Ý tưởng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?

+ Ý tưởng nghiên cứu (research idea) là những ý tưởng ban đầu về nghiên cứu. Từ những ý tưởng ban đầu này ta đi tìm lỗ hổng nghiên cứu (Research Gap) để nhận diện vấn đề nghiên cứu.

+ Vấn đề nghiên cứu cần rõ ràng và đúng đắn. có thể xác định vấn đề nghiên cứu từ 2 nguồn: lý thuyết và thị trường. Nhưng dù từ nguồn nào thì vấn đề nghiên cứu cũng cần liên hệ với một cơ sở lý thuyết nào đó để xem vấn đề đã được giải quyết chưa? giải quyết đến đâu.

+ Sau khi nhận dạng được vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu tiếp theo cần xác định nghiên cứu cái gì hay còn gọi là mục tiêu nghiên cứu. Về phân loại thì mục tiêu phân thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đôi khi nhà nghiên cứu phát biểu mục tiêu cụ thể ở dạng câu hỏi nghiên cứu (research question).

Về mặt bao phủ và cụ thể thì lớn đến nhỏ: Research Idea => Research Gap => Research Problem => Overall Research Objective/Research Question.

Xác định vấn đề nghiên cứu để nghiên cứu thỏa 2 yêu cầu:

 1. Tính mới
 2. Có ý nghĩa.

10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học

Lý thuyết khoa học là một tập những khái niệm, định nghĩa, giả thuyết trình bày có hệ thống thông qua các mqh giữa các khái niệm nhằm mục đích giải thích và dự báo các hiện tượng khoa học.

10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học:

1/ Câu hỏi nghiên cứu (research question):

 1. Tính quan trọng
 2. Tính cần thiết

2/ Cơ sở lý thuyết:

 1. Đầy đủ
 2. Phù hợp

Một cách tổng quát phần này phải có những lý thuyết cơ sở (key articles) và những nghiên cứu trong những năm gần đây.

3/ Phạm vi bài nghiên cứu phải đầy đủ: Số lượng biến quan sát phải phù hợp để giải thích một hiện tượng khoa học.

4/ Phải định nghĩa các khái niệm nghiên cứu chính xác và rõ ràng.

5/ Bản chất của mối liên hệ lý thuyết phải rõ ràng và mang tính logic. Continue reading “10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học”

Tổng hợp các bài về phương pháp nghiên cứu

 1. Đề thi Phương pháp nghiên cứu thầy Đinh Thái Hoàng K22
 2. Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học K22 D3 –  thầy Đinh Thái Hoàng
 3. Tổng hợp các bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 4. Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 5. Tổng hợp đề thi phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý UEH
 6. Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9 
 7. 47 câu hỏi và lời giải đề cương ôn thi Phương pháp nghiên cứu
 8. Tổng hợp tóm tắt môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
 9. Ôn thi phương pháp nghiên cứu khoa học Full
 10. Các kiến thức căn bản trong nghiên cứu khoa học
 11. 10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học
 12. ý tưởng nghiên cứu? lỗ hổng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?
 13. Mô hình nhận dạng nghiên cứu? 4 loại nghiên cứu lặp lại trong nghiên cứu khoa học. Lặp loại II, Loại III trong nghiên cứu lặp là gì?
 14. Qui trình tổng kết nghiên cứu
 15. Nghiên cứu khoa học là gì?
 16. 7 yêu cầu mục tiêu nghiên cứu khoa học – SMART?
 17. Tìm hiểu về thang đo SERVQUAL
 18. Cách chọn hệ số tải Factor Loading để EFA ý nghĩa

các kiến thức căn bản phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – MBA UEH

1/ Nghiên cứu khoa học là gì?

NCKH là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống (Babbie 1986)

2/ Phân loại NCKH theo mục tiêu sử dụng kết quả NC

+ NC hàn lâm: xây dựng và kiểm định các lý thuyết khoa học

+ NC ứng dụng: ứng dụng thành tựu khoa học của ngành đó vào thực tiễn của cuộc sống.

Để thực hiện một NCKH chúng ta có thể thực hiện theo quy trình suy diễn hay qui nạp.

3/ Qui trình suy diễn:

lý thuyết khoa học (lý thuyết nền) => các giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu (research question)=> quan sát (thu thập dữ liệu) => kiểm định các giả thuyết.

Gắn liền nghiên cứu định lượng => Kiểm định mối quan hệ

4/ Qui trình qui nạp:

Continue reading “các kiến thức căn bản phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – MBA UEH”

8 Nội dung phản biện luận văn / Nghiên cứu khoa học

 

 1. Câu hỏi nghiên cứu: có rõ ràng không?
 2. Mục tiêu nghiên cứu: có rõ ràng không, khả thi không?
 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: có phù hợp ở cấp độ luận văn cao học không?
 4. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu:
  1. Có làm sáng tỏ các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu?
  2. Có làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các khái niệm trong nghiên cứu.
  3. Mô hình nghiên cứu có hợp lý?
  4. Các giả thuyết (nếu có) có phù hợp, có căn cứ khoa học không, có rõ ràng, có kiểm định được không?
  5. Có đưa ra các nghiên cứu đã thực hiện trước đây?
 5. Phương pháp nghiên cứu có phù hợp, có đủ tin cậy, khách quan không?
  1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp.
  2. Nguồn thông tin.
  3. Chọn mẫu: quy mô, cách chọn, cơ cấu mẫu.
  4. Xử lý thông tin.
  5. Thảo luận kết quả nghiên cứu?
 6. Các nội dung nghiên cứu có trả lời được câu hỏi nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không?
 7. Đóng góp của nghiên cứu: lý thuyết (thường chưa có đốivới sinh viên cao học) và ứng dụng thực tiễn
 8. Hình thức trình bày:
  1. Cấu trúc hợp lý, lôgic?
  2. Văn phong?
  3. Lỗi chính tả?
  4. Tài liệu tham khảo ghi theo quy định?

 

Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs

Tạp chí kinh tế Eco Journal Watch (Volume 8, Number 2, May 2011) đã đăng một bài viết cho biết thông tin về các nhà kinh tế học nào có tầm ảnh hưởng nhiều nhất, các tạp chí chuyên ngành kinh tế học nào có uy tín nhất và các blog kinh tế học nào được quan tâm nhiều nhất. Bài viết này có tựa“Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs (along with Party and Policy Views)” được thực hiện bởi William L. Davis (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), Bob Figgins (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), David Hedengren (Nghiên cứu sinh tại George Mason University), và Daniel B. Klein (GS Kinh tế học tại George Mason University).

Continue reading “Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs”