Tổng hợp 100 luận văn cao học kinh tế

Topic này tổng hợp các luận văn cao học thuộc khối kinh tế.

Download luận văn cao học miễn phí (direct link)

Sưu tập: Trần Quốc Việt

Email: [email protected]

******************************************************

Nội Dung:

I/ Luận văn cao học kinh tế tiếng việt

II/ Luận văn cao học kinh tế tiếng anh

******************************************************

I/ LUẬN VĂN CAO HỌC TIẾNG VIỆT

 1. THS001- Nhượng quyền thương mại Co.opMart | Mirror1 | Mirror2
 2. THS002-Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành nhân viên trong tổ chức | Mirror1 | Mirror2
 3. THS003- Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam | Mirror1 | Mirror2
 4. THS004- Chuyển tự huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống| Mirror1 | Mirror2
 5. THS005 – Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kế toán thế giới | Mirror1 | Mirror2 Continue reading “Tổng hợp 100 luận văn cao học kinh tế”

Phân tích đề cương là gì?

Nếu bạn đã từng giải phẫu một con cóc trong môn sinh học lớp 8, có thể hơi ác một chút, nhưng bạn có thể thấy được các bộ phận bên trong một con cóc, thấy cách mà chúng kết nối với nhau như thế nào. Tại sao tim lại có 2 ngăn, mà không phải là một?

Về cơ bản, hoạt động phân tích là hoạt động vượt xa sự mô tả chi tiết, biến những mô tả chi tiết thành những kiểm duyệt (examination) và giảng giải (explaination).

Bất kỳ một hoạt động phân tích nào cũng cần xem xét việc dữ liệu đã cung cáp có đủ độ sâu (depth), đủ rõ ràng (clarify), có khả năng thuyết phục độc giả (convince the reader), thậm chí cả những ý kiến không đồng ý với tác giả đề cương.

Ngoài ra phân tích cũng xem xét như một quá trình chia nhỏ (breaking) những chủ đề hay thực thể phức tạp thành những phần nhỏ hơn, từ đó có thể đưa ra các hiểu biết rõ ràng hơn về thực thể hay chủ đề ban đầu.

Phân tích là một phép kiểm tra và đánh giá có hệ thống dữ liệu hoặc thông tin, thông qua việc chia nhỏ thành phần của nó để làm lộ ra các mối quan hệ bên trong.

Một phép kiểm tra dữ liệu giúp hiểu được mối quan hệ nhân quả => cung cấp các thông tin cơ bản giúp đưa ra các problem solving hoặc decision making.

Sử dụng một số tư liệu từ:

FAQ luận văn cao học khóa K22 UEH

1/ Điều kiện làm luận văn là gì

 • Trả nợ hết các môn
 • Đã đậu anh văn đầu ra
 • Không thuộc đối tượng học bồi dưỡng (thi không đậu vào khóa K23)

2/ Việc đăng ký đề tài bắt đầu và kết thúc khi nào?

 • Các bạn vào web portal đăng ký từ nay đến hết 31/10/2013.
 • Quá hạn đăng ký này trường không chịu trách nhiệm.

3/ Vậy đăng ký giáo viên hướng dẫn thế nào? Continue reading “FAQ luận văn cao học khóa K22 UEH”

các kiến thức căn bản phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – MBA UEH

1/ Nghiên cứu khoa học là gì?

NCKH là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống (Babbie 1986)

2/ Phân loại NCKH theo mục tiêu sử dụng kết quả NC

+ NC hàn lâm: xây dựng và kiểm định các lý thuyết khoa học

+ NC ứng dụng: ứng dụng thành tựu khoa học của ngành đó vào thực tiễn của cuộc sống.

Để thực hiện một NCKH chúng ta có thể thực hiện theo quy trình suy diễn hay qui nạp.

3/ Qui trình suy diễn:

lý thuyết khoa học (lý thuyết nền) => các giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu (research question)=> quan sát (thu thập dữ liệu) => kiểm định các giả thuyết.

Gắn liền nghiên cứu định lượng => Kiểm định mối quan hệ

4/ Qui trình qui nạp:

Continue reading “các kiến thức căn bản phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – MBA UEH”

8 Nội dung phản biện luận văn / Nghiên cứu khoa học

 

 1. Câu hỏi nghiên cứu: có rõ ràng không?
 2. Mục tiêu nghiên cứu: có rõ ràng không, khả thi không?
 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: có phù hợp ở cấp độ luận văn cao học không?
 4. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu:
  1. Có làm sáng tỏ các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu?
  2. Có làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các khái niệm trong nghiên cứu.
  3. Mô hình nghiên cứu có hợp lý?
  4. Các giả thuyết (nếu có) có phù hợp, có căn cứ khoa học không, có rõ ràng, có kiểm định được không?
  5. Có đưa ra các nghiên cứu đã thực hiện trước đây?
 5. Phương pháp nghiên cứu có phù hợp, có đủ tin cậy, khách quan không?
  1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp.
  2. Nguồn thông tin.
  3. Chọn mẫu: quy mô, cách chọn, cơ cấu mẫu.
  4. Xử lý thông tin.
  5. Thảo luận kết quả nghiên cứu?
 6. Các nội dung nghiên cứu có trả lời được câu hỏi nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không?
 7. Đóng góp của nghiên cứu: lý thuyết (thường chưa có đốivới sinh viên cao học) và ứng dụng thực tiễn
 8. Hình thức trình bày:
  1. Cấu trúc hợp lý, lôgic?
  2. Văn phong?
  3. Lỗi chính tả?
  4. Tài liệu tham khảo ghi theo quy định?