Tầm quan trọng của mạng xã hội và web 3.0 đối với hoạt động marketing của doanh nghiệp

[QC]

Mục lục

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MẠNG XÃ HỘI VÀ WEB 3.0 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

Nguyễn Thị Xuân Trang1, Trần Thanh Tùng2,

1,2Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Email: ntxtrang@ntt.edu.vn1, tran.tung@ntt.edu.vn2

Tóm tắt

Trong môi trường kinh tế và xã hội mới, các doanh nghiệp cần có sự hiểu biết về những phát triển và biến đổi của công nghệ, trong đó là sự tiến bộ của mạng xã hội và công nghệ Web 3.0 vì nó ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của công ty ở hiện tại và trong tương lai. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu việc sử dụng các mạng xã hội của người tiêu dùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà quản lý cộng đồng và nguồn cung ứng cộng đồng. Tác giả đã phân tích tác động của mạng xã hội và công nghệ Web 3.0 trong quản lý và marketing của các tổ chức, làm nổi tầm quan trọng của Marketing xã hội và Web 3.0 đối với hoạt động Marketing trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho cho các doanh nghiệp trong thời kỳ mới.

Từ khóa: Mạng xã hội, Quản lý cộng đồng, Nguồn lực cộng đồng, Web 3.0, Marketing

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tiến bộ trong công nghệ thông tin, truyền thông và đa phương tiện cùng với việc  sử dụng internet, mạng nội bộ, mạng ngoại vi, trang web, v.v., ngày càng phổ biến, đang tạo ra sự đổi mới dần dần trong các lĩnh vực, dẫn đến sự phổ biến của các phong cách kinh doanh mới dựa trên thông tin và kiến ​​thức (Garrigos, 2011), trong đó tầm quan trọng của mạng lưới, quan hệ đối tác và liên minh giữa các công ty và các nguồn lực cộng đồng là rất quan trọng.

Các mạng xã hội mới ra đời và những tiến bộ trong công nghệ Web 3.0 đang thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, cũng như các quy trình ra quyết định Marketing cho các nhà quản lý. Do đó, việc sử dụng hiệu quả chúng là rất quan trọng trong môi trường xã hội và kinh doanh hiện đại nhằm tạo ra và củng cố lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp thời hiện nay.

Bài viết này phân tích tầm quan trọng của mạng xã hội trong bối cảnh mới, ảnh hưởng của Web 3.0 đối với việc quản lý và marketing của các tổ chức, và cách các tổ chức có thể khai thác những thay đổi này. Cụ thể, bài báo tập trung vào việc khám phá tầm quan trọng của các nhà quản lý cộng đồng và mức độ liên quan của các quy trình sử dụng nguồn cung ứng cộng đồng để đối phó với những thay đổi mới.

2. CÁC KHÁI NIỆM

2.1. Mạng xã hội

Mặc dù mạng xã hội có thể có những ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau và đối với những người dùng khác nhau, theo Boyd và Ellison (2007, trang 211) định nghĩa chúng là: “Các dịch vụ dựa trên web cho phép các cá nhân (1) tạo hồ sơ công khai hoặc bán công khai trong một hệ thống có giới hạn, (2) nêu rõ danh sách những người dùng khác mà họ chia sẻ kết nối và (3) xem và duyệt qua danh sách của họ đã kết nối và những kết nối được thực hiện bởi những người khác trong hệ thống”

Trong khi đó, một cộng đồng trực tuyến có thể được định nghĩa là “một nhóm người có thể gặp mặt trực tiếp hoặc không thể gặp nhau trực tiếp để trao đổi lời nói và ý tưởng thông qua trung gian của các bảng tin và mạng máy tính” (Rheingold, 1993, tr . 58), hoặc như không gian mạng được hỗ trợ bởi công nghệ, tập trung vào giao tiếp và tương tác của những người tham gia và xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên, cho phép người tham gia thực hiện các chức năng chung, học hỏi, đóng góp kiến thức, và tập thể xây dựng dựa trên kiến ​​thức đó (Hsu và cộng sự, 2007).

2.2. Web 3.0

Trong những năm gần đây, những tiến bộ mới trong công nghệ internet có thể được tóm tắt bằng việc chuyển đổi Web 1.0 thành Web 2.0, và sự xuất hiện của các công nghệ web ngữ nghĩa hay còn gọi với cái tên là Web 3.0 (Berners-Lee và cộng sự, 2001).

Web 3.0 có thể được xem là “Web ngữ nghĩa được tích hợp máy móc, công nghệ hiện đại vào để cung cấp sức mạnh cho các ứng dụng quy mô lớn” (Hendler, 2009, trang 111), các công nghệ kỹ thuật số được kết nối với internet, được phát triển và hỗ trợ cho con người (Fuchs và cộng sự, 2010), hoặc “các tác nhân thông minh có thể tự động thao tác các dịch vụ Web (đọc-ghi-thực thi) và giúp các công ty phản ứng với các thay đổi một cách nhanh chóng” bằng cách tích hợp dữ liệu và ứng dụng từ các tài nguyên khác nhau, cung cấp “khả năng suy ra mối quan hệ giữa dữ liệu trong các ứng dụng khác nhau hoặc trong các phần khác nhau của các ứng dụng tương tự ”(Hendler, 2009, trang 112). Khái niệm mới này rất cần thiết vì nó làm cho thông tin có ý nghĩa hơn đối với con người bằng cách làm cho nó dễ hiểu hơn đối với máy móc.

Trong bối cảnh mới, các máy móc thông minh đọc, hiểu, tương tác lẫn nhau và có thể thao tác dữ liệu từ không gian mạng, cho phép quá trình này được điều chỉnh bởi những người dùng hoặc công ty khác nhau theo nhu cầu của riêng họ. Ngoài ra, công nghệ mới cho phép lắng nghe, học hỏi và hợp tác, để mỗi khách hàng hoặc các bên liên quan có thể được đối xử khác nhau, theo sở thích của họ, mọi lúc.

Với các mạng xã hội trong kỷ nguyên Web 3.0, các công ty có thể sử dụng thông tin do các tổ chức thu thập trước, trong hoặc sau khi tiếp xúc với khách hàng thông qua các kỹ thuật như lưu trữ dữ liệu, khai thác dữ liệu hoặc quản lý quan hệ khách hàng, cũng như bằng cách sử dụng các phần thông tin khác nhau từ các mạng xã hội đa dạng hoặc mạng nói chung. Thông tin này giờ đây rất cần thiết để điều chỉnh và cá nhân hóa các sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ của và cho những người dùng hoặc công ty khác nhau theo nhu cầu của riêng họ (làm những gì người dùng muốn bạn làm và hành xử như người dùng muốn bạn hành xử), bất cứ khi nào họ muốn, cho phép marketing chéo tức thì và các ứng dụng khác (Garrigos và cộng sự, 2011). Khái niệm này có nghĩa là một sự chuyển đổi căn bản với những thay đổi quan trọng trong bản thân công nghệ, một lần nữa, cách mạng hóa các mô hình kinh doanh ngày nay.

2.3. Người quản lý cộng đồng

Nhiệm vụ cụ thể của người quản lý cộng đồng trong việc tạo, quản lý và tăng cường sự tham gia và cộng tác trong các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội có tầm quan trọng sống còn đối với các doanh nghiệp. Chúng tôi định nghĩa người quản lý cộng đồng là người quản lý cộng đồng trực tuyến, bằng cách hoạt động thông qua nhiều loại cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội trên mạng, họ phụ trách hoạt động hàng ngày của các cộng đồng này, đóng vai trò là người liên lạc giữa các công ty và cộng đồng trực tuyến, đảm bảo mối quan hệ trực tuyến giữa hai bên.

Nhìn chung, nhiệm vụ nổi tiếng nhất của họ là tạo ra, duy trì, tạo điều kiện, tạo động lực, tăng cường và nói chung là đảm bảo trực tuyến và cải thiện mối quan hệ và đối thoại của công ty với khách hàng và các bên liên quan khác trên internet, tùy thuộc vào sự quan tâm của doanh nghiệp và các tổ chức khác.

Đọc thêm:  Quan điểm của tác giả Nguyễn Việt Dinh về Pi Network

2.4. Nguồn cung ứng cộng đồng

Crowdsourcing – còn được gọi là “thuê ngoài cộng đồng” hoặc “nguồn cung ứng cộng đồng”, được hình thành trong nghiên cứu này là hành động nhận một công việc hoặc một nhiệm vụ cụ thể thường được thực hiện bởi một nhân viên của công ty hoặc các nhà thầu và thuê ngoài cho một nhóm lớn mọi người hoặc một cộng đồng (đám đông hoặc quần chúng) thông qua internet, thông qua một yêu cầu mở. Và nó cũng được định nghĩa là “việc thuê ngoài các nhiệm vụ cho công chúng Internet nói chung” (Kleemann và cộng sự, 2008, trang 5). Nó “mô tả một mô hình kinh doanh dựa trên web mới khai thác các giải pháp sáng tạo của một mạng lưới phân tán các cá nhân thông qua những gì tương đương với một lời kêu gọi mở cho các đề xuất” (Brabham, 2008, trang 75), với mục đích “thúc đẩy các cá nhân thực hiện đóng góp miễn phí cho quá trình sản xuất của công ty hoặc với mức thấp hơn đáng kể chi phí mà công ty bỏ ra để tạo ta đóng góp giá trị đó” (Kleemann và cộng sự, 2008, trang 5). Quá trình bao gồm khách hàng, được coi là “đồng nghiệp”, và các bên liên quan khác nhau không phải là nhân viên của tổ chức, trong quá trình sản xuất. Điều này được phát triển chủ yếu thông qua việc mở rộng mạng xã hội, cho phép lao động được thuê ngoài công chúng, với các loại cơ chế đãi ngộ và động lực đóng góp rất đa dạng.

3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA MẠNG XÃ HỘI VÀ WEB 3.0 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

3.1. Tầm quan trọng của mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến

Tầm quan trọng của mạng xã hội được nhấn mạnh trong môi trường hiện đại vì sự gia tăng về số lượng của chúng, cùng với đó là sự ra đời của các cộng đồng trực tuyến và ảnh hưởng chung của chúng đối với hành vi của tổ chức.

Mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến rất cần thiết để cho doanh nghiệp có thể hiểu được những thay đổi hiện tại trong môi trường kinh doanh. Tiềm năng kết nối được thúc đẩy bởi những cải tiến mới, “thúc đẩy tất cả xã hội và các tập đoàn làm việc nhanh hơn, tạo ra và quản lý nhiều hơn sự phụ thuộc lẫn nhau, và hoạt động trên các thị trường toàn cầu” (Kalpic và Bernus, 2006, trang 41). Rõ ràng, những xu hướng mới này đang tạo điều kiện cho việc xây dựng các mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến mạnh mẽ, ảnh hưởng đến việc thiết kế các trang web và nói chung, làm tăng khả năng cạnh tranh của các tổ chức, đồng thời dẫn đến việc chuyển đổi mô hình kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, sự phát triển rất đáng kể trong vài năm qua của các mạng xã hội trực tuyến như LinkedIn, Facebook, Twitter hay Youtube nói riêng tất cả các loại cộng đồng trực tuyến nói chung. Tuy nhiên, tác động của chúng rất rộng và ngày càng lan rộng, với các hoạt động từ kinh tế và marketing đến xã hội và giáo dục. Theo hướng này, chúng ta có thể nói về mạng xã hội và cộng động trực tuyến ở phạm vi như mạng doanh nghiệp, cộng đồng chuyên nghiệp, nền tảng kinh doanh điện tử, mạng nghiên cứu, mạng giáo dục, mạng với khách hàng, nhà cung cấp, bạn bè, v.v.

Hãy nhớ rằng mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến chính thức không phải là loại hình duy nhất được thiết lập trong các tổ chức, các mạng xã hội trực tuyến không chính thức và đa dạng là rất quan trọng đối với các tổ chức trong môi trường hiện đại, bởi vì, như tài liệu cho thấy, tương tác xã hội là nguồn sáng tạo và đổi mới.

Đặc biệt, mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến rất cần thiết để các nhà quản lý cải thiện quá trình ra quyết định. Ví dụ, như Burt và cộng sự (2000) chỉ ra rằng, các nhà quản lý có liên kết trong các nhóm riêng biệt giàu vốn xã hội của thông tin và kiểm soát các lợi ích liên quan đến các mối quan hệ để khắc phục “khoảng cách cấu trúc” trong thông tin của họ.

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện đại, điều cần thiết là phải thiết kế các tổ chức trong nền kinh tế mới từ quan điểm mạng lưới chiến lược, nơi các đơn vị tương đối tự chủ và độc lập có thể và phải hoạt động cùng nhau. Trong lĩnh vực mới, “khi các sản phẩm và dịch vụ trở nên phi vật chất hóa, và bản thân chuỗi giá trị không còn có kích thước vật lý nữa”, … “khái niệm chuỗi giá trị trở thành một công cụ không phù hợp để phân tích nhiều ngành công nghiệp ngày nay và phát hiện ra các nguồn giá trị”. Do đó, cần phải chuyển từ chuỗi giá trị sang khái niệm mạng giá trị, trong đó “giá trị được đồng tạo ra bởi sự kết hợp của những người chơi trong mạng”.

Khía cạnh này rất quan trọng đối với mọi công ty, trong một xã hội ngày càng được nối mạng và với sự ra đời của các ứng dụng Web mạnh mẽ và thân thiện hơn với người dùng, khi các nền tảng mới có thể tạo ra nhiều kênh giao tiếp đa dạng, ví dụ giữa doanh nghiệp và khách hàng, chuyên gia và các công ty khác hoặc các bên liên quan. Họ cũng có thể nâng cao các kênh giữa các khách hàng giống nhau và cuối cùng ảnh hưởng đến các quyết định khác nhau. Ngoài ra, các nền tảng mới đang dẫn đến những cách mới để đánh giá nhu cầu và tâm lý khách hàng về sản phẩm và giá cả, đồng thời thay đổi cách thức xác định những tiến bộ mới và thu thập thông tin của các nhà quản lý và nhân viên (Garrigos và cộng sự, 2011). Bằng cách này, những đổi mới gần đây đang tạo ra sự thay đổi trong phương thức và quy trình làm việc cả bên trong và bên ngoài tổ chức, ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của các tổ chức bằng cách chuyển đổi các kỹ thuật sản xuất, quảng bá và bán sản phẩm cũng như để nâng cao lòng trung thành của khách hàng.

3.2. Tầm quan trọng của người quản lý cộng đồng

Người quản lý cộng đồng có ba mục tiêu được kích hoạt bằng cách thực hiện một số chức năng. Trước tiên, họ phải cải thiện hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm và sự kiện của tổ chức cũng như nâng cao danh tiếng của tổ chức. Theo nghĩa này, họ phải tăng cường cuộc họp, sự tham gia và cộng tác của nhiều bên liên quan liên quan đến cộng đồng trực tuyến, cũng quan tâm đến nhu cầu và ý kiến ​​của khách hàng và các bên liên quan khác, đồng thời cố gắng giám sát và kiểm soát hoạt động, và cụ thể là “từ miệng” qua internet (danh sách phân phối, nhóm tin hoặc diễn đàn web); triển khai tầm nhìn của tổ chức và kế hoạch marketing quan hệ, đồng thời nâng cao và đảm bảo danh tiếng trực tuyến và hình ảnh tốt của công ty, đồng thời, cùng với đó là lòng trung thành của khách hàng. Thứ hai, họ có chức năng quản lý vì họ phải truyền đạt trạng thái của cộng đồng cho công ty bằng cách chuẩn bị các số liệu và diễn giải dữ liệu và các yếu tố thành công quan trọng để giúp các tổ chức hoạch định chiến lược sản phẩm và quy trình của họ. Cuối cùng, người quản lý cộng đồng phải thúc đẩy sự tham gia và cộng tác của các bên liên quan để cải thiện một số quy trình “nguồn cung ứng cộng đồng” tại các điểm khác nhau của chuỗi giá trị, như sẽ được mô tả ở phần sau.

Đọc thêm:  Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật tác động như thế nào với nhà đầu tư trong thị trường tiền kỹ thuật số?

Trong bối cảnh này, và mặc dù một số tổ chức tiên phong đang tập trung vào việc sử dụng mạng xã hội và công nghệ mới vẫn không hoàn toàn hài lòng với kết quả (không phải vì thiếu đóng góp, mà chính xác hơn là vì kỳ vọng cao được tạo ra), hầu như tất cả các công ty đổi mới lớn hơn đang sử dụng các nhà quản lý cộng đồng để cải thiện nhiệm vụ của họ. Bằng cách này, hầu hết trong số họ đã kết hợp trang công ty của họ vào các mạng xã hội chính (Facebook, Twitter hoặc LinkedIn), và một số công ty thậm chí còn tạo ra các mạng xã hội của riêng họ (Adidas, Dell, Ford, Ikea, Nike, Pepsi,…). Tuy nhiên, điều cần thiết đối với tất cả các loại hình kinh doanh, ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải nhận thức được tầm quan trọng của “các nhà quản lý cộng đồng” trong việc cải thiện, không chỉ marketing, quản lý chung của các tổ chức.

3.3. Công nghệ Web 3.0, các mạng xã hội và hoạt động Marketing của doanh nghiệp

Mặc dù chúng ta không thể bỏ qua quá trình tự động hóa của mạng xã hội gắn liền với sự phát triển của Web 3.0, nhưng tiềm năng của các công nghệ mới không thể hình thành nếu không có sự tham gia của những người sống, tương tác, học hỏi và sáng tạo qua web. Theo nghĩa này, nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh vẫn được tìm thấy trong các mối quan hệ cá nhân với môi trường vì các quy trình đơn giản, tự động liên quan có thể khiến các công ty hiểu sai về các khía cạnh thiết yếu của môi trường mới, nơi tri thức là đặc điểm chính. Do đó, việc coi các mạng xã hội là công cụ để cải thiện cả quy trình Marketing và quản lý chiến lược nói chung, và cụ thể là các quy trình ra quyết định Marketing là rất quan trọng. Chúng rất quan trọng trong việc củng cố hình ảnh doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác với các chuyên gia, khách hàng và nhà cung cấp, đồng thời đại diện cho một nguồn thông tin và kiến ​​thức linh hoạt về những cải tiến mới nhất cũng như thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng và các bên liên quan khác. Và muốn có được điều này thì doanh nghiệp cần phải thu thập một số lượng lớn thông tin và sử dụng các công nghệ tích hợp vào Web 3.0 như BigData (dữ liệu lớn), Machine Learning (Máy học) hay AI – Trí tuệ nhân tạo để phân tích thông tin, đưa ra được những thông tin tốt nhất cho việc ra các quyết định Marketing.

Mạng xã hội là công cụ thiết yếu để tìm hiểu điều gì đang xảy ra tại thời điểm hiện tại, đối thủ cạnh tranh đang làm gì, khách hàng đang yêu cầu gì, hoặc thậm chí khám phá các xu hướng công nghệ, đổi mới và ý kiến ​​chuyên gia.

Họ cũng rất quan trọng trong việc tạo ra, tạo ảnh hưởng và tham gia vào các cuộc tranh luận về những cải tiến mới và quảng bá hình ảnh. Việc quản lý mạng xã hội để quản lý tri thức cũng không thể thiếu, vì mạng có thể cho phép tạo ra, chia sẻ và học hỏi tri thức, đồng thời cũng là nguồn sáng tạo và đổi mới như nhiều bên liên quan có thể gia tăng giá trị cho các sản phẩm hoặc quy trình khác nhau của các công ty.

Việc chuyển đổi khách hàng từ một khách hàng thụ động thành một khách hàng tích cực cao muốn tham gia vào tất cả các quá trình sản xuất và sự phát triển của mạng xã hội đang thay đổi quan điểm về chính sản xuất, buộc các tổ chức phải tạo ra một liên kết tương tác với thị trường, cởi mở và hợp tác với khách hàng và các bên liên quan khác trong toàn bộ quá trình sản xuất; từ định nghĩa về sản phẩm đến quá trình phát triển, sản xuất và hậu cần hoặc phân phối, đến định vị, truyền thông, quản lý thương hiệu hoặc dịch vụ bán hàng.

Như một ví dụ ban đầu về những chuyển đổi này, chúng tôi có thể sử dụng hệ thống thông tin phức tạp đã cho phép thành công của các công ty như nhà bán lẻ Zara có trụ sở tại Tây Ban Nha, với mạng lưới bán lẻ thời trang nhanh hoặc “sự đáp ứng nhanh chóng” vì nó thu thập thông tin về các sản phẩm mà khách hàng mua hàng ngày. Nhà bán lẻ có khả năng thiết kế, sản xuất, phân phối các sản phẩm mới và trưng bày tại các cửa hàng của mình trên toàn thế giới chỉ trong vòng 15 ngày, theo dữ liệu cửa hàng cụ thể và xu hướng ưa thích mới nhất của khách hàng. Ví dụ: Zara có thể thích ứng với các thị trường thay đổi nhanh chóng và dự đoán doanh số bán một mặt hàng tại một cửa hàng trong thời gian ngắn tùy thuộc vào dự báo nhu cầu, lượng hàng tồn kho của từng quy mô ban đầu có sẵn và chính sách quản lý hàng tồn kho của cửa hàng nói trên. Một trường hợp khác liên quan đến chính sách quản lý doanh thu của các hãng hàng không, cho phép họ định giá theo nhu cầu và một số yếu tố sản xuất, hoặc thậm chí là chính sách của Carrefour, cho phép khách hàng quản lý tài khoản thẻ khách hàng thân thiết cá nhân của họ, (theo dõi lịch sử mua hàng, tạo danh sách mua sắm, chia sẻ với bạn bè hoặc gia đình, v.v.) và cho phép tương tác với khách hàng trên trang web của mình. Công ty cũng có thể sử dụng thông tin này để tự động xác định nhu cầu của khách hàng (bằng cách biết các sản phẩm trước đây họ đã tiêu thụ và tình hình nhân khẩu học và gia đình của họ) và cung cấp cho họ các chương trình khuyến mại mới theo nhu cầu này và đặc điểm của sản phẩm còn hàng trong cửa hàng của họ. .

Tuy nhiên, ngoài những ví dụ này, những đổi mới gần đây cho chúng ta biết rằng các hệ thống quản lý và marketing mới được thúc đẩy bởi sự phát triển của Web 3.0 cuối cùng dựa trên việc tăng cường sự tham gia và hợp tác trong sự phát triển của tổ chức, không chỉ từ nhân viên mà còn từ khách hàng và những người khác các bên liên quan, trên khắp các mạng lưới khác nhau. Sự tham gia là rất cần thiết, vì nó làm tăng sự tham gia của khách hàng và các bên liên quan khác với các tổ chức, do đó nâng cao danh tiếng và hoạt động marketing của họ, đồng thời cũng nâng cao các đổi mới rất đa dạng cho phép tạo ra các mô hình kinh doanh mới và nâng cấp các mô hình kinh doanh được thành lập trong các tổ chức khác nhau. Do đó, điều tối quan trọng là tập trung vào các chiến lược cụ thể trong mạng lưới có thể tăng cường sự tham gia và hợp tác từ nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác, với việc sử dụng các nhà quản lý cộng đồng thích hợp và thúc đẩy các kỹ thuật nguồn cung ứng cộng đồng, một điểm mà chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển.

Đọc thêm:  Hạn chế của Blockchain và tiền mã hóa - Các thách thức về kỹ thuật

Quan điểm này là cơ bản, vì nó có thể cho phép thuê ngoài hiệu quả các quy trình khác nhau, cho phép các công ty cạnh tranh hơn khi họ có thể giải phóng nguồn lực và vốn nhân lực để tập trung vào khách hàng và nhu cầu của họ. Sau đó, trong môi trường mới, nhằm tăng cường và củng cố các mục tiêu này, chúng tôi có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia hai trong số các đổi mới chính đối với doanh nghiệp:

(1) Nâng cao lòng tin của khách hàng cũng như danh tiếng và hình ảnh của các tổ chức thông qua việc sử dụng thích hợp các mạng xã hội và các nhân vật như “người quản lý cộng đồng”; và

(2) Tăng cường sự tham gia của mọi người vào doanh nghiệp thông qua việc cá nhân hóa các trang web và quảng bá bởi những người quản lý cộng đồng về cái gọi là nguồn cung ứng cộng đồng, được xem xét dưới đây.

3.4. Tầm quan trọng của nguồn cung ứng cộng đồng

Tầm quan trọng của sự tham gia của mọi người, không chỉ khách hàng hay nhân viên, trong toàn bộ quy trình kinh doanh được thể hiện ở mức độ lớn nhất trong “nguồn cung ứng cộng đồng”, một mô hình kinh doanh quan trọng trong thời đại Web 3.0.

Brabham (2008, trang 79) chỉ ra rằng công chúng có thể giúp thiết kế sản phẩm, sản xuất quảng cáo và hình ảnh đáng nhớ, và nó hoạt động tốt hơn ngành công nghiệp nhanh hơn và rẻ hơn ngay cả những bộ óc hàng đầu trong các lĩnh vực này. Geiger và cộng sự. (2011) đã sử dụng 46 ví dụ về nguồn cung ứng cộng đồng, với 19 loại quy trình riêng biệt. Bằng cách phát triển việc sử dụng nó, Kleemann và cộng sự (2008, trang 12-14) đã mô tả và đưa ra các ví dụ về các loại nguồn lực đám đông chính: sự tham gia của người tiêu dùng vào việc phát triển và cấu hình sản phẩm; Thiết kế sản phẩm; chào giá cạnh tranh về các nhiệm vụ hoặc vấn đề được xác định cụ thể; báo cáo cộng đồng; đánh giá sản phẩm của người tiêu dùng và hồ sơ người tiêu dùng; và hỗ trợ từ khách hàng đến khách hàng. Tuy nhiên, quá trình này có thể rất rộng và có thể bao gồm mọi thứ từ thiết kế sản phẩm hoặc quy trình, phát triển và cấu hình sản phẩm, giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác, tạo nội dung, nghiên cứu và phát triển của công ty, quảng cáo, giám sát chất lượng, v.v., để bao gồm hầu hết mọi bước trong chuỗi giá trị của tổ chức

4. KẾT LUẬN

Bài viết này đã cố gắng phân tích ảnh hưởng của Web 3.0 và sự phát triển của mạng xã hội đối với quá trình marketing, quản lý và cụ thể hơn là ra quyết định của các tổ chức. Nghiên cứu xem xét các tài liệu trước đây tập trung vào sự phát triển của mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến và tầm quan trọng của chúng.

Bài viết cũng mô tả sự chuyển đổi của công nghệ và các mô hình kinh doanh mới xuất hiện trong bối cảnh mới của Web 3.0 và ảnh hưởng của nó đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng không chỉ của công nghệ, mà còn của việc sử dụng thiết yếu các mạng và quản lý sự hợp tác và sự tham gia của cá nhân trong bối cảnh mới. Bài viết cũng đã phân tích tầm quan trọng của thực tế là sự tham gia và cộng tác đến từ các loại bên liên quan rất đa dạng. Để thúc đẩy danh tiếng, sự tham gia và hợp tác, nghiên cứu kết thúc bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà quản lý cộng đồng và nguồn cung ứng cộng đồng trong việc cải thiện khả năng cạnh tranh của các tổ chức.

Đối với các nhà quản lý cộng đồng, bài viết phân tích các chức năng của họ bằng cách tóm tắt vai trò của họ trong ba điểm chính: cải thiện hoạt động marketing của tổ chức, quảng bá các sự kiện và sản phẩm, và nâng cao danh tiếng của tổ chức; cải thiện việc quản lý của công ty bằng cách chuẩn bị các thước đo cho cộng đồng và mạng lưới, giải thích các yếu tố thành công chính và giúp các tổ chức hoạch định chiến lược sản phẩm và quy trình của họ; và cuối cùng, thúc đẩy sự tham gia và cộng tác của các bên liên quan để cải thiện các quy trình cung ứng từ cộng đồng tại các điểm khác nhau của chuỗi giá trị hoặc mạng lưới giá trị của các tổ chức.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung ứng cộng đồng và cách thức nó có thể được sử dụng bởi các tổ chức, đồng thời đưa ra các ví dụ về các loại chính của quy trình nguồn lực cộng đồng trong tài liệu kinh doanh và nêu ra khả năng sử dụng nguồn lực này trong hầu hết các bước của chuỗi giá trị của tổ chức, từ marketing, thiết kế và phát triển các sản phẩm và quy trình, đến R & D và giải pháp cho tất cả các loại vấn đề kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Berners-Lee, T., Hendler, J. and Lassila, O. (2001), “The semantic web”, Scientific American, Vol. 284 No. 5, May, pp. 35-43.

Brabham, D.C. (2008), “Crowdsourcing as a model for problem solving. an introduction and cases”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 14 No. 1, pp. 75-90.

Boyd, D.M. and Ellison, N.N. (2007), “Social network sites: definition, history, and scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13 No. 1, pp. 210-30.

Burt, R., Hogarth, E. and Michaud, C. (2000), “The social capital of French and American managers”, Organization Science, Vol. 11 No. 2, pp. 123-47.

Fuchs, C., Hofkirchner, W., Schafranek, M., Raffl, C., Sandoval, M. and Bichler, R. (2010), “Theoretical foundations of the web: cognition, communication, and co-operation.

Garrigos, F., Gil, I. and Narangajavana, Y. (2011), “The impact of social networks in the competitiveness of the firms”, in Beckford, A.M. and Larsen, J.P. (Eds), Competitiveness: Psychology, Production, Impact and Global Trends, Nova Science Publishers, Hauppauge, NY.

Geiger, D., Seedorf, S., Schulze, T., Nickerson, R. and Schader, M. (2011), “Managing the crowd: towards a taxonomy of crowdsourcing processes”, Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems, August 4th-7th, Detroit, Michigan, pp. 1-11.

Hendler, J. (2009), “Web 3.0 emerging”, Computer, Vol. 42 No. 1, pp. 111-3.

Hsu, M., Ju, T., Yen, C. and Chang, C. (2007), “Knowledge sharing behavior in virtual communities: the relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectation”, International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 65 No. 2, pp. 153-69.

Kalpic, B. and Bernus, P. (2006), “Business process modeling through the knowledge management perspective”, Journal of Knowledge Management, Vol. 10 No. 3, pp. 40-56.

Kleemann, F., Voß, G.G. and Rieder, K. (2008), “Un(der)paid innovators: the commercial utilization of consumer work through crowdsourcing”, Science, Technology & Innovation Studies, Vol. 4 No. 1, July, pp. 5-26.

Rheingold, H. (1993), The Virtual Community, Addison-Wesley, Reading, MA.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts