Categories
IT LÀM

3 bước cài đặt MySQL trên Linux Mint/Ubuntu

B1: Cài đặt

Command: sudo apt-get install mysql-server

B2: Gõ password cho MySQL

B3: Kiểm tra xem đã cài thành công chưa:

Command: sudo netstat -tap | grep mysql

Hoặc Command: ps aux | grep mysql

[email protected]

Categories
IT LÀM

Sửa lỗi cài đặt không được trên Ubuntu

Lỗi này rất bực mình trên Linux Mint

Lỗi như sau:

 

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/packages.medibuntu.org_dists_raring_free_i18n_Translation-en
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

 

 

Cách fix:

Command:

sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
sudo apt-get update
Categories
IT

4 bước cài đặt VNC Server trên Ubuntu/Linux Mint

1/ Install package

Command: sudo apt-get install x11vnc vnc-java

2/ Set a password for remote access

Command: x11vnc -storepasswd

3/ Firewall setup

Open port 5800, 5900

4/ Startup

Command: x11vnc -forever -usepw -httpdir /usr/share/vnc-java/ -httpport 5800

Categories
IT

Lệnh kiểm tra Public IP trên Ubuntu / Linux Mint

Đôi khi ta muốn kiểm tra Pulic IP của modem kết nối thông qua command line.

Theo tôi, đây là cách đơn giản nhất:

Command: curl ifconfig.me

Categories
IT

Kiểm tra nhiệt độ CPU Ubuntu

Tool 1: acpi

1/ Cài đặt:

command: sudo apt-get install acpi

2/ Sử dụng:

Command: acpi -t

 

Categories
IT

6 nhược điểm ubuntu sau 12.04

Phải nói rằng tôi là một người trung thành sử dụng Ubuntu từ lúc còn ở bản 7.04, 8.04 LTS, tôi luôn kỳ vọng sử dụng lâu dài và cũng rất yêu thích, nhưng từ bản 12.04 LTS trở đi tôi rất thật vọng vì:

1/ Unity:

Phải nói rằng cái này nhiều người khen hay bởi vì tiện lợi, nhưng tôi chẳng thấy hay.

2/ Ngốn tài nguyên rất nhiều:

Sử dụng các bản trước máy nào có resource nhỏ vẫn chạy mượt mà ở bản sau này tôi phải nâng cấp thêm RAM. nói chung thất vọng và không ưa.

3/ Máy rất nóng:

Categories
LÀM SOFTWARE

Ubuntu Live Custom ISO for Hacking Shadow Password

Ubuntu Live Custom ISO

  1. Ubuntu Live Custom ISO 001
  2. Ubuntu Live Custom ISO 002
  3. Ubuntu Live Custom ISO 003
  4. Ubuntu Live Custom ISO 004
  5. Ubuntu Live Custom ISO 005

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]