Categories
HỌC Nghiên Cứu

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn thạc sỹ

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn

Categories
HỌC

Câu hỏi ôn tập thi môn Quản Trị Học Cao học kinh tế K21

Download Links: Vneconomics.com Quản trị học – Cao học K21

Categories
HỌC

Tổng hợp tiểu luận cao học đại học kinh tế môn Triết học – Bùi Văn Mưa

Download Link Vneconomics.com Triết học Cao học – Bùi Văn Mưa : Mirror 1 | Mirror 2

 

Categories
HỌC

Tài liệu ôn thi cao học triết học Thầy Bùi Văn Mưa

1/ Đọc sách thầy khuyến nghị gồm 2 quyển.

2/ Ôn trắc nghiệm và hệ thống kiến thức theo tài liệu sau:

Download Links:

  1. Tổng hợp đáp án triết học cao học K21: Mirror 1 | Mirror 2
  2. Triết học ấn độ – Thầy Trung: Mirror 1 | Mirror 2
  3. Câu hỏi trắc nghiệm triết học: Link 1 | Link 2
  4. Slide bài giảng cao học – Thầy Bùi Văn Mưa: Mirror 1 | Mirror 2
  5. Tiểu luận triết học cao học – Sự tương đồng và khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm thời Hy Lạp cổ đại (Bài tiểu luận giữa kỳ cao học Triết, đạt 4.5/6 điểm): Mirror 1 | Mirror 2
  6. 130 tiểu luận Triết học: Mirror 1 | Mirror 2
  7. Triết học duy vật lịch sử là gì? Mirror 1 | Mirror 2

Lưu ý: Môn này các bạn phải đọc trước sách nhiều thì thi sẽ pass. Tự luận đề mở, trắc nghiệm đề đóng.

Categories
HỌC

Tài liệu cao học Quản Trị Marketing Thầy Đinh Công Tiến

 

Download Link: Link 1 Or Link 2

Trọn bộ tài liệu cao học tham khảo tại: http://vneconomics.com/tai-lieu-mba/

[email protected]!

 

Categories
HỌC Tài Liệu

Tài liệu ôn thi đầu ra anh văn cao học kinh tế

Tài liệu ôn thi đầu ra anh văn cao học kinh tế:

Download Link:

[wpdm_package id=’3525′]

 

Trọn bộ giải answer key, speaking, listening, text book:

[wpdm_package id=’3523′]

 

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]

Categories
HỌC Tài Liệu

Tài liệu MBA

Tổng hợp tất cả tài liệu MBA Khóa K22 Đêm 3 – NN