý thuyết + 1 câu bài tập.

Câu 1: Nêu nguyên nhân dẫn đến sự sói mòn quyền lực của nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo thành công phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 2: Phân tích điểm tương đồng và điểm khác biệt giữa 3 phong cách lãnh đạo: độc đoán, dân chủ và tự do hoạt động. Trong thực tế, nhà lãnh đạo phải thay đổi phong cách lãnh đạo phù hợp với tình huống như thế nào? Tại sao?
Bài tập:
Tình huống số 5 trong phần bài tập mà thầy