Việt Nam tụt hậu là do đâu?

Việt Nam tụt hậu là tại do ta quá tự hào về quá khứ của mình, kèm theo suy nghĩ mình giỏi rồi nên không cần trau dồi nữa, cứ đem những cái đã có ra sài là đủ rồi.

Tại sao Việt Nam lại tụt hậu?

Continue reading “Việt Nam tụt hậu là do đâu?”