Categories
HỌC Tài Liệu

Quá trình áp dụng ISO 9001:2000 tại Cty Lữ Gia

Quá trình áp dụng ISO 9001:2000 tại Cty Lữ Gia

Qua trinh ap dung iso 9001 tai lu gia from hocmba
Categories
HỌC Tài Liệu

Cải tiến chất lượng

Quản trị chất lượng – Cải tiến chất lượng – Lập kế hoạch cải tiến chất lượng.

Cai tien chat luong from hocmba
Categories
HỌC

7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools to Improve Quality)

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

7 công cụ bao gồm:
  1. Phiếu kiểm soát  (check sheets)
  2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
  3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
  4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)
  5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
  6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
  7. Các loại đồ thị (Graphs)