Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về làm luận văn Teamwork

 1. 10 công cụ làm việc nhóm teamwork
 2. Teamwork by Wiki
 3. 3 yếu tổ tạo nên 1 team
 4. Sự khác biệt giữa Turnover/Revenue Income/Profit
 5. Teamwork Case Study – Starbucks Coffee
 6. Sự khác biệt effectiveness và efficiency (Tính từ là effective và efficient)
 7. Sự khác biệt giữa Performance và effectiveness
 8. Teamwork dịch ra tiếng việt là gì? 6 loại teamwork
 9. 5 giai đoạn trong teamwork
 10. Sự khác biệt giữa features và functions
 11. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sỹ UEH
 12. Teamwork là gì?
 13. Sự khác biệt giữa Team và Group
 14. Cách tính độ lệch chuẩn và sử dụng trong luận văn cao học QTKD UEH hướng nghề nghiệp
 15. 9 lầm tưởng về kế hoạch kinh doanh trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp
 16. Sự khác nhau giữa tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động là gì
 17. Ví dụ về tầm nhìn sứ mệnh mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động trong kế hoạch kinh doan
 18. Tìm hiểu về thang đo SERVQUAL
 19. Cách chọn hệ số tài factor loading để EFA ý nghĩa
 20. Cách viết tầm nhìn cho một công ty
 21. Cách xây dựng và ví dụ về bản hoạch định sứ mệnh cho công ty
 22. Ví dụ và cách xây dựng mục tiêu cho công ty

1 reply on “Tổng hợp các bài về làm luận văn Teamwork”