So sánh khuyễn mãi và khuyễn mại – Pull Push Maketing

So sánh khuyễn mãi và khuyễn mại – Pull Push Maketing

KHUYẾN MÃI & KHUYẾN MẠI?
Đứng ở góc độ nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ thì khuyến mãi là khuyến khích người mua lẻ, người tiêu dùng để ý, lưu tâm, mua ngay sản phẩm hay dịch vụ đó thông qua các chương trình như: mua 2 sản phẩm/vé tặng thêm 1 sản phẩm/vé; mua 1 thùng bia được tặng 1 áo đi mưa hay 1 cái nón; mua hàng có kèm các tặng phẩm như đồ khui bia, ly, ao, nón, viết…

Continue reading “So sánh khuyễn mãi và khuyễn mại – Pull Push Maketing”