các kiến thức căn bản phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – MBA UEH

1/ Nghiên cứu khoa học là gì?

NCKH là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống (Babbie 1986)

2/ Phân loại NCKH theo mục tiêu sử dụng kết quả NC

+ NC hàn lâm: xây dựng và kiểm định các lý thuyết khoa học

+ NC ứng dụng: ứng dụng thành tựu khoa học của ngành đó vào thực tiễn của cuộc sống.

Để thực hiện một NCKH chúng ta có thể thực hiện theo quy trình suy diễn hay qui nạp.

3/ Qui trình suy diễn:

lý thuyết khoa học (lý thuyết nền) => các giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu (research question)=> quan sát (thu thập dữ liệu) => kiểm định các giả thuyết.

Gắn liền nghiên cứu định lượng => Kiểm định mối quan hệ

4/ Qui trình qui nạp:

Continue reading “các kiến thức căn bản phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – MBA UEH”

8 Nội dung phản biện luận văn / Nghiên cứu khoa học

 

 1. Câu hỏi nghiên cứu: có rõ ràng không?
 2. Mục tiêu nghiên cứu: có rõ ràng không, khả thi không?
 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: có phù hợp ở cấp độ luận văn cao học không?
 4. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu:
  1. Có làm sáng tỏ các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu?
  2. Có làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các khái niệm trong nghiên cứu.
  3. Mô hình nghiên cứu có hợp lý?
  4. Các giả thuyết (nếu có) có phù hợp, có căn cứ khoa học không, có rõ ràng, có kiểm định được không?
  5. Có đưa ra các nghiên cứu đã thực hiện trước đây?
 5. Phương pháp nghiên cứu có phù hợp, có đủ tin cậy, khách quan không?
  1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp.
  2. Nguồn thông tin.
  3. Chọn mẫu: quy mô, cách chọn, cơ cấu mẫu.
  4. Xử lý thông tin.
  5. Thảo luận kết quả nghiên cứu?
 6. Các nội dung nghiên cứu có trả lời được câu hỏi nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không?
 7. Đóng góp của nghiên cứu: lý thuyết (thường chưa có đốivới sinh viên cao học) và ứng dụng thực tiễn
 8. Hình thức trình bày:
  1. Cấu trúc hợp lý, lôgic?
  2. Văn phong?
  3. Lỗi chính tả?
  4. Tài liệu tham khảo ghi theo quy định?

 

Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs

Tạp chí kinh tế Eco Journal Watch (Volume 8, Number 2, May 2011) đã đăng một bài viết cho biết thông tin về các nhà kinh tế học nào có tầm ảnh hưởng nhiều nhất, các tạp chí chuyên ngành kinh tế học nào có uy tín nhất và các blog kinh tế học nào được quan tâm nhiều nhất. Bài viết này có tựa“Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs (along with Party and Policy Views)” được thực hiện bởi William L. Davis (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), Bob Figgins (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), David Hedengren (Nghiên cứu sinh tại George Mason University), và Daniel B. Klein (GS Kinh tế học tại George Mason University).

Continue reading “Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs”