Categories
HỌC

Đề thi triết học cao học UEH thầy Bùi Văn Mưa K23 Đêm 8

Đề thi triết học cao học UEH thầy Bùi Văn Mưa K23 Đêm 8 Đề mở 100 phút.

Categories
HỌC

Đề thi triết học cao học kinh tế K23 Ngày 1

CÂU 1: 

A/c hãy phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

CÂU 2: 

A/c hãy làm sáng tỏ luận điểm sau đây của Lenin: ” Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên.

Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về Triết học

[email protected]

Categories
HỌC

Tài liệu triết học Ấn Độ thầy Trung

Download Link: Mirror 1Mirror 2

[email protected]

Categories
HỌC

Tài liệu triết học Trung Quốc thầy Trung

Download Link: Mirror 1Mirror 2

[email protected]

 

Categories
HỌC

Tổng hợp tiểu luận cao học đại học kinh tế môn Triết học – Bùi Văn Mưa

Download Link Vneconomics.com Triết học Cao học – Bùi Văn Mưa : Mirror 1 | Mirror 2

 

Categories
HỌC

Tài liệu ôn thi cao học triết học Thầy Bùi Văn Mưa

1/ Đọc sách thầy khuyến nghị gồm 2 quyển.

2/ Ôn trắc nghiệm và hệ thống kiến thức theo tài liệu sau:

Download Links:

  1. Tổng hợp đáp án triết học cao học K21: Mirror 1 | Mirror 2
  2. Triết học ấn độ – Thầy Trung: Mirror 1 | Mirror 2
  3. Câu hỏi trắc nghiệm triết học: Link 1 | Link 2
  4. Slide bài giảng cao học – Thầy Bùi Văn Mưa: Mirror 1 | Mirror 2
  5. Tiểu luận triết học cao học – Sự tương đồng và khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm thời Hy Lạp cổ đại (Bài tiểu luận giữa kỳ cao học Triết, đạt 4.5/6 điểm): Mirror 1 | Mirror 2
  6. 130 tiểu luận Triết học: Mirror 1 | Mirror 2
  7. Triết học duy vật lịch sử là gì? Mirror 1 | Mirror 2

Lưu ý: Môn này các bạn phải đọc trước sách nhiều thì thi sẽ pass. Tự luận đề mở, trắc nghiệm đề đóng.