Categories
CHƠI PHOTO

PTIT D06THA1 Đi chơi Nam Cát Tiên – A Terrible Trip

Một số hình ảnh đi chơi của lớp D06THA1 PTIT đi chơi rừng quốc gia Nam Cát Tiên – Một chuyến đi nhiều điều kinh khủng và cũng nhiều kỷ niệm.

1