Categories
IT LÀM

Fix Lỗi phpmyadmin NoPassword

1. Load lại DB phpmyadmin

cmd: zcat /usr/share/doc/phpmyadmin/examples/create_tables.sql.gz | mysql

2. Chỉnh sửa No Password login vào phpmyadmin

Uncomment 2 dòng:

$cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = TRUE;

3. Command login mysql shell

command: mysql -h localhost -p

Set password default trắng cho mysql:

mysqladmin -u root -p CURRENTPASSWORD password ''

Nếu tất cả ko được chạy reconfig phpmyadmin

sudo dpkg-reconfigure phpmyadmin
Categories
IT

So sánh PHP vs Python vs Ruby

Categories
HỌC SOFTWARE

Cài đặt PHP Development Tool PDT cho Linux Mint/ Ubuntu Update 2013

Có một việc quan trọng là sử dụng IDE nào để lập trình trên Linux nói chung và Ubuntu hay Mint nói riêng.

Linux Mint của tôi là bản MATE 13, tương đương với Ubuntu 13.04.

B1: Cài đặt eclipse classic

Command: sudo apt-get install eclipse

Mặc định bản cài xong sẽ là Eclipse 3.8.1

B2: Cài đặt PHP Plugin

Mở eclipse > Help > Instal New Software

Chọn Add với:

Name: Indigo

URL: http://download.eclipse.org/releases/indigo

Lưu ý chọn URL theo một số hướng dẫn là http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates/ sẽ failed ngay tức khắc nhé 😀

B3: Chọn PHP SDK

Categories
IT SOFTWARE

Số lượng gmail outlook email gởi tối đa một ngày

Với outlook bạn bị giới hạn 100 người nhận và Gmail sẽ bị disable tài khoản khi gởi các msg quá 500 người nhận một ngày.

Cho nên khi lập trình gởi một số lượng lớn email bằng PHP sẽ gặp vấn đề:

  1. Hiệu suất khi gởi một lượng lớn (Tới 10K email per day)
  2. Có bị lock tài khoản gởi hay không
  3. Có bị cấm email server nhận hay không (Từ cùng một địa chỉ gởi tới gmail hay yahoo mail nào đó)

Đề giải quyết các vấn đề trên ta có 3 giải pháp:

  1. PHPList
  2. PHPMailer
  3. SwiftMailer