Chỉ số thuận lợi kinh doanh EDBI

Chỉ số thuận lợi kinh doan EDBI

Chỉ số thuận lợi kinh doanh (EDBI – Ease of Doing Business Index) là chỉ số được đề ra bởi Ngân hàng thế giới. Thứ hạng cao chỉ ra rằng các quy tắc cho kinh doanh tốt hơn, đơn giản hơn và bảo vệ quyền sở hữu mạnh hơn. Nghiên cứu thực nghiệm được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới chỉ ra rằng ảnh hưởng của việc hoàn thiện những điều chỉnh này đối với tăng trưởng kinh tế là rất mạnh mẽ.
Continue reading “Chỉ số thuận lợi kinh doanh EDBI”

7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools to Improve Quality)

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

7 công cụ bao gồm:
  1. Phiếu kiểm soát  (check sheets)
  2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
  3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
  4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)
  5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
  6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
  7. Các loại đồ thị (Graphs)

Continue reading “7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools to Improve Quality)”