3 Phương pháp dự báo phổ biến ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam, cơ quan áp dụng nhiều phương pháp và công cụ (mô hình) dự báo là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nơi có nhiều đơn vị tham gia công tác dự báo phục vụ việc lập và triển khai các hoạch phát triển kinh tế xã hội như Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Chiến lược phát triển, Tổng cục Thống kê và Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Tuy nhiên những cơ quan này chủ yếu tập trung dự báo về lĩnh vực kinh tế, xã hội mà chưa có nhiều dự báo về biến động môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó còn có các cơ quan bộ/ngành (Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than-Khoáng sản để dự báo cung cầu điện và nhiên liệu,…), các Viện nghiên cứu (Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương,…), trường đại học (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân,…) và nhiều cá nhân sử dụng các phương pháp nghiên cứu phục vụ nhu cầu nghiên cứu của mình. Việt Nam hiện chủ yếu sử dụng 3 phương pháp (trong một phương pháp có thể có nhiều mô hình khác nhau) dự báo sau đây.

 1. Phương pháp ngoại suy
 2. Phương pháp chuyên gia
 3. Phương pháp mô hình hóa

 

Continue reading “3 Phương pháp dự báo phổ biến ở Việt Nam”

Dự báo và quy trình dự báo

Dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được. Khi tiến hành dự báo cần căn cứ vào việc thu thập, xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học.

+ Đặc điểm dự báo:

–    Không có cách nào để xác định tương lai là gì một cách chắc chắn (tính không chính xác của dự báo). Dù phương pháp chúng ta sử dụng là gì thì luôn tồn tại yếu tố không chắc chắn cho đến khi thực tế diễn ra.

–    Luôn có điểm mù trong các dự báo. Chúng ta không thể dự báo một cách chính xác hoàn toàn điều gì sẽ xảy ra trong tương tương lai. Hay nói cách khác, không phải cái gì cũng có thể dự báo được nếu chúng ta thiếu hiểu biết về vấn đề cần dự báo.

–    Dự báo cung cấp kết quả đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Chính sách mới sẽ ảnh hưởng đến tương lai, vì thế cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của dự báo.

* Các phương pháp dự báo:

Có nhiều học giả có cách phân loại phương pháp dự báo khác nhau. Tuy nhiên theo học giả Gordon , trong 2 thập kỷ gần đây, có 8 phương pháp dự báo được áp dụng rộng rãi trên thế giới (Bảng 1).

 

Continue reading “Dự báo và quy trình dự báo”

10 câu hỏi lớn của Doanh Nghiệp

Khi thực hiện xây dựng một chiến lược cho cty, lập chiến lược cho các SBU nói riêng thì một chiến lược đó nói chung cần trả lời 10 câu hỏi lớn sau:

Thông tin trong bài được tham khảo từ bài tập tình huống số 1 của thầy Hoàng Lâm Tịnh:

 1. Doanh nghiệp đang ở đâu và sẽ đi đễn đâu (Đâu là điều muốn đạt đến trong tương lai)
 2. Ngành kinh doanh nào cần tiếp tục? loại bỏ? tham gia mới?
 3. Cơ cấu và trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp (các khâu nào tạo giá trị tăng cao?)
 4. SWOT của doanh nghiệp khi hội nhập?
 5. Sứ mệnh của DN là gì?
 6. Mục tiêu của chiến lược là gì?
 7. Những lợi thế của DN và xây dựng các lợi thế mới?
 8. Đâu là những tiềm lực thành công của doanh nghiệp? (Vị trí, thương hiệu, thị trường sp, nguồn lực hiện tại và đâu là nguồn lực chúng ta cần xây dựng?)
 9. Các chiến lược ngành? chiến lược SBU? Mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp để hoàn thành các SBU? Văn hóa tổ chức?
 10. Các chiến lược chức năng và các chtr mục tiêu hỗ trợ cho thực hiện chiến lược?

Xem thêm các bài về chiến lược: https://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-quan-tri-chien-luoc/

[email protected]

Mô Hình Quản Lý Chiến Lược

Bài viết được tham khảo từ Sách Lược và Chiến Lược kinh doanh của Garry D. Smith, Danny R. Arnold and Boby R. Bizzel.

Một quy trình quản lý chiến lược thông qua 5 bước sau:

1/ Phân tích môi trường:

Môi trường gồm: Môi trường bên ngoài (vĩ mô + tác nghiệp) + Môi trường nội bộ.

Vai trò:

 1. Tạo cơ sở căn bản cho việc hoạch định chức năng nhiệm vụ (đôi khi đó là khẳng định lại chức năng nhiệm vụ đã được hoạch định từ trước) và hoạch định mục tiêu.
 2. Xác định các việc cần làm để đạt được các mục tiêu và chức năng nhiệm vụ đề ra.

Đối với một số ngành có môi trường năng động, diễn biến nhanh => khó khăn cho việc hoạch định => dễ bị thay đổi mục tiêu so với ban đầu

 2/ Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu:

Continue reading “Mô Hình Quản Lý Chiến Lược”

7 Khó khăn trong quản trị chiến lược

7 Khó Khăn Trong Quản Trị Chiến Lược

1/ Thiết lập quá trình quản trị chiến lược cần nhiều thời gian và nỗ lực. 

Như chúng ta đã biết quản trị chiến lược sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức nhưng để thiết lập một quá trình quản trị chiến lược cần rất nhiều thời gian và nỗ lực.

Tổ chức nếu đã có kinh nghiệm trong quản trị chiến lược sẽ có những lợi thế nhất định, trong đó là giảm bớt về thời gian.

Thông thường để đưa ra một chiến lược cần tối thiểu 1 năm và để chiến lược đó phát huy kết quả cần khoảng 3 năm (thông tin được tham khảo từ bài giảng của tiến sĩ Hoàng Lâm Tịnh – Giảng viên trường đại học kinh tế Tp. HCM và từ bài giảng của giáo sư Michael E. Porter)

2/ Kế hoạch quản trị chiến lược phải linh hoạt

Một số tổ chức tư vấn chiến lược hay nằm ở quan điểm chiến lược của tổ chức mà đề xuất các chiến lược cứng nhắc, điều này là không phù hợp với quan điểm quản trị chiến lược. Vì rằng các môi trường của chúng ta luôn thay đổi đem lại các cơ hội và nguy cơ bất ngờ => việc quản trị chiến lược cần phải linh hoạt (nhân tố linh hoạt cũng là 1 trong 3 nhân tố của việc nâng cao thành tích của doanh nghiệp).

Continue reading “7 Khó khăn trong quản trị chiến lược”

Tổng hợp các bài về Quản trị chiến lược

Thông tin được tham khảo trên nhiều đầu sách quản trị chiến lược và sự điều chỉnh của chính bản thân tôi. Mong nhận được nhiều nhận xét để thông tin được đầy đủ, hoàn thiện hơn.

 1. Quản trị chiến lược – những điều căn bản
 2. Đề thi cao học Quản trị chiến lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh – Đại học kinh tế Tp. HCM
 3. Đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh cao học K22 Đêm 3 – Gợi ý giải đề
 4. Tổng hợp bài ôn thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh
 5. 6 tiểu luận quản trị chiến lược K22 Dem 3 – thầy Hoàng Lâm Tịnh
 6. Buổi thuyết trình của Michael E. Porter tại Việt Nam (Full)
 7. So sánh khuyến mại/khuyến mãi Pull/Push Marketing
 8. 7 khó khăn trong quản trị chiến lược
 9. Mô hình quản trị chiến lược
 10. 10 Câu hỏi lớn của doanh nghiệp
 11. Dự báo và quy trình dự báo
 12. 3 phương pháp dự báo phổ biến ở Việt Nam và khuyến nghị
 13. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter
 14. Kết thúc môn Quản Trị Chiến Lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh
 15. 3 mục tiêu tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp
 16. Niên giám thống kê 2012
 17. Tổng hợp số liệu các cty sữa và thị trường sữa Việt Nam
 18. 4 quyển sách ôn thi quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh
 19. GDP bình quân đầu người Việt Nam 2013 – 2020
 20. TH True Milk và những chặng đường
 21. Lợi ích của phân đoạn chiến lược
 22. Phân tích môi trường kinh doanh xác định sứ mệnh, mục tiêu của chiến lược

Quản trị chiến lược – Những điều căn bản

Quản Trị Chiến Lược – Những Điều Căn Bản

1/ Tại sao cần phải quản trị chiến lược

Trong một cơ chế mở của thị trường, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp luôn biến đổi từng ngày, từng giờ, điều này khiến cho việc vận hành một doanh nghiệp luôn có nguy cơ trước những rủi ro.

Trước đây các DN tập trung nỗ lực quản lý vào kiến giải các chức năng hoạt động nội bộ và đem lại những hiệu quả hoạt động. Mặc dù thế, việc thích nghi với các điều kiện môi trường đã trở thành một yếu tố hết sức cần thiết để đảm bảo thành công.

Quản trị chiến lược chú trọng nhiều hơn việc phân tích môi trường và hoạch định các chiến lược liên quan trực tiếp đến điều kiện môi trường.

#. Việc áp dụng quản trị chiến lược có những ưu điểm sau:

 1. Giúp tổ chức thấy rõ mục đích và hướng đi của mình. => Khiến lãnh đạo xem xét và xác định tổ chức đi theo hướng nào và khi nào tới một điểm cụ thể xác định (milestone). Ngoài ra cũng khuyến khích cả nhóm nhân viên nắm vững cần làm gì để thành công. Một chiến lược cần nêu rõ mục đích và hướng đi.
 2. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp luôn biến đổi nhanh, các biến đổi này dễ tạo ra các nguy cơ cũng như cơ hội bất ngờ cho doanh nghiệp. Việc quản trị chiến lược phải nhằm vào các yếu tố này (cơ hội và nguy cơ môi trường trong tương lai). Nên yêu cầu nhà quản trị chiến lược trong một chiến lược phải phân tích và dự báo các điều kiện môi trường trong tương lai gần cũng như xa.
 3. Nhờ có quản lý chiến lược hãng sẽ gắn liền với quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan. Do môi trường ngày càng biến động => doanh nghiệp cần chiếm được các vị thế chủ động hoặc thụ động tấn công. Dù quyết định bằng phương án nào nhưng điều quan trọng của chiến lược phải giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những thay đổi trong môi trường và làm chủ được diễn biến tình hình.
  1. Quyết định chủ động tấn công: cố gắng dự báo điều kiện môi trường => tác động làm thay đổi các điều kiện dự báo sao cho hãng đạt được mục tiêu đề ra.
  2. Quyết định thụ động tấn công: dự báo các điều kiện môi trường trong tương lai => doanh nghiệp tối ưu hóa vị thế của mình bằng cách: tránh những vấn đề thấy trước + chuẩn bị tốt hơn thực hiện bằng được các cơ hội tiềm tàng.
 4. Lý do quan trọng nhất của vận dụng quản trị chiến lược là phần lớn các công trình nghiên cứu cho thấy các cty vận dụng quản trị chiến lược thì đạt kết quả tốt hơn so với kết quả họ đạt được trước đó và các cty không vận dụng quản trị chiến lược. Việc áp dụng quản trị chiến lược sẽ giảm rủi ro gặp phải

2/ Quản trị chiến lược là gì? 

Có rất nhiều khái niệm về quản trị chiến lược, tôi sử dụng khái niệm chiến lược trong sách Chiến Lược và Sách Lược Kinh Doanh của Garry D.Smith, Danny R. Arnold, và Boby R. Bizzell.

Quản trị chiến lược là một quá trình gồm 5 hoạt động:

 1. Nghiên cứu => các môi trường hiện tại và tương lai.
 2. Hoạch định => các mục tiêu tổ chức.
 3. Đề ra, Thực hiện và Kiểm soát: => việc thực hiện các quyết định nhằm đạt các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai.

 

Continue reading “Quản trị chiến lược – Những điều căn bản”

So sánh khuyễn mãi và khuyễn mại – Pull Push Maketing

So sánh khuyễn mãi và khuyễn mại – Pull Push Maketing

KHUYẾN MÃI & KHUYẾN MẠI?
Đứng ở góc độ nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ thì khuyến mãi là khuyến khích người mua lẻ, người tiêu dùng để ý, lưu tâm, mua ngay sản phẩm hay dịch vụ đó thông qua các chương trình như: mua 2 sản phẩm/vé tặng thêm 1 sản phẩm/vé; mua 1 thùng bia được tặng 1 áo đi mưa hay 1 cái nón; mua hàng có kèm các tặng phẩm như đồ khui bia, ly, ao, nón, viết…

Continue reading “So sánh khuyễn mãi và khuyễn mại – Pull Push Maketing”