Phương pháp lấy mẫu trong luận văn cao học UEH QTKD hướng nghề nghiệp

Mục đích đặt ra cho bài này:

 • Những loại lấy mẫu nào trong nghiên cứu định tính.
 • Bàn về các loại lấy mẫu xác suất và phi xác suất.
 • Áp dung chiêu đơn giản cho luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp.

Phương pháp lấy mẫu là một câu hỏi hay bị hỏi trong buổi bảo vệ và bạn cũng thể hiện nó trong luận văn cao học. Về lý thuyết phương pháp lấy mẫu trong định tính có 3 loại sau:

 • Lấy mẫu có mục đích (Purposive)
 • Lấy mẫu hạn ngạch (Quota)
 • Lẫy mẫu Snowball

1/ Lấy mẫu có mục đích (Purposive Sampling):

Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất, việc lấy mẫu có mục đích là mẫu đảm bảo một tập tiêu chí nhất định.

Ví dụ: Các bạn nữ xinh đẹp ở độ tuổi 20-30 ở quận 10.

Điểm đặc biệt là kích cỡ mẫu không biết trước để thu thập dữ liệu, kích thước mẫu bị phụ thuộc vào tài nguyên, thời gian còn lại và đạt được mục tiêu dự án. Kích thước mẫu thường được quyết định trên lý thuyết rằng “không còn dữ liệu mới nữa”

2/ Lấy mẫu hạn ngạch (Quota Sampling)

Đôi khi lấy mẫu hạn ngạch là một loại của lấy mẫu có mục đích. Trong lấy mẫu hạn ngạch (Quota Sampling) ta xác định số người tham gia với các đặc trưng nhất định. Những đặc trưng này thường là tuổi, giới tính, quốc gia, khu vực, trạng thái hôn nhân…

Ví dụ: Check phỏng vấn 69 bạn gái tuổi từ 20-30 ở khu vực Q10 TpHCM. Chú ý số 69 là con số xác định hạn ngạch bạn phải phỏng vấn ít nhất là 69.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa lấy mẫu hạn ngạch và lấy mẫu có mục đích là lấy mẫu hạn ngạch đề cập đến vấn đề kích thước của mẫu cần bao nhiêu. Kích thước này đôi khi cũng là tỷ lệ: Ví dụ lấy mẫu khảo sát về xu hướng thời trang trẻ và mẫu cần là các bạn từ 20-30 tuổi với tỷ lệ nam nữ là 1:1

3/ Lấy mẫu snowball

Đây là kiểu lấy mẫu có lẽ không phổ biến lắm, áp dụng trong những tình huống nhất định. Ví dụ Kevin hỏi bạn “Em ơi, em có biết xếp hình không?” bạn không biết và bạn nói “Em không biết xếp hình, anh thử hỏi con Bưởi thử xem.”

Là kiểu dạng phỏng vấn 1 người, xong rồi người đó giới thiệu tiếp 1 người, bạn phỏng vấn tiếp người đó.

Ví dụ hình dung dễ hơn giống như hỏi đường đi đấy. Bạn hỏi người này, rồi không biết ngta chỉ lụi vào người khác 😀

Quay trở lại vấn đề chính là phản biện trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp khi ra hội đồng

 • Bạn phải xác định lấy mẫu của bạn là mục đích, hạn ngạch hay snowball.
 • Để khỏi bị vặn trong bài luận văn bạn xác định rõ, em khảo sát định tính 69 bạn để thu thập dữ liệu => chốt luôn lấy mẫu hạn ngạch, sau này đỡ bẻ mấy cái linh tinh. (Tất nhiên bạn biết bạn làm bao nhiêu mẫu rồi mới quay về chốt hạ là “Ah, quota là 69”)
 • Nếu vẫn bị phản biện để phải “phọt” ra lấy mẫu xác suất và phi xác xuất thì cũng trả lời được, nó là phi xác suất nhé 😀 . Chi tiết như sau:

Lấy mẫu xác suất (Probability Samples) một số tài liệu còn được gọi là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có nghĩa là các mẫu chọn vào tổng thể có xác suất như nhau. Lẫy mẫu xác suất gồm các loại sau:

 • Lấy mẫu ngẫu nhiên giản đơn (Simple Random): Trước tiên lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo một trật tự nào đó lập theo vần của tên, hoặc theo quy mô, hoặc theo địa chỉ…, sau đó đánh số thứ tự các đơn vị trong danh sách; rồi rút thăm, quay số, dùng bảng số ngẫu nhiên, hoặc dùng máy tính để chọn ra từng đơn vị trong tổng thể chung vào mẫu. Thường vận dụng khi các đơn vị của tổng thể chung không phân bố quá rộng về mặt địa lý, các đơn vị khá đồng đều nhau về đặc điểm đang nghiên cứu. Thường áp dụng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt.
 • Systematic Random (Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống): Trước tiên lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo một trật tự quy ước nào đó, sau đó đánh số thứ tự các đơn vị trong danh sách. Đầu tiên chọn ngẫu nhiên 1 đơn vị trong danh sách ; sau đó cứ cách đều k đơn vị lại chọn ra 1 đơn vị vào mẫu,…cứ như thế cho đến khi chọn đủ số đơn vị của mẫu. Ví dụ : Dựa vào danh sách bầu cử tại 1 thành phố, ta có danh sách theo thứ tự vần của tên chủ hộ, bao gồm 240.000 hộ. Ta muốn chọn ra một mẫu có 2000 hộ. Vậy khoảng cách chọn là : k= 240000/2000 = 120, có nghĩa là cứ cách 120 hộ thì ta chọn một hộ vào mẫu.
 • Stratified (Chọn mẫu phân tầng): Trước tiên phân chia tổng thể thành các tổ theo 1 tiêu thức hay nhiều tiêu thức có liên quan đến mục đích nghiên cứu (như phân tổ các DN theo vùng, theo khu vực, theo loại hình, theo quy mô,…). Sau đó trong từng tổ, dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay chọn mẫu hệ thống để chọn ra các đơn vị của mẫu. Đối với chọn mẫu phân tầng, số đơn vị chọn ra ở mỗi tổ có thể tuân theo tỷ lệ số đơn vị tổ đó chiếm trong tổng thể, hoặc có thể không tuân theo tỷ lệ. Ví dụ : Một toà soạn báo muốn tiến hành nghiên cứu trên một mẫu 1000 doanh nghiệp trên cả nước về sự quan tâm của họ đối với tờ báo nhằm tiếp thị việc đưa thông tin quảng cáo trên báo. Toà soạn có thể căn cứ vào các tiêu thức : vùng địa lý (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) ; hình thức sở hữu (quốc doanh, ngoài quốc doanh, công ty 100% vốn nước ngoài,…) để quyết định cơ cấu của mẫu nghiên cứu.
 • Cluster Sampling (Chọn mẫu cả khối): Trước tiên lập danh sách tổng thể chung theo từng khối (như làng, xã, phường, lượng sản phẩm sản xuất trong 1 khoảng thời gian…). Sau đó, ta chọn ngẫu nhiên một số khối và điều tra tất cả các đơn vị trong khối đã chọn. Thường dùng phương pháp này khi không có sẵn danh sách đầy đủ của các đơn vị trong tổng thể cần nghiên cứu. Ví dụ : Tổng thể chung là sinh viên của một trường đại học. Khi đó ta sẽ lập danh sách các lớp chứ không lập danh sách sinh viên, sau đó chọn ra các lớp để điều tra.
 • Multi Stage Sampling (Chọn mẫu nhiều giai đoạn): Phương pháp này thường áp dụng đối với tổng thể chung có quy mô quá lớn và địa bàn nghiên cứu quá rộng. Việc chọn mẫu phải trải qua nhiều giai đoạn (nhiều cấp). Trước tiên phân chia tổng thể chung thành các đơn vị cấp I, rồi chọn các đơn vị mẫu cấp I. Tiếp đến phân chia mỗi đơn vị mẫu cấp I thành các đơn vị cấp II, rồi chọn các đơn vị mẫu cấp II…Trong mỗi cấp có thể áp dụng các cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu cả khối để chọn ra các đơn vị mẫu. Ví dụ :Muốn chọn ngẫu nhiên 50 hộ từ một thành phố có 10 khu phố, mỗi khu phố có 50 hộ. Cách tiến hành như sau : Trước tiên đánh số thứ tự các khu phố từ 1 đến 10, chọn ngẫu nhiên trong đó 5 khu phố. Đánh số thứ tự các hộ trong từng khu phố được chọn. Chọn ngẫu nhiên ra 10 hộ trong mỗi khu phố ta sẽ có đủ mẫu cần thiết.

Lấy mẫu phi xác suất (Non-Probability Samples) hay còn gọi là chọn mẫu không ngẫu nhiên: các đơn vị trong tổng thể chung không có khả năng ngang nhau để được chọn vào mẫu nghiên cứu. Chẳng hạn : Ta tiến hành phỏng vấn các bà nội trợ tới mua hàng tại siêu thị tại một thời điểm nào đó ; như vậy sẽ có rất nhiều bà nội trợ do không tới mua hàng tại thời điểm đó nên sẽ không có khả năng được chọn. Việc chọn mẫu phi ngẫu nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về tổng thể của người nghiên cứu nên kết quả điều tra thường mang tính chủ quan của người nghiên cứu. Mặt khác, ta không thể tính được sai số do chọn mẫu, do đó không thể áp dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể chung. Lấy mẫu phi xác suất gồm những loại sau:

 • Convenience (Lẫy mẫu thuận tiện): Có nghĩa là lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng, ở những nơi mà nhân viên điều tra có nhiều khả năng gặp được đối tượng. Chẳng hạn nhân viên điều tra có thể chặn bất cứ người nào mà họ gặp ở trung tâm thương mại, đường phố, cửa hàng,.. để xin thực hiện cuộc phỏng vấn. Nếu người được phỏng vấn không đồng ý thì họ chuyển sang đối tượng khác. Lấy mẫu thuận tiện thường được dùng trong nghiên cứu khám phá, để xác định ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; hoặc để kiểm tra trước bảng câu hỏi nhằm hoàn chỉnh bảng; hoặc khi muốn ước lượng sơ bộ về vấn đề đang quan tâm mà không muốn mất nhiều thời gian và chi phí.
 • Snowball Sampling (Đã nói ở trên)
 • Quota Sampling (Đã nói ở trên, quá dễ 😀 )
 • Judgêmnent Sampling (Lấy mẫu phán đoán): Là phương pháp mà phỏng vấn viên là người tự đưa ra phán đoán về đối tượng cần chọn vào mẫu. Như vậy tính đại diện của mẫu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của người tổ chức việc điều tra và cả người đi thu thập dữ liệu. Chẳng hạn, nhân viên phỏng vấn được yêu cầu đến các trung tâm thương mại chọn các phụ nữ ăn mặc sang trọng để phỏng vấn. Như vậy không có tiêu chuẩn cụ thể “thế nào là sang trọng” mà hoàn toàn dựa vào phán đoán để chọn ra người cần phỏng vấn.

Chúc các bạn tự tin với cao học kinh tế UEH,

Kevin

[email protected]

Phỏng vấn sâu – Phương pháp chuyên gia và Delphi khác nhau thế nào và áp dụng luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp

Đây là một chủ đề rất khó nhưng phải vượt qua và lựa chọn cho các bạn làm luận văn cao học QTKD hướng nghề nghiệp sử dụng phương pháp định tính.

Phương pháp định tính về mặt phân loại có 3 loại:

 • Focus Group (Nhóm tập trung)
 • In-depth interview (Phỏng vấn sâu)
 • Participant Observation (Quan sát tham gia)

Focus Group và Indepth Interview là 2 phương pháp sử dụng phổ biến nhất.

Mục đích bài này muốn nói xoay quanh về phỏng vấn sâu, bởi vì khi đọc luận văn hay các bài nghiên cứu bạn sẽ thấy rất hay nói mấy cái phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia hay Delphi. Mấy cái này rất khó phân biệt và đôi lúc tưởng như là 1.

Và chắc chắn rằng các bạn khi bảo vệ sẽ khả năng bị hỏi câu này hơi cao.

Tôi hy vọng ACE biết về vấn đề này có thể chia sẻ dễ hiểu hơn, vì có lẽ phương pháp nghiên cứu của Kevin yếu, hỏi thầy cô thì nhận được kết quả không giống nhau. Nên sau này ra hội đồng khả năng bị head-shoot khá cao.

Tôi note đây là được chia sẻ từ một giảng viên thấy hợp lý nhất.

Mục đích chung của cả 3 phương pháp là thu thập dữ liệu dạng lời nói, không phải dạng đo lường từ đó khám phá ra 1 cái gì đó.

Nhưng về cách làm thì 3 phương pháp này khác nhau:

+ Phương pháp phỏng vấn sâu: Sử dụng hỏi 1 người CÓ LIÊN QUAN về vấn đề cần hỏi. Ví dụ: đơn giản nhất là thẩm vấn tù nhân, nhân chứng liên quan vụ án do có liên quan sự việc.

+ Phương pháp chuyên gia: Sử dụng hỏi 1 hay nhóm người về một vấn đề mà người này BIẾT RÕ về nó, là chuyên gia. Điều quan trọng là nhóm người này có sự thảo luận trước khi đưa ra ý kiến bản thân và biết được kết quả của đối phương. Ví dụ: Hỏi nhóm 5 người về dự đoán giá bao cao su trong thời gian tới. Người thứ nhất bình luận giờ mùa mưa sắp hết nên thời gian tới áo mưa bán khó nên giá sắp tới phải giảm, người thứ 2 trao đổi là cuối năm lạnh nên mọi người ngủ sớm nên cầu BCS tăng giá phải tăng…. Cứ thế sau một hồi thảo luận, mỗi người đưa ra giá dự kiến của sản phẩm này. Mọi người biết về dự đoán của nhau. Ví dụ: hỏi các thám tử tư, kinh nghiệm phá vụ án về vụ án này, cái này là chuyên gia, họ có kiến thức về mảng này chứ ko liên quan.

+ Phương pháp Delphi: Hơi giống phương pháp chuyên gia nhưng điều khác biệt duy nhất là các thành viên không biết ai đưa ra đánh giá thế nào và cũng không thảo luận nhau về vấn đề đó, chỉ là đưa ra đánh giá. Kết quả có thể biết nhưng cũng không biết ai trả lời như thế nào. Điều này khắc phục nhược điểm của phương pháp chuyên gia là sự ảnh hưởng của người nói trước hay có quyền lực hơn trong nhóm phỏng vấn. Ví dụ: hỏi ý kiến sắp tới nên mua dầu ăn cho bộ phận kỹ thuật không, sếp nói không, thì các thành viên còn lại có dám nói có không? Phương pháp Delphi (Delphi Method) dạng như bầu lớp trưởng mà điền vào phiếu đó (Không ai biết ai đánh giá như thế nào).

Quay trở lại vấn đề chính trong luận văn cao học UEH QTKD hướng nghề nghiệp, tôi có kinh nghiệm thế này:

 • Nếu muốn chắc ăn bạn cứ nói là sử dụng phỏng vấn sâu. Vì theo một nguồn (Thầy giáo UEH) tôi được biết phỏng vấn sâu là khái niệm chung cho nên nói thế nào cũng đúng 😀 hơn nữa phỏng vấn sâu sử dụng phổ biến.
 • Thảo luận nhóm cũng là phương pháp phổ biến để xác định mô hình, thang đo.
 • Nếu theo lập luận trên đây thì trong bài luận sẽ có xem phương pháp chuyên gia và phỏng vấn sâu là 2 cái hoàn toàn khác nhau, mục đích khác nhau.

Bài này có thể hơi khó hiểu vì chính bản thân tôi cũng đang tìm lời giải đơn giản hơn.

Einstein nói: “Nếu anh diễn tả vấn đề không đơn giản thì anh chưa hiểu đủ rõ”

 

Chúc ACE hoàn thành luận văn suôn sẻ,

Kevin

[email protected]

 

Dân kỹ thuật có nên đi học thêm kinh tế hay không?

Hôm nay tôi mới qua gặp giáo viên hướng dẫn đi về thấy thương cô ghê, chắc cô phải thức đêm nhiều mệt mỏi lắm mà mình còn hỏi quá trời hỏi. Cái lứa MBA này là lần đầu tiên phân hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu của UEH nên giữa chính các thầy cô cũng có sự “lệch” nhau trong đánh giá luận văn nào tốt, luận văn nào ít tốt hơn 😀 .

Đi về vừa bước vào cửa trời mưa ầm ầm, mình hên ghê, ở hiền gặp lành mà. Quyết định tích đức thêm bằng cách viết chia sẻ cho anh em kỹ thuật có nên học kinh tế hay không?

Bài này không có mục đích so sánh kỹ thuật và kinh tế, bản thân tôi nghe nhiều về việc so sánh cũng đau đầu lắm rồi. Và đây cũng là vấn đề bàn cãi, tôi cũng khó lòng mà đề cập nhiều khía cạnh được, mong nhận được chia sẻ của mọi người.

Trước hết bạn xác định đi học thêm kinh tế ở mức độ nào: kiểu học văn bằng 2 hay học lên thẳng cao học. Mỗi loại có ưu nhược riêng nhé:

+ Ưu điểm học văn bằng 2:

 • Bạn chọn chuyên ngành thoải mái, rộng rãi. Nếu con trai thích kế toán hay thích gái cứ nhảy vào mấy cái ngành kiểu thế. Bạn mình đi học vb2 ngành ngoại thương tại UEH lớp quá trời gái luôn (học thế có hứng thú hơn 😀 )
 • Tiền học nhẹ hơn học đám cao học rồi (Một năm học VB2 khoảng 4 triêu, còn cao học hết khoảng 12 triệu)
 • Học nhẹ hơn thì không chắc vì tôi chưa học vb2, nhưng tôi thấy học cao học nặng đấy.
 • Dễ thi vào, điều này cực quan trọng nếu ai cần nhanh gọn lẹ. Bạn tôi nó ôn 30 phút cái thi đậu luôn 😀

+ Nhược điểm của văn bằng 2:

 • Học quá đông, lực lượng học cũng uể oải (có thể do đông)
 • Việc lãnh hội kiến thức hên xui từng giảng viên và học viên.
 • Thời gian học 2 năm, sao không có 3 năm để học cao học.

+ Ưu điểm học cao học:

 • Cùng 1 môn tôi dự tôi cảm thấy học ở level cao học sâu hơn 😀 (Tôi thích cái gì sâu sâu) học tập trung vào việc sử dụng kiến thức, trao đổi với cương vị của những người giải quyết tình huống.
 • Bạn học khó hơn nhưng bằng cấp và học ở mức tốt hơn, còn sau đi làm thì không chắc nhé 😀 nó còn phụ thuộc bản thân bạn thế nào nữa.
 • Từ năm 2014 trường đã cho phép dân kỹ thuật chọn chuyên ngành thi đầu vào (Trước tôi chỉ được chọn QTKD hoặc KTPT)

+ Nhược điểm học cao học:

 • Chi phí đắt, dễ nản bỏ cuộc.
 • Thi đầu vào cực khó, bạn tôi thi 3 lần không đậu (Quá đen luôn).
 • Phải học chuyển đổi trước khi thi vào.
 • Học sẽ vất vả chứ không phải ra trường mà thảnh thơi j đâu ;(

Ở bài này tôi viết chia sẻ với cương vị là dân kỹ thuật học cao học kinh tế tại UEH ngành QTKD nói riêng.

 1. Tại sao bạn lại đi học cao học kinh tế ở UEH

Đợt tôi đi học chuyển đổi có rất nhiều anh chị em rủ nhau đi, tôi già rồi nhưng cũng ham vui lắm, đi cho vui, tối tối đi ngắm gái cũng coi như giải trí. Lúc đó đâu có biết đi chuyển đổi là dân kỹ thuật không đâu, hehe thế là cũng vẫn những Ninja Rùa, đeo balô và laptop 😀

Phải nói rằng quá trình này học hết khoảng 3 triệu (có thể sau này hơn) với 6 môn học (Kinh tế vi mô, vĩ mô, nguyên lý kế toán, quản trị học, marketing, tài chính tiền tệ) toàn những môn hay. Bản thân các bạn là dân kỹ thuật rồi nên đi nghe mấy môn này thấy giá trị ghê lắm, mới tinh mà.

Học xong khóa đó đoàng hoàng bạn cũng biết khá nhiều về kinh tế, biết rằng đọc báo nó nói cái gì và biết chúng nó sai ở đâu. Hên thì bạn còn gặp ông thầy vui tính và truyền dạy nhiều điều hay, xui xui thì học chán bỏ học hoặc rớt môn 😀 Tôi có anh bạn đi học cùng học 6 môn rớt 1 môn, hận thật, tôi cũng học cùng nên thấy cha thầy đó dạy thì dở mà còn abc xyz nữa. Dù gì thì cũng không nên nói điều không hay cho nhau, biết cảm ơn những gì người ta dạy cho mình là tốt 😀

Thời điểm này mơ hồ lắm, cũng nghĩ mình giỏi học lấy bằng cao học UEH cho oai, cũng muốn xem dân kinh tế học thế nào mà sao kiếm tiền giỏi thế 😀

Nhiều lúc còn nghĩ sao tự mình rước ngu vào người thế này, đanh rảnh rảnh tối đi nhậu phè phỡn hát hò, bụng cho nó to ra nhìn oai =)) giờ lên đây cặm cụi học, lâu lâu dở trò phát biểu nguy hiểm nữa chứ 😀

Không, nhưng mà các thầy cô cũng biết đây là dân kỹ thuật đi làm rồi nên chia sẻ nhiệt tình lắm, tôi hên rằng có một thầy khi đó đi học thông sáng cho tôi. Những cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim thôi. Thầy là 1 người giỏi, giảng dạy hay và có tâm lớn. Điều này tôi thấy quá trình học chuyển đổi này quả là giá trị. Giá trị này tôi gọi là sự khởi đầu …. Để bắt đầu đau khổ 😀

Sau quá trình học chuyển đổi, đa phần các bạn sẽ pass quá trình này, nhưng rồi để học cao học lại là chuyện khó hơn. Bạn phải ôn thi đầu vào, bạn phải chọn lựa trung tâm ôn thi (Ah, đọc bài bàn về việc chọn đâu ôn thi cao học của tôi tại https://vneconomics.com/ban-ve-viec-lua-chon-trung-tam-on-dau-vao-cao-hoc/)

Bạn sẽ chọn ngành, lúc này bạn sẽ phải cam kết bản thân cao hơn và đưa ra quyết định cái ngành mà bạn thi: quản trị kinh doanh, kinh tế phát triển, kế toán, thương mại, tai chính doanh nghiệp hay 1 cái gì khác… Rất dễ nhưng cũng khiến tôi phân vân.

Trước đây tôi rất thích kế toán, vì đơn giản học lúc chuyển đổi tôi thi kế toán điểm rất ngon, tôi học môn đó hiểu và thân thiện với số má kiểu đó hơn là kiểu chém gió. Nhưng tiếc là năm tôi không cho thí sinh khối kỹ thuật thi kế toán mà chỉ được chọn QTKD hay KTPT (Có 2 ngành này thôi mà cũng phân vân vãi luyện) Các bạn biết đó, trong cái rủi có cái xui… ý tôi nói là trong cái rủi có tí may ấy, học MBA hay QTKD là rất phù hợp với tôi là 1 người làm kỹ thuật, học nó không phải là chém gió như đã tưởng mà nhìn 1 sự việc ở mức độ bao quát hơn và ra quyết định chính xác hơn, học nó còn giúp tôi chinh phục bản thân tôi rất nhiều, và sẽ còn tự chinh phục tôi nhiều nữa.

Có bạn đi học chỉ vì cái tiếng UEH vì đơn giản UEH thương hiệu ngon, hiện giờ nhiều ngừoi học xong quay ra phàn nàn trường tệ này tệ kia 😀 hay đánh giá chương trình học tồi… tất nhiên có những nhược điểm mà không tránh khỏi nhưng các cái đó rất nhỏ, các bạn cứ thích phóng to lên còn điểm tốt thì phớt lờ đi. Nhìn vào tiêu cực sống đời nó chua chát lắm. Hãy nghĩ UEH như 1 cái gương, bạn tích cực với nó thì nó sẽ tích cực lại và ngược lại.

Có bạn đi học chỉ vì kiến thức, tôi thấy ace trong lớp tôi là dân kỹ thuật đi học đúng chất này, những bạn này có gốc là dân kỹ thuật nhưng học thái độ rất tốt, và đơn giản là lấy kiến thức và làm gì với nó, không nặng về chuyện qua môn hay điểm số này nọ. Không khó có thể liệt kê đó là Mr Hựu, Mr Duy mà tôi cứ hay gọi là anh Tuấn, Roku… (Kì lạ sao toàn con trai). Kết quả của những bạn này là rất cao.

Nếu bạn có lý do bắt đầu tốt, tôi tin bạn có thể vượt qua chương trình học tốt. Khoảng thời gian học là 2 năm sẽ không lâu đâu, hãy có 1 thời gian học nhiều ý nghĩa và vui vẻ. học MBA không đơn giản là trong khi còn học mà quan trọng hơn là sau này ra mình làm được gì. Hồi xưa tôi học đại học xong nghĩ là ngon, kỹ sư chứ đùa ah 😀 , nhưng h học xong (chưa biết là nhận chứng chỉ hay bằng nữa 😀 )thấy bằng cấp rồi sẽ vào quên lãng, nó giúp bạn lên 1 chiếc xe, nhưng nếu bạn không có kỹ năng lái nó nó sẽ làm hại bạn, hoặc bạn sẽ hại những người khác.

Có nhiều bạn kỹ thuật rất ngông, thi vào cho biết rồi nghỉ 😀 khổ thật, nhiều người thi vào mãi không được. Nhưng khả năng sau này càng ngày thất nghiệp càng nhiều, lũ trẻ trẻ mới ra trường cái thi luôn, cạnh tranh với đám này khó, bởi vì dân kỹ thuật tụi mình rất ngán anh văn kinh tế + kinh tế học. Thầy tôi nói học kinh tế học thà dốt dốt hẳn hoặc giỏi thì đánh đúng, kiểu vừa vừa đánh bao giờ cũng bị lừa 😀 các bạn biết rồi đó, Kevin rất thật thà, bị lừa hoài (Xưa xém rớt nhưng thi xong cứ tự tin 7-8 điểm 😀 )

 1. Nên hay không nên đi học thêm cao học kinh tế nếu đã là dân kỹ thuật

Nên:

 • Bạn thực sự thích (Đối với tôi điều này là quan trọng nhất bởi vì chỉ có thích mới đem lại sướng)
 • Các bạn có kế hoạch chuyển qua quản lý trong tương lai gần (Điều này là lý do phổ biến).
 • Công ty bạn tạo điều kiện cho bạn học bởi vì không có công ty hậu thuẫn rất khó làm nhé.
 • Bạn học các môn trội tí, ví dụ là toán, vì tôi thấy các bạn kỹ thuật nổi trội học toán cực, ví dụ là tôi, ko nhờ thi toán thì tôi bây giờ chắc ngồi vỉa hè uống bia và chém gió hồi xưa tao cũng đi học chuyển đổi kinh tế nhưng bên đó bèo quá sau tao bỏ 😀 (Tôi rất ghét kiểu chưa vào chăn mà cứ bình loạn trong chăn có giận 😀 )
 • Nếu bạn không thuộc loại chăm thì năng nổ tí trong việc kéo bè phái ôn tập 😀 (Hồi xưa tôi thuộc loại này, đồng môn tôi đậu hết đợt đó, trong đó có tôi 😀 )
 • Nếu bạn muốn thay vì tối tối tụ tập nhậu nhẹt thì đi học ngắm các em girl xinh đẹp thì nên (Trước có đọc 1 bài của Tỉ phú Li Ka Shing nói bạn giàu hay nghèo phụ thuộc bạn làm gì từ 8-10 giờ tối, biết đâu đi học buổi tối kiếm được vợ thì sao 😀 )

Không nên:

 • Chưa vào đã nghĩ tiêu cực về kinh tế dạng: ah, học QTKD hả, sau này phong bì nhiều vào nhé, mỗi môn qua ít nhất 500K (Trước tôi có 1 iem nói tôi thế, giờ vẫn nhớ, cảm ơn em ấy đã chia sẻ tôi, nhưng tôi là loại điếc không sợ súng, đi học thôi mà, trước tôi đi học cũng đâu ngoan ngoãn gì, thử tí xem sao 😀 ) tiêu cực là do bạn, bạn đừng trách trường vì con người Hỷ Nộ Ái Ố Tham Sân Si, cũng là con người thôi 😀
 • Bạn là người yếu tư tưởng dễ bị lay động học chiều nào xoay chiều đó, ai nói gì nghe ngay tức khắc thì khi học hên xui lắm, ra cũng hên xui. Điều này quan trọng không kém vì khi học bạn sẽ thấy môn học khó và nghe là thầy này thế nọ, cô kia thế chai… rồi bị hoang mang trong một mớ những suy nghĩ sao để vượt qua mà không tập trung cho học hành đoàng hoàng. Bạn có thể xem thêm bài 10 khó khăn khi học MBA tại UEH. Nếu bạn thực sự thích thì chẳng gì ngăn cản bạn được, nêu ở trên nói bạn phải xác định rõ học để làm gì sẽ học hiệu quả hơn.
 • Bạn có đòi hỏi quá lớn 😀 bạn kỳ vọng mở doanh nghiệp kinh doanh hay làm kinh doanh gì đó, khả năng bỏ giữa chừng cao không phải vì chương trình học, mà khi học bạn có thể máu làm gì đó với tiền, và vì đam mê nó khiến bạn bỏ dở. Với suy nghĩ đằng nào tôi cũng có 1 bằng đại học rồi, giờ học thêm vậy thôi 😀 thà tôi đi làm kiếm tiền hơn (Có anh trong lớp tôi như thế đấy 😀 )

Học thêm kinh tế nó không biến bạn thành ông chủ, thành sếp, thầy Đinh Công Tiến chia sẻ nó chỉ giúp mình tăng xác suất thành công mà thôi; đừng có tự hão mình học hay có trình độ thạc sỹ sẽ thành công vang dội, điều đó còn phụ thuộc bạn như thế nào nữa..

Lời khuyên chân thành của tôi là nếu bạn thích và thời gian hợp lý hãy đi học. Học là học đúng nghĩa, chứ dân kỹ thuật đi học đông lắm (lớp tôi có 50% là dân kỹ thuật đấy) nhưng học tốt cũng nhiều mà bỏ cũng nhiều lắm. Một điều tôi chắc chắn rằng các bạn chịu học thì học rất tốt. Nói đi cũng nói lại rằng học thêm kinh tế bạn sẽ chịu 1 chi phí đánh đổi đó là khả năng trình độ chuyên môn bạn giảm do không thể đầu tư nghiên cứu kỹ thuật như trước, và cũng có thể cty bạn sẽ dùng bạn vào những việc quản lý như viết mấy giải pháp kinh doanh, kế hoạch abc j đấy.

Làm gì cũng được, đam mê là được

Học gì cũng được, biết làm là được

Chọn gì cũng được, tự tin là được

Nếu vào được, học cho đúng chất 😀

[email protected]

Kevin

Có nên học cao học kinh tế bồi dưỡng rồi trả nợ đầu vào tại cao học UEH hay không?

Mới một kỳ thi nữa vừa diễn ra và điểm chuẩn cũng rất khủng, K24 UEH 16 điểm cho QTKD, 13.75 cho các ngành còn lại. Phải nói rằng QTKD đầu vào cao học của UEH rất chất lượng, vô đối mất rồi 😀

Kỳ vọng ở bài này tôi có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề có nên học dạng bồi dưỡng khi thi rớt đầu vào cao học hay không.

Đối tuợng đọc bài là các bạn thi cao học UEH nhưng may mắn chưa mỉm cười hay phải một cách direct là rớt.

Tôi viết bài này để note lại chia sẻ cho bạn tôi, sau 3 lần thi bị rớt. 🙁 so sad, khổ cái nay bỏ cái laptop ở chỗ khách rồi nên phải mượn con laptop cùi cùi này gõ, do ko quen bàn phím nên mất tập trung suy nghĩ ghê luôn, có thể bài này không đảm bảo chất lượng lắm.

Trước khi đi vào chia sẻ quan điểm cá nhân với tư cách là một người đi thi và học ở UEH rồi tôi xin chia sẻ 2 câu chuyện của bạn tôi và cá nhân tôi thấy phổ biến.

+ Câu chuyện 1: Rớt nhưng không học bổi dưỡng, mỗi năm ôn 1 trung tâm.

Bạn này học có thể nói là chăm chỉ, nhưng khả năng tập trung kém, thường thì học xong bài này thì quên bài trước. Nhưng cái quan trọng là không tập trung ôn, thay vì đó lại tìm hiểu về trung tâm ôn luyện, ôn ở trung tâm A thì nghe B tốt, rớt ở A, năm sau ôn ở B. Rớt tiếp ở B, rồi nghe C tốt, cứ thế rồi mãi cũng không đậu.

Bạn này theo tôi có vào học ở UEH cũng khó nên cơm cháo vì đi học bạn sẽ bị đồng môn và tin chém gió ở khóa trên rất nhiều, nghe mỗi người một kiểu, rồi cũng chắc gì ra trường hoặc mất rất nhiều tiền mà có mỗi tấm bằng.

+ Câu chuyện 2: Rớt cao học nhưng học bồi dưỡng

Có nghĩa là còn nợ đầu vào cao học UEH, nhưng lựa chọn đi học để “không bị chậm 1 năm”

Kết quả anh ấy đi học rất tốt, nhưng học xong năm 1 rồi bỏ vì có nhiều kế hoạch khác và không thi lại cao học nữa, một phần vì thầy cô chán, nghe nhiều tin không hay.

===

Vậy tại sao bạn thi lại nhiều lần thế mà vẫn rớt? mỗi lần thi lại bạn cải thiện hay tăng trưởng điểm nhiều không?

Nếu câu trả lời là không nhiều và còn xa vời so với điểm chuẩn thì bạn học bồi dưỡng nữa sẽ không nổi đâu.

BẠN NÊN/KHÔNG NÊN HỌC BỒI DƯỠNG CAO HỌC UEH:

 1. Đi học cao học rất mất thời gian và áp lực (Ở góc độ này tôi kỳ vọng bạn là nguowì học tốt và kiến thức vững của một thạc sỹ tương lai chứ không phải học chợp giật hên xui qua môn). Thời gian học trên lớp tuy là xen kẽ ngày trong tuần hoặc cuối tuần, nhưng do lượng bài tập nhóm khủng nên bạn cũng bị dí rất nhiều. Nếu bạn có công việc áp lực, phải chạy doanh số hay đi công tác triền miên thì khả năng đậu rất khó. Nên bạn có thời gian rảnh rảnh tí, ví dụ lên công ty mà còn học bài được thì quá tuyệt 😀 Khả năng này hiếm, bạn làm nhà nước thì còn có khả năng. Lớp tôi khoảng 40 học viên và làm cũng rất áp lực, có bạn đã nghỉ làm để tập trung học chứ đừng nói chi là thi đầu vào 😀
 2. Bạn có thái độ học tốt, học bài tốt nhưng do gần thi bạn bị gì đó ngoài ý muốn như ốm đau, đi công tác đột xuất thời gian giáp kỳ thi… do đó kiến thức bạn bị rời rạc và khi thi thì không còn nhanh nhạy nữa. Hãy kiểm soát công việc hàng ngày tốt trước khi nghĩ chuyện đi thi và học sau này. Nên tôi nói rồi đó, học cao học như đi vệ sinh, người ngoài thì muốn vào, người bên trong thì chán nản và muốn ra 😀 (Đùa thôi, không chán nản lắm đâu, ngoài những điều không tuyệt thì học cũng tuyệt lắm 😀 , bây giờ hết học rồi lại thấy tiếc 😀 )
 3. Bạn thi gần đủ điểm và lỗi sơ suất nhỏ trong bài thi. Điều này thật sự không khuyến nghị vì các em học bồi dưỡng thường thiếu suýt xoát và nghĩ rằng năm sau mình sẽ may mắn hơn tí. Nên nghĩ rằng khi càng khó kiếm việc thì lũ trẻ nó thi cao học đông, càng khó cho ACE lớn tuổi thi, sau khi học 1 năm khả năng bận hơn và mất lửa khá cao.
 4. Bạn muốn thử xem liệu chương trình học thế nào vì bạn khát khao đi học… điều này là tốt và có thể bạn cũng nghĩ thế, có 10tr thôi mà, đi học cho bít… Nhưng tôi phải nói là học năm 1 rất chán, học sang năm 2 chuyên ngành sẽ chất hơn. Sợ nhiều khi bạn học năm 1 bạn sẽ cảm nhận bị lừa 😀 với lại khi thi vào bạn dồn hết sức lực đậu rồi, giờ vào học chán nản 😀 Khéo học xong năm 1 bạn lại càng quyết tâm không thi cao học nữa thì khổ 😀
 5. Bạn có một ekip ôn thi lại cho kỳ tới hoành tráng hay bạn thân đi ôn và có cùng động lực.
 6. Khi bạn thôi than vãn rằng vì ôn ở trung tâm tệ, vì mình chưa đủ thời gian ôn luyện, vì mình là dân kỹ thuật mà yếu kinh tế học hay quản trị học, vì mình là dân kinh tế nên yếu toán, vì mình bỏ học lâu rồi nên giờ học lại khó vào… mà nghĩ rằng mình chưa đậu là do mình chưa nỗ lực đầy đủ thì kỳ năm sau may ra bạn đậu. Tôi rất không thích các bạn cứ than toàn cái khách quan, điều đó chẳng giúp bạn giải quyết vấn đề và khắc phục trong lương lai.
 7. Tôi tin rằng các bạn đã tham khảo các môn học ở UEH bậc cao học rồi và biết có môn Kinh tế vi mô và vĩ mô. Bản thân tôi học 2 môn này lúc nào cũng thấy mình ngu. Các bạn đa phần dân chuyển đổi đều kém môn này và nghĩ rằng học cao học dạng bồi dưỡng đi, trong đó học lại Kinh tế học coi như 1 công đôi việc cho thi đầu vào năm sau luôn. Xin lỗi: câu trả lời là không vì cùng 1 môn nhưng 2 level hoàn toàn khác nhau nhé. Học thi đầu vào thuộc về học rộng, cái gì cũng biết, chắc phần nào có điểm phần đó. học cao học (có thể tùy thầy cô dạy) nhưng sẽ đi theo chiều sâu và phân tích, thường thì bạn sẽ nghiên cứu 1 chủ đề và trình bày, điều này hay nhưng theo tôi là cực dở, khiến học viên thui chột mảng kiến thức khác (Tôi lười lắm, ít khi đọc bài thuyết trình nhóm khác 😀 ) Không nên nghĩ kiểu 1 mũi tên trúng 2 con chim cu được.

Tóm lại là nên học cao học dạng bồi dưỡng khi:

 • Chủ động nhiều thời gian rảnh để ôn luyện và học tập song song.
 • Thái độ học tốt tí, đừng đến gần 3 tháng thi mới tập trung ôn luyện rồi thấy rằng ôn thế không đủ nghỉ cả làm ở nhà ôn. Học từ từ hiệu quả hơn là nhồi. Cái này khó, chính bản thân tôi cũng lười chết luôn :))
 • Bạn có đồng đội học cùng cho vui tí chứ học 1 mình oải lắm.
 • Bạn có tính lỳ, dám nghĩ dám làm và cam kết bản thân cao.
 • Dư dả tài chính nhưng lại ít thời gian tương lai. Đó là bạn chỉ cho phép 2 năm học nữa rồi lập gia đình chẳng hạn 😀 (Học xong khéo hết muốn lấy vợ nữa luôn 😀 )
 • Chỉ cần có tiếng “ah, tao đang đi học thạc sỹ ở UEH đó” (Định mệnh, học thạc sỹ mẹ gì, học cao học, học pass đi rồi mới là thạc sỹ, giống như mấy em sinh viên chưa ra trường nhận mình cử nhân hay kỹ sư rồi…), học thì học cao học thôi 😀 Nếu học lấy tiếng thì cứ đi học rồi sau này chém gió “tao học chán quá tao nghỉ, học kinh tế chỉ chém gió :))”
 • Tranh thủ lúc điều kiện làm ăn khó khăn, đi học để cải thiện bằng cấp sau này kinh tế phục hồi mình sẽ được đề bạt gì đó :))

Không nên học cao học dạng bồi dưỡng khi:

 • Bạn ít chủ động thời gian, hay đi công tác tùm lum. Nói thi vào khó chứ học mà đi công tác nhiều cũng sống dở chết dở 😀
 • Ngoài công việc, bạn thường xuyên bị áp lực từ gia đình hay người yêu. Nói chứ người yêu quan trọng trong đoạn này lắm, được con người yêu tâm lý thì không sao, bị dính vào …. ôi, mà không nói nữa, mỗi người tự trải cái này thôi.
 • Sinh viên mới ra trường chưa ổn định công việc. Chưa nuôi nổi bản thân, không có gia đình hỗ trợ kinh tế, công việc thì tè le, tinh thần thì thuộc loại yếu sinh lý thì xôi hỏng bỏng không.
 • Nghĩ rằng khi vào học quen cây cao bóng cả nào đó rồi “bùa” đầu vào UEH. Mơ đi, không có đâu 😀

Quan điểm của tôi là các bạn nên thi pass trước rồi học vì quá trình học bạn càng bận hơn thôi, nên thi đầu vào còn kém hơn cả trước. đơn giản vì bạn không phải người có nhiều điều thuận lợi, không nỗ lực, không là thánh thì khó có thể làm 2-3 việc cùng lúc mà tốt được. Vì đi học năm 1 không hay lắm dễ làm bạn bị nao núng trong quá trình ôn lại. Các bạn hay thiêu thiếu 1 tí rồi chọn học bồi dưỡng, rồi năm sau cũng thiêu thiếu thì tính làm sao?

Tôi tin rằng các bạn chậm mà chưa chắc đã chậm đâu, học trình độ cao cần base và nghiền ngẫm nhiều, đòi hỏi đam mê thực sự. Bạn hãy đọc sách trước ở nhà, các tài liệu tôi cũng post lên đây rất nhiều. Xin đừng có tâm lý là lấy bằng thạc sỹ oai.

Vâng, oai con mẹ gì chứ mấy bác. Thạc sỹ mà vênh vênh, ăn nói củ chuối, suy nghĩ thì nông tẹt (Tôi thì hay nói bậy 😀 ). Còn nói kiến thức ư, tôi e rằng về kiến thức môn học giờ các bạn sinh viên còn ngon hơn tôi đấy 😀 vì cốt lõi vấn đề là ai chịu đọc và nghiền ngẫm hơn mà thôi mà. Đám vừa đi học vừa đi làm thì đọc sách sao mà nhiều được chứ.

Học xong mới cảm thấy việc học của mình mới chỉ bắt đầu :))

Thầy cô UEH rất giỏi và đa phần giỏi, trong quá tình học từ bổ túc thì chỉ khoảng 2-4 giáo viên tôi thấy cùi, võ mồm thôi 😀 còn lại tuyệt. Đầu vào cũng gọi là chất lượng, có lẽ phương pháp học chuối quá nên cả giáo viên lẫn học viên mệt nên các bạn cũng đừng kỳ vọng cao quá. Bạn nào có thái độ tự học tốt sẽ học rất tốt, mà các bạn này có lẽ đã đậu cmnr.

Nói nhiều bạn không tin chứ sau khi học 2 năm cao học đủ các thế võ như hàn long thập bát chưởng, càng khôn đại nã di, tố nữ kinh, dịch cân kich… nhưng giờ làm con luận văn thì lơ mơ lắm… có lẽ phương pháp học yếu, chưa lĩnh hội được, lan man nên mỗi lần làm lại cái gì cũng như bắt đầu lại từ số 0 :))

Còn nếu muốn học thử cho biết đi học cao học thế nào, bạn hoàn toàn có thể học chui. Tôi đi học 2 năm không bị hỏi thẻ lần nào, lớp đông như quân nguyên nên bạn xấu xấu tí như tôi cũng chẳng ai hỏi bạn đâu.

Thôi, nói đã khá dài, tôi cũng chia sẻ chỉ là quan điểm cá nhân nhìn thấy và cảm nhận qua nhiều bạn bè. Dù rằng tỷ lệ đậu không cao khi học bồi dưỡng nhưng năm nào cũng có 1 số lượng bạn học bồi dưỡng không nhỏ. Như lớp tôi cũng có bạn học bồi dưỡng nhưng cũng chưa đậu, lúc nào cũng thiếu 1 tí…. Tiếc thật.

Nếu có bạn nào học K24 thì rước Kevin đi học với nhé 😀 tối tối không đi học hay tụ tập rịu chè oải quá… 😀

Chúc các bạn lựa chọn sáng suốt,

Kevin

[email protected]

Nhận lương khủng từ UEH khi làm ban cán sự :D

Trước kia không làm ban cán sự lớp mình cũng không biết đâu. Nghe đồn thổi này nọ ghê lắm, nào là miễn học phí, nào là có quan hệ thầy cô, nào là giữ lại trường làm việc =))

Vậy sự thật thế nào?? Ah, trước kia bí mật được bật mí thì chỉnh lại cái tiêu đề tí, không phải là lương nha, là trợ cấp cho ban cán sự 😀 (Sorry mọi người checkin bài này nếu không đạt mục đích, bởi vì tôi setup tiêu đề thế cho SEO 😀 )

Rồi vào thẳng vấn đề luôn. Ở trình độ cao học (cấp độ khác tôi không rõ nha), lớp trưởng được trợ cấp 720 ngàn (VNĐ chứ không phải USD nha 😀 ), còn lớp phó cũng được sở hữu một phần trợ cấp khủng không kém đó là 540 ngàn (Cũng là VNĐ luôn 😀 ) Theo tôi số tiền này có thể thay đổi theo thời gía, vì năm ngoái nghe nói lớp trưởng chỉ 500K (Lại nghe nói, UEH bị nghe nói nhiều lắm, nhưng khi vào học khéo không như nghe nói đâu :D, bữa đi cà phê nghe 2 em lớn lớn tuổi chém gió là học UEH chỉ đóng tiền là qua môn, định mệnh các em, anh học chết bà luôn này mà vẫn bị tèo như thường =)) học không ra học mà nói như đúng rồi 😀 )

Còn vấn đề ban cán sự thân thiết thầy cô thì không hẳn đâu 😀 ban cán sự chỉ là cầu nối thầy cô với lớp thôi. Đôi khi các bạn trong lớp còn thân thầy cô hơn bán cán sự 😀

Số tiền này nhận được lúc đầu tuần, do bận bịu quá, mỗi ngày rảnh rảnh post bài xíu xíu. Tí nữa thì quên mất một kỷ niệm đi học ở UEH.

Học cao học thì không có học bổng, nên đây có lẽ là khoảng thu nhập duy nhất quá, nên khủng cũng là điều bình thường thôi 😀 (Ở đại học thì các bạn còn có học bổng vớt vát 😀 )

Khoản tiền đó về mặt thực tế đúng là trợ cấp thật vì liên hệ điện thoại, đi lại rất nhiều. Mất thời gian làm việc cá nhân cũng như áp lực làm sao để lớp hoạt động tốt.

Điều đáng buồn là được mấy trăm thì ngay tối đó lại mất mấy triệu 😀 chưa kịp hí hửng, hưởng thụ số tiền đó mà tuột mất không bao giờ trở lại. Một phần vì thế mà tôi quên tới tận hôm nay mới nhớ và note được. 😀

Nhưng nói giỡn thế thôi chứ làm ban cán sự tuy mệt, áp lực nhưng cũng đem lại nhiều giá trị lắm. Tôi luôn khuyến khích các em tôi đi học thì nên thử trải qua làm BCS thì sẽ như thế nào.

Do đó bỏ suy nghĩ là miễn giảm 100% hay 50% học phí nhé 😀 (Học phí cao học tương đối đắt so với đại học, khoảng 12 triệu/1 năm/1 kỳ).

Bữa nay lên phòng tài chính kế toán thấy các cô trong này cũng dễ thương kinh 😀 (Có cái nhìn khác khác về bộ phận ngoài giảng dạy ở UEH)

K …. feeling money 😀 …..

[email protected]

Gặp cô Nguyễn Quang Thu UEH và gợi ý làm luận văn cao học kinh tế hướng nghề nghiệp

Vừa qua đi học ké 1 buổi học quản trị tài chính của cô Nguyễn Quang Thu, thấy cô dạy rất dễ hiểu, có độ sâu kiến thức và hay.

Tiện cuối buổi học lớp hỏi về làm luận văn hướng nghề nghiệp có cần mô hình nghiên cứu hay không? có phải kiểm định hay không? khảo sát của hướng nghề nghiệp có cần SPSS hay không hay chỉ là thống kê mô tả? làm luận văn hướng nghề nghiệp quan trọng nhất phần giải pháp phải không?

Đây là một buổi rất có ích và tôi đã có hướng cho bài làm của mình.

1. Luận văn hướng nghề nghiệp có cần mô hình nghiên cứu hay không?

Trả lời: Có.

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh UEH hướng nghề nghiệp theo hướng problem solving và điểm quan trọng là phải có phương pháp nghiên cứu, cơ sở lý thuyết đã được kiểm chứng.

Cho nên việc chọn 1 mô hình nghiên cứu sát với đối tượng nghiên cứu là hết sức quan trọng.

Ví dụ bạn làm về giá trị thương hiệu thì bạn tìm một thang đo về giá trị thương hiệu => ra bảng câu hỏi nghiên cứu.

2. Luận văn cao học QTKD UEH hướng nghề nghiệp có cần kiểm định hay không?

Trả lời: Không.

Việc kiểm định hay xây dựng lý thuyết thuộc về hướng nghiên cứu. Từ khóa K22 trở đi có sự phân biệt rõ ràng này giúp các luận văn đúng hướng và có chất lượng hơn.

Việc của hướng nghề nghiệp là ứng dụng vào 1 môi trường kinh doanh cụ thể.

3. Khảo sát hướng nghề nghiệp chỉ cần thống kê mô tả hay có cần SPSS hay không?

Trả lời: Không nhất thiết phải SPSS (Có nghĩa là bạn không phải biết SPSS làm gì)

Như thế này, khi bạn có mô hình từ 1 nghiên cứu sẵn có, bạn có bảng câu hỏi khảo sát.

Thông thường khảo sát sử dụng thang đo Likert. Giả sử mô hình có 5 biến cần đo. Trong đó biến X1 có giá trị trung bình là 4.5/5, X2 có giá trị trung bình là 1.2/5…

Bíến X1 có giá trị cao, ảnh hưởng nhiều đến đối tượng nghiên cứu, hay X2 biểu hiện thấp giả sử là lòng trung thành với SP chưa cao chẳng hạn.

OK, tôi tin bạn đã làm tới bước này. Nhưng chưa đủ cho hướng nghiên cứu, bạn cần tính độ lệch chuẩn cho biến X1 như thế nào, X2 như thế nào… và cho các biến khác nữa…

Độ lệch chuẩn cho biết mức độ biến thiên của mẫu. Trong các tính toán tài chính việc xem xét độ lệch chuẩn (Standard Deviation) là vô cùng quan trọng, nó cho biết mức độ rủi ro của dự án đầu tư. Ví dụ hai dự án có suất sinh lợi kỳ vọng là khác nhau nhưng độ lệch chuẩn khác nhau sẽ có cách lựa chọn khác nhau. Độ lệch chuẩn càng nhỏ thì càng tốt.

Cách tính độ lệch chuẩn bạn tham khảo trong topic này

Ok coi như các bạn có bảng câu hỏi và kết quả khảo sát coi như xong rồi nhé. Nếu đã tính thống kê mô tả thì hãy tính thêm độ lệch chuẩn (Standard Diviation) trong luận văn cao học hướng nughề nghiệp.

Có nhiều hội đồng hỏi độ lệch chuẩn ý nghĩa là gì 😀 nên cũng phải biết đọc số liệu tí nhé.

Khuyến nghị của cô Thu là nếu đã lỡ làm tới bảng câu hỏi với thang đo Likert 5 rồi thì làm luôn EFA, Cronbach Alpha luôn để chặt chẽ (Cái này thả vào SPSS làm). Có lẽ phải học hỏi để là 1 guide cơ bản các tiện ích hỗ trợ trong luận văn cao học bằng SPSS sắp tới quá =))

4. Làm luận văn hướng nghề nghiệp quan trọng nhất phần giải pháp phải không?

Trả lời: Đúng rồi

Luận văn cao học hướng nghề nghiệp quan trọng nhất là giải pháp. Nếu bạn nào không có giải pháp coi như không đạt.

Và trọng số của phần giải pháp chiếm 40% số điểm, trong khi hướng nghiên cứu 40% số điểm này nằm ở cơ sở lý thuyết.

Cảm ơn những chia sẻ rất có  ý nghĩa của cô Thu 😀 em nghĩ là việc làm luận văn sắp tới sẽ có hướng đi hơn.

 

===========================

Thật cám ơn trường đại học kinh tế Tp HCM UEH đã phân định rạch ròi 2 hướng phát triển MBA này, chương trình học từ đó có độ sâu hơn. Tuy nhiên thế, cũng cần có những phương pháp và việc tham gia tích cực của học viên, giáo viên trong giờ giảng hơn nữa, thời gian học chưa nhiều nhưng tải môn lớn, khiến kiến thức một số chỗ bị hời hợt.

Nên đừng có nói anh chị học xong cao học sao kiến thức căn bản abc xyz này lại mơ hồ như thế. Bình thường thôi, mỗi người chuyên một lĩnh vực, không thể so một học viên loại khá giỏi với một giáo viên trình chỉ dạy 1 môn, 1 lĩnh vực (Dù giáo viên đó trình độ chưa biết tới đâu nhưng kỹ năng dạy kém…).

[email protected]

Kevin.

8 thầy cô nhất định phải học nếu học ở UEH

Đây là quan điểm của cá nhân tôi. Một thời gian học từ lúc học bổ túc kiến thức đến khi học ôn cao học và bây giờ là học cao học.

Tất nhiên tôi không thể học hết các thầy cô khác được nên danh sách này còn thiếu rất nhiều và chắc hẳn luôn là thế.

Với tiếp cận ít ỏi tôi xin nêu cảm nhận những thầy cô tôi cảm thấy chất nhất trường UEH [ít ra là trong tôi].

Chất ở đây không phải là học vị, tuổi tác hay vị trí người đó làm trong trường, Chất ở đây cũng không phải chỉ là thầy cô dạy giỏi.

Chất ở đây là ngoài về học kiến thức môn học, các bạn còn học được nhiều điều từ những người như vậy.

1/ Thầy Hoàng Lâm Tịnh – Quản Trị Chiến Lược

Tôi nhắc thầy đầu tiên với 2 ấn tượng khiến tôi luôn nhớ mãi và nể trọng thầy:

 1. Một lần tan học về ở cơ sở E UEH cả đám lúc nhúc ai cũng ngồi lên xe cố gắng về sớm vì lúc đó muộn rồi, tất nhiên là nổ máy để đi cho lẹ, khói bụi, ồn ào thôi rồi. Thầy thì dắt xe ra từ từ. Hình ảnh đó tôi cứ nhớ, tại sao trai tráng lại không thể dắt xe mà cứ phải đi xe, chắc do thói quen thôi. Chẳng biết tốt hay xấu nhưng tôi vẫn nhớ xem đó là một hình ảnh đẹp 1 người thầy.
 2. Học là để trở nên người hơn. Học để tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, không phải chỉ để tăng lượng. Điều này cũng khiến tôi suy nghĩ.

Vì thế tôi cũng thấy môn quản trị chiến lược hay hơn, có lẽ đây là môn tôi tu chí học nhất trước giờ.

Môn này thực sự rất hay và các bạn học thầy sẽ có chất riêng về quản trị chiến lược.

Hình ảnh thầy Hoàng Lâm Tịnh chụp kỷ niệm với lớp Đêm 3 K22 UEH

2/ Cô Trần Kim Dung – Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Cô Kim Dung ấn tượng trong tôi là rất nhiệt tình, chân thành và đôi lúc cảm giác như một người mẹ 🙂

Góc độ phân tích vấn đề của cô rất khoa học, đi vào trọng tâm.

Vì học cô nên tôi không còn nhìn nhận học quản trị kinh doanh chỉ là nói trên trời dưới đất, nói linh tinh lang tang nữa.

Hình ảnh cô Trần Kim Dung chụp kỷ niệm buổi học Quản Trị Nguồn Nhân Lực với lớp Đêm 3 K22 UEH

3/ Thầy Đinh Tiên Minh – Marketing

Thầy Đinh Tiên Minh tôi học được ở quá trình học bổ túc bên Lê Văn Sỹ. Phải nói thầy cũng rất vui tích, cách học thầy rất sáng tạo và gởi mở cho học viên.

Tôi cảm thấy đó là thành công của một người thầy khi mà có thể khuyến khích học viên có hứng thú với môn học.

Đặc biệt thầy rất thích hát và hát cũng rất hay ^^

4/ Thầy Huỳnh Văn Thịnh – Kinh tế học

Tôi được học môn Vi mô đầu tiên thầy ở Lê Văn Sỹ. Tôi cảm thấy rất may mắn vì được học thầy môn này bởi vì thầy quy lý thuyết câu chữ thành dạng công thức và mô hình, rất dễ hiểu cho dân kỹ thuật chúng tôi.

Đặc biệt thầy note các bài học ở dạng excel rồi public công khai lên trang của thầy. Chỉ cần lên mạng gõ huynhvanthinh thôi là ra tất cả các bài học của thầy.

Thầy chia sẻ kiến thức cả bạn đi học của thầy, cả những người không học. Tôi xây dựng site này cũng một phần từ tinh thần của thầy.

5/ Cô Võ Thị Quý – Quản Trị Tài Chính Continue reading “8 thầy cô nhất định phải học nếu học ở UEH”

UEH Đêm 3 K22 đi chơi Tây Ninh

Tây Ninh trip – chuyến đi đc lên kế hoạch và hủy show nhiều lần cũng đã được diễn ra trọn vẹn.

Chuyến đi kết thúc hơn tuần rồi, để tổng kết lại làm cái topic tổng hợp một vài khoảnh khắc của chuyến đi.

 

Hẹn nhau 8h có mặt,7h đi ăn sáng với Ku Tâm Phan.

 

 

Thiện Nguyễn tới…

Nhìn ly cf chờ mọi người tới. Mèo, Roku chưa tới…

Mèo và Thiên Bình tới sau

 

Cuối cùng Roku chở Duyên cũng tới, cá đám đi ăn sáng, 50k 1 tô, quá dữ.

Cô bé này nhạy máy ảnh quá, góc nào cũng tươi đc.

Chút suy nghĩ, rảnh rang thì tấm trên cần retouch lại cho da mịn hơn,  mà lười quá 🙁

Và đây là rau sạch… Mọi người ăn rất ngon.

 

Tới nơi nhà bà Tâm tít.. Cả nhóm thoát y, hành hung vườn trái cây.

100km, xe mình cái giảm xóc trước chưa phục hồi đi đau hết tay… 🙁

 

Mèo hái Mít

Ku thì chụp mít..

Sau màn hái mít mọi người lên nhà trên nghỉ mệt, Tâm tí dam dang pha nước chanh cho mọi người.

Ngày còn nhỏ… Childhood…

Hoa sứ trước nhà…

 

Hái dừa dứa, uống lạ + thơm. Hình ảnh dưới là Phú Thành. Continue reading “UEH Đêm 3 K22 đi chơi Tây Ninh”

5 điều hối tiếc nhất khi học cao học kinh tế tại UEH

Chào các bạn, tôi tên là Trần Quốc Việt học viên lớp cao học đêm 3 K22 trường đại học kinh tế Tp. HCM.

Chắc hẳn A/C và các bạn đã đôi lần đọc bài chia sẻ của tôi, có người đồng ý, có người thấy lạ lẫm, có người chưa đồng ý. Cũng đúng thôi, vì là cảm nhận cá nhân mà 😀

Nhưng tôi chia sẻ những điều mà trước hết tôi cảm nhận và viết ra là thật.

Hôm nay là buổi học cuối cùng tại UEH. Không có cảm giác là buổi học cuối cùng hay chưa có cảm giác đến nỗi buồn bã 😀 nhưng cứ vờ như là thế, Ở bài này tôi không muốn nói các điều tôi đã đạt được, tôi muốn viết 5 điều tôi hối tiếc nhất chưa làm được khi học MBA tại UEH.

1. Tôi muốn liên kết các lớp của khóa K22 chia sẻ chéo các thông tin trong quá trình học

Tôi thấy mọi người đi học MBA này là rất tội rồi, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong nghề nghiệp, thậm chí cả gia đình. Thử hỏi trong các bạn có mấy người đi học MBA mà nhàn rỗi, mà thoải mái hơn chưa? Có lẽ chỉ mấy bác diện nhà nước cử đi học và chỉ học làm cán bộ nguồn thôi.

Đa phần ai cũng vừa đi làm vừa đi học nên có một số hệ quả đáng tiếc xảy ra:

 • Theo chương trình học không sát sao.
 • Không đạt tới phong độ cao nhất khi học.
 • Không giành được kiến thức cần có của MBA.
 • Nảy sinh tiêu cực.

Nếu trong bộ môn quản trị luôn đề cao việc dự báo kinh doanh thì trong học tập dự báo và hoạch định luôn quan trọng. Tôi muốn giảm áp lực thi cử cho người đi học, từ đó việc học sẽ tập trung vào các buổi thảo luận trên lớp, thu thập kiến thức trên lớp, và tất nhiên có nghiên cứu ở nhà.

Cả khóa K22 với nhiều lớp, nhiều giáo viên, nếu biết được đặc tính của mỗi người, đề thi, cách thức học tập và được sắp xếp lại bài bản thì thế nào? Sẽ giúp cho rất nhiều bạn trong khóa K22 và cả các khóa về sau rất nhiều.

Tôi chưa làm được điều này dù rằng trong mỗi lớp cũng có người quen. Nhưng cảm giác làm 1 mình nó dễ nản lắm. Ai cũng lo công việc riêng, học tập riêng chứ chưa nghĩ tới chuyện của chung (hay là chuyện bao đồng đó 😀 ) chúng ta vẫn giỏi và luôn thích làm một mình.

2. Tôi muốn làm áo đồng phục lớp mà tôi vẫn chưa làm được

Mẫu thiết kế đã có, xưởng in cũng đã có nhưng lại 1 lần nữa tôi dường như cảm giác chỉ 1 mình tôi hăng hái thế là tôi cũng không thực hiện. Do lỗi của tôi không chia sẻ được niềm yêu mến khi chúng ta có 1 đồ vật kỷ niệm, sau này mỗi lần nhìn lại sẽ như một kết nối cho những ai dù là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Ngoài logo lớp tôi muốn thêu dòng chữ “I always miss YOU”

Trong cuộc sống theo quan điểm của tôi có 2 thứ quan trọng nhất là gia đình và tri kỷ.

Có lúc tôi sống nhanh trong cái thời buổi đua chen này, bỏ lỡ nhiều giá trị cốt lõi trong cuộc sống này. Thực sự tôi là một người như thế. Tôi hy vọng rằng các bạn không như thế.

3. Tôi muốn làm một bài research cho riêng tôi

Điều này là nực cười sao? Uhm, bạn có thể cười nhưng đó là điều tôi muốn đấy.

Tôi học hướng nghề nghiệp, nói chung chẳng có dính líu hay có lẽ cũng chẳng có thầy cô nào muốn hướng dẫn một người kém kỹ năng về nghiên cứu, và tôi nghĩ phần nhiều các giảng viên học không có nhiều thời gian để dẫn dắt chỉ dạy từng xíu nữa.

Việc thích là một chuyện, nhưng cũng có khó khăn phát sinh là:

 • Kỹ năng phương pháp nghiên cứu cứng + biết xử lý thống kê.
 • Kiếm được giáo viên nào để hỗ trợ.

Dường như 2 tiêu chí trên nó cứ ép tôi phải có cả 2 cái cùng lúc. Tôi không thể nào thoát ra được, mò mẫm cũng rất không hiệu quả, đôi lúc bạn cần một huấn luyện viên ra quyết định cho bạn sẽ làm gì. Nếu bạn đọc bài này có ý muốn như tôi, hãy cân nhắc các khó khăn tôi ghi nhận để vượt qua.

Tôi là một sinh viên kỹ thuật qua kinh tế học, điều tôi muốn nhất là học và trải nghiệm nhiều cung bậc ở lĩnh vực mới mẻ này. Đời ai cũng có 1 lần, sống chi mà hững hờ 😀

4. Tôi chưa tổ chức 1 buổi đi chơi dã ngoại cho lớp

Lớp thật sự có rất nhiều buổi ăn chơi vui vẻ nhưng chỉ nhóm nhỏ hoặc nửa lớp là cao thôi. Với mọi người ưu tiên ăn chơi nhanh, cái gì dễ dàng cũng qua nhanh mà “Easy come easy go” Đà Lạt hay Vũng Tàu gì đó 😀 nhưng tôi không làm được, có thể do tín nhiệm của tôi chưa cao.

Tôi biết rằng khi còn đi học với nhau tổ chức đã khó, sau này hết học lại còn khó hơn. Nhưng cũng khó nói trước tương lai, biết đâu đấy… Tôi tin các bạn của tôi.

5. Tôi nghĩ rằng tôi đã đòi hỏi ở mọi người quá nhiều

Điều này thì tôi không chắc nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy tôi làm những điều mà các bạn phải gượng ép. Dù thế nào thì tôi cũng rất yêu quý mọi người, và các bạn nếu đã biết tôi, tôi có làm các bạn buồn thì xin hãy bỏ qua cho tôi.

 

From the bottom of my heart,

Trần Quốc Việt

[email protected]