Nguyên tắc: (1) Tiếng Anh/Tiếng Việt; (2) Kiểm tra giấy phép CC của tài liệu; (3) Chỉ tải về tài liệu được cấp phép CC! (4) Mở tài khoản để tải về/tải lên.

  1. Hình ảnh: CC Search_BrE; Google Images (gốc); Noun Project (gốc); Europeana;
  2. Video: YouTube (tiếng Việt); Vimeo (Vimeo Creative Commons) – tài khoản!
  3. Âm thanh: YouTube; MUSOPEN – bản nhạc bài nhạc (gốc); ccMixter (gốc);
  4. Văn bản: sách_giáo khoa, tạp chí, khóa học: OpenStax (gốcngười dùng);  Libretexts;  Open Textbook Library; BCcampus; Siyavula (gốc); GDL; DOAB (gốc); DOAJ (gốc); ROAR; Lumen_Learning_Courses; Unpaywall với Peerj, SciPost, MedrXiv, Biorxiv, ResearchGate, Research Preprints Server List

Phần cứng (nguồn) mở: NIH 3D Print Exchange; Makerbot Thingiverse; OSMS; SparkFun; Arduino_ToS(5-6);

  1. Dữ liệu mở: Zenodo (gốc), OpenAIRE (gốc), EU OD Portal; URI & 5stars; URI docs.

Chỉ dẫn khai thác các tài nguyên được cấp phép mở trên wikihow.vn