Categories
IT LÀM

3 bước cài đặt MySQL trên Linux Mint/Ubuntu

B1: Cài đặt

Command: sudo apt-get install mysql-server

B2: Gõ password cho MySQL

B3: Kiểm tra xem đã cài thành công chưa:

Command: sudo netstat -tap | grep mysql

Hoặc Command: ps aux | grep mysql

[email protected]

Categories
IT LÀM

Sửa lỗi cài đặt không được trên Ubuntu

Lỗi này rất bực mình trên Linux Mint

Lỗi như sau:

 

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/packages.medibuntu.org_dists_raring_free_i18n_Translation-en
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

 

 

Cách fix:

Command:

sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
sudo apt-get update
Categories
IT

4 bước cài đặt VNC Server trên Ubuntu/Linux Mint

1/ Install package

Command: sudo apt-get install x11vnc vnc-java

2/ Set a password for remote access

Command: x11vnc -storepasswd

3/ Firewall setup

Open port 5800, 5900

4/ Startup

Command: x11vnc -forever -usepw -httpdir /usr/share/vnc-java/ -httpport 5800

Categories
IT

Lệnh kiểm tra Public IP trên Ubuntu / Linux Mint

Đôi khi ta muốn kiểm tra Pulic IP của modem kết nối thông qua command line.

Theo tôi, đây là cách đơn giản nhất:

Command: curl ifconfig.me

Categories
IT

Kiểm tra nhiệt độ CPU Ubuntu

Tool 1: acpi

1/ Cài đặt:

command: sudo apt-get install acpi

2/ Sử dụng:

Command: acpi -t

 

Categories
IT

6 việc cần làm sau khi cài đặt Linux Mint 15 Mate

1/ Cập nhật hệ thống

Sử dụng Update Manager > Click to update. Mất khoảng 10 phút phụ thuộc vào network connection và xử lý của PC.

Command: sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade

2/ Thêm pannel, chỉnh về Gnome 2

Thêm pannel ở top

Add menu gnome có sẵn trong applets

Chỉnh date/time ở vị trí pannel phù hợp.

3/ Cài driver wifi hoặc card đồ họa phù hợp.

Go to Control Center > Additional Drivers

Go to Control Center > Drivers Manager