47 câu hỏi và lời giải đề cương ôn thi Phương pháp nghiên cứu

Khi kết thúc môn PPNC các bạn cần phải ôn lại kiến thức trước khi thi, tùy thầy cô mà các bạn có thể thi mở hay đóng.

Đây là soạn 47 câu hỏi và trả lời của khóa K22, tham khảo nhé.

[Thật sự cảm giác của mình đọc cuốn sách Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh của thầy Nguyễn Đình Thọ sẽ chất và sâu sắc hơn]

Download link Phương pháp nghiên cứu khoa học ôn tập: Mirror 1 Mirror 2 | Mirror 3

Câu 1:      Khi xây dựng một đề xuất nghiên cứu thì việc tóm lược lý thuyết có liên quan sẽ tiến hành đồng thời với quá trình nhận dạng và nêu vấn đề nghiên cứu hay sẽ tiến hành sau khi nhận dạng vấn đề nghiên cứu? Tại sao? 4

Câu 2:Trong hai phương pháp: quy nạp và diễn dịch, thì phương pháp nào thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính? Trong nghiên cứu định lượng? Tại sao?  Continue reading “47 câu hỏi và lời giải đề cương ôn thi Phương pháp nghiên cứu”

Đề thi Phương Pháp Nghiên Cứu Thầy Đinh Thái Hoàng

Đề thi PPNC Lớp Cao học Đêm 1, Đêm 3 Khóa K22

Trong định hướng hoàn thiện hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trước hết ban lãnh đạo ngân hàng X mong muốn đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà ngân hàng đã cung cấp. Ngân hàng X chưa biết được sự hài lòng cùa khách hàng phụ thuộc vào những yếu tố nào. Họ muốn thực hiện một nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu sau đây:

 

 1. Nhận biết những yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà ngân hàng đã cung cấp.
 2. Nhận biết mức độ quan trọng cụ thể của từng yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
 3. Nhận biết được sự khác biệt, nếu có, về tác động của các yếu tố đến sự hài lòng giữa các nhóm khách hàng khác nhau về giới tính, độ tuổi và nghề nghiệp.

Anh(Chị) hãy thiết kế một nghiên cứu nhằm giúp ngân hàng X đạt được các mục tiêu nêu trên và giải thích cho tính hợp lý của thiết kế của Anh(Chị).

(Chú ý: Anh(chị) có thể đưa ra các giả định nếu thấy cần thiết, và trình bày chi tiết, kể cả phương pháp đo lường và phân tích dữ liệu)

Chúc Anh(Chị) may mắn!

Tham khảo bài giải: https://vneconomics.com/giai-de-thi-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-thay-dinh-thai-hoang/

Các bài giải trên thấp nhất 6đ, cao nhất 8,5đ nên các bạn yên tâm nhé. Môn này điểm thi cuối kỳ phải lớn hơn 5, nếu nhỏ hơn năm vẫn rớt.

Đề thi lần 2 cũng dạng này nhưng cho phép xây dựng đề cương cho 1 vấn đề bất kỳ.

Các đề thi khóa trước cũng dạng này, biến đổi chút xíu.

7 yêu cầu mục tiêu nghiên cứu khoa học SMART

Một mục tiêu nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng nhất của nghiên cứu, nó thể hiện NC cần đạt những gì để đạt được mục đích (purpose) của NCKH.

Mục tiêu nghiên cứu phụ thuộc vào 3 yếu tố: Câu hỏi nghiên cứu (research question), giả thuyết H và những nghiên cứu liên quan.

7 Tiêu chí của một nghiên cứu cần đảm bảo như sau:

 1. Được trình bày một cách có logic (Stated in logical sequence)
 2. Rõ ràng và không bị mơ hồ (Clear and unambiguous. What is to be done?)
 3. Xác định rõ ràng (one thing only)
 4. Đo lường được (Measuable)
 5. Có thể đạt được (attainable) – given resource avaialble
 6. Có tính thực tế (Realistic) – give the local conditions
 7. Time bound (Giới hạn thời gian) – can be archived in the given time.

Qualities – SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bound)

Thông thường objective được sử dụng các động từ mạnh như xác định (determine), định danh (Identify),  so sánh (compare), xác minh (verify), tính toán (calculate), phân tích (inteprete), mô tả (describle), thiết lập (establish).

Tránh sử dụng các động từ mơ hồ như: đánh giá (appreciate), hiểu (to understand), nghiên cứu (to study)

[email protected]

Nghiên cứu khoa học là gì?

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức thông qua các phương pháp khoa học. Vậy một nghiên cứu khoa học phải đảm bảo 2 yếu tố: mục tiêu và phương pháp.

Một NCKH phải đóng góp tri thức mới đóng góp vào kho tàng tri thức con người. Ngoài ra tri thức này phải ở dạng khái quát hóa.

Continue reading “Nghiên cứu khoa học là gì?”

Qui trình tổng kết nghiên cứu

Gồm 7 bước trong qui trình tổng kết nghiên cứu

 1. Xác định các từ khóa về chủ đề chúng ta đang nghiên cứu
 2. Tiến hành tìm kiếm tài liệu dựa vào các từ khóa trong thư viện (truyền thống và điện tử). Một số tạp chí uy tín: Emarald, Elsevier, Palgrave, Routledge, Sage, Springer, Wiley…
 3. Liệt kê một số tài liệu (theo Creswell là khoảng 50) liên quan mật thiết tới đề tài của mình.
 4. Đọc nhanh các tài liệu, đặc biệt phần asbtract và thu thập các bài viết quan trọng tới đề tài của mình.
 5. thiết kế sơ đồ tổng kết tài liệu (literature map), biểu diễn bức tranh tổng thể về cơ sở của chủ đề nghiên cứu.
 6. tóm tắt các bài báo quan trọng về chủ đề nghiên cứu, trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.
 7. Tổng kết lại phần tóm tắt, tổ chức theo danh mục phần tổng kết lý thuyết thông qua việc tóm tắt hướng chính đã được nghiên cứu và nêu ra sự cần thiết cho nghiên cứu của mình.

4 loại nghiên cứu lặp lại và mô hình nhận dạng vấn đề nghiên cứu

Như các bạn đã biết một nghiên cứu tốt cần thỏa mãn 2 yêu cầu cơ bản là có tính mới và có ý nghĩa. Trong từng nghiên cứu cụ thể mà có yêu cầu riêng cho 2 yếu tố này.

Dựa vào mức độ mới nghiên cứu hàn lâm có thể chia làm 2 loại chính:

 1. Nghiên cứu nguyên thủy (original research)
 2. Nghiên cứu lặp (Replication research): Trong nghiên cứu lặp còn có 4 loại: Loại 0, I, II, III

Trong đó:

+ Lặp 0: Nghiên cứu sử dụng lại thiết kế, mô hình nghiên cứu và cả mẫu hay sử dụng hoàn toàn giống nghiên cứu đã có. NC loại này thuộc các nghiên cứu tự nhiên hơn là xã hội vì không thể lặp lại hoàn toàn các thành phần của một nghiên cứu (các yếu tố ngoại lai luôn xuất hiện.) Continue reading “4 loại nghiên cứu lặp lại và mô hình nhận dạng vấn đề nghiên cứu”

Ý tưởng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?

+ Ý tưởng nghiên cứu (research idea) là những ý tưởng ban đầu về nghiên cứu. Từ những ý tưởng ban đầu này ta đi tìm lỗ hổng nghiên cứu (Research Gap) để nhận diện vấn đề nghiên cứu.

+ Vấn đề nghiên cứu cần rõ ràng và đúng đắn. có thể xác định vấn đề nghiên cứu từ 2 nguồn: lý thuyết và thị trường. Nhưng dù từ nguồn nào thì vấn đề nghiên cứu cũng cần liên hệ với một cơ sở lý thuyết nào đó để xem vấn đề đã được giải quyết chưa? giải quyết đến đâu.

+ Sau khi nhận dạng được vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu tiếp theo cần xác định nghiên cứu cái gì hay còn gọi là mục tiêu nghiên cứu. Về phân loại thì mục tiêu phân thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đôi khi nhà nghiên cứu phát biểu mục tiêu cụ thể ở dạng câu hỏi nghiên cứu (research question).

Về mặt bao phủ và cụ thể thì lớn đến nhỏ: Research Idea => Research Gap => Research Problem => Overall Research Objective/Research Question.

Xác định vấn đề nghiên cứu để nghiên cứu thỏa 2 yêu cầu:

 1. Tính mới
 2. Có ý nghĩa.

10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học

Lý thuyết khoa học là một tập những khái niệm, định nghĩa, giả thuyết trình bày có hệ thống thông qua các mqh giữa các khái niệm nhằm mục đích giải thích và dự báo các hiện tượng khoa học.

10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học:

1/ Câu hỏi nghiên cứu (research question):

 1. Tính quan trọng
 2. Tính cần thiết

2/ Cơ sở lý thuyết:

 1. Đầy đủ
 2. Phù hợp

Một cách tổng quát phần này phải có những lý thuyết cơ sở (key articles) và những nghiên cứu trong những năm gần đây.

3/ Phạm vi bài nghiên cứu phải đầy đủ: Số lượng biến quan sát phải phù hợp để giải thích một hiện tượng khoa học.

4/ Phải định nghĩa các khái niệm nghiên cứu chính xác và rõ ràng.

5/ Bản chất của mối liên hệ lý thuyết phải rõ ràng và mang tính logic. Continue reading “10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học”

Tổng hợp các bài về phương pháp nghiên cứu

 1. Đề thi Phương pháp nghiên cứu thầy Đinh Thái Hoàng K22
 2. Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học K22 D3 –  thầy Đinh Thái Hoàng
 3. Tổng hợp các bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 4. Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 5. Tổng hợp đề thi phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý UEH
 6. Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9 
 7. 47 câu hỏi và lời giải đề cương ôn thi Phương pháp nghiên cứu
 8. Tổng hợp tóm tắt môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
 9. Ôn thi phương pháp nghiên cứu khoa học Full
 10. Các kiến thức căn bản trong nghiên cứu khoa học
 11. 10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học
 12. ý tưởng nghiên cứu? lỗ hổng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?
 13. Mô hình nhận dạng nghiên cứu? 4 loại nghiên cứu lặp lại trong nghiên cứu khoa học. Lặp loại II, Loại III trong nghiên cứu lặp là gì?
 14. Qui trình tổng kết nghiên cứu
 15. Nghiên cứu khoa học là gì?
 16. 7 yêu cầu mục tiêu nghiên cứu khoa học – SMART?
 17. Tìm hiểu về thang đo SERVQUAL
 18. Cách chọn hệ số tải Factor Loading để EFA ý nghĩa