Truyền thông Việt Nam dường như chỉ có một chiều

Theo như góc nhìn chủ quan của mình thì mình thấy rằng ngành truyền thông Việt Nam dường như chỉ có một chiều, hoặc là tung hô một cách hoành tráng, hoặc là chỉ trích một cách thậm tệ.

Truyền thông Việt Nam dường như chỉ có một chiều

Continue reading “Truyền thông Việt Nam dường như chỉ có một chiều”