Categories
HỌC

Tài liệu quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Tài liệu bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Lớp cao học quản trị kinh doanh Đêm 3 K22 UEH.

Download Link: Mirror 1 | Mirror 2

 

[email protected]