Tóm tắt Head First cho việc học PMP

Nội dung bài này mục đích ghi chú lại nội dung các chương của Head First. Đây được xem là tài liệu cơ bản nhất trước khi đọc PMBOK 5.

Nội dung:

 1. Tại sao phải học PMP?
 2. Organizations, Processes, Projects
 3. The Process Framework
 4. Integration Management (IM)
 5. Scope Management
 6. Time Management (TM)
 7. Cost Management
 8. Quality mamagement (QM)
 9. HRM
 10. Communication Management
 11. Risk management
 12. Procurement management

1 Tại sao phải học chứng chỉ PMP?

Bạn có cảm thấy mệt mỏi với việc phải đối mặt với những vấn đề lặp đi lặp lại? Nếu bạn làm việc nhiều dự án bạn sẽ nhận thấy rằng chúng ta lặp đi lặp lại việc phải đối mặt những vấn đề một cách lặp đi lặp lại (over and over again). Và đây là lúc bạn cần phải học để giải quyết những vấn đề này một cách thông dụng.Có một số lượng lớn các PM viết tài liệu mang tính thực tiễn giúp chúng ta. Hãy bắt đầu để thay đổi cách chúng ta quản lý dự án (QLDA). Ở chương 1 chúng ta sẽ học một số thứ hay ho sau:

Continue reading “Tóm tắt Head First cho việc học PMP”

Chứng chỉ PMP là gì?

PMP viết tắt của Project Management Professional, đây là một loại chứng chỉ được cấp bởi PMI (Project Management Institute) của Hoa Kỳ. Chứng chỉ PMP là loại chứng chỉ về quản lý dự án.

Chứng chỉ PMP được xem như một chứng chỉ cốt lõi “gối đầu giường” của những nhà quản lý dự án. Dựa trên khảo sát về lương người có chứng chỉ PMP so với những người ko có chứng chỉ trong cùng lĩnh vực có mức lương cao hơn khoảng 25%.

Điều kiện thi PMP: Có 2 điều kiện để được thi PMP

 • Nếu là đại học cần tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QLDA + 4500 giờ QLDA.
 • Nếu là phổ thông cần tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm QLDA + 7500 giờ QLDA.
 • Cần có 35 contact hours (35 giờ học QLDA). Để có 35 contact hours bạn cần từ 35$-2000$ (Rẻ nhất học online tại http://liprof.com)

Tài liệu học PMP:

 1. Head First
 2. Rita
 3. PMBOK 5

Lưu ý chứng chỉ cần review 3 năm một lần (cần apply 60 PDUs + 60-150$ lệ phí tuỳ là member hay không).

Thời gian cần thiết để học để lấy PMP:

 • Cần trung bình từ 2-4 tháng để học thi lấy chứng chỉ PMP (200-400 giờ học).
 • Để hiệu quả một ngày nên giành khoảng 3 giờ để ôn luyện.

Chi phí để thi chứng chỉ PMP:

 • Đăng ký thành viên PMI: 139$
 • Lệ phí thi: 405$
 • 35 Contact Hours: 200$
 • Sách vở tài liệu: 100$

=> Chi phí bề nổi khoảng 900$, đi lại rồi backup nữa tầm 1000-1500$ vì có thể lấy 35 Contact Hours mất phí cao hơn và đăng ký các kỳ thi thử mất phí.

Tham khảo nguồn: http://hocpmp.com