Thất nghiệp toàn cầu

Tuần trước, đã có một báo cáo cảnh báo về số lượng thất nghiệp cao trong những người dưới 24 tuổi. Các tác giả của báo cáo đã thu thập dữ liệu từ sáu mươi nhăm nước ở Mĩ, châu Âu, châu Á và Australia và thấy rằng hiện thời có nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm. Báo cáo này thấy 32% người tốt nghiệp đại học đang làm việc trong những việc trả lương thấp không liên quan gì tới giáo dục của họ. Tuy nhiên, báo cáo này đã không nhắc tới các lĩnh vực học tập hay bằng cấp của những người thất nghiệp này hay việc thiếu hụt kĩ năng nào đó mà có thể không được lấp đầy trong nhiều nước. Như tôi đã chia sẻ báo cáo này với vài đồng nghiệp, nhiều người không ngạc nhiên chút nào.

Một người bạn giáo sư ở Pháp bảo tôi: “Sự kiện là nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp đã học về nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu, công việc xã hội, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng, hay văn học. Đây là những lĩnh vực phổ biến trong các sinh viên đại học bởi vì chúng dễ vào học và dễ tốt nghiệp. Cho dù có ít cơ hội việc làm hơn nhưng thái độ chung trong các sinh viên là để được cái gì đó dễ dàng và vui vẻ. Nhiều người chỉ đuổi theo bằng cấp thay vì những kĩ năng nào đó. Phần lớn các sinh viên đều bận rộn với các hoạt động xã hội của họ ở đại học và không có sự khẩn thiết để học cái gì đó mà yêu cầu họ dành nhiều thời gian cho học tập. Họ ưa thích tận hưởng nhiều nhất có thể được ngay bây giờ rồi nghĩ tới tương lai sau. Đó là thái độ chung trong nhiều thanh niên châu Âu ngày nay và nó đóng góp cho số lượng cao những người tốt nghiệp không có việc làm.”

Một giáo sư ở Bắc Kinh có cách giải thích khác: “Có vài triệu người tốt nghiệp bị thất nghiệp ở Trung Quốc và con số này đang tăng lên nhanh chóng. Trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc chỉ hội tụ vào việc mở rộng công việc chế tạo cho xuất khẩu nhưng bỏ qua công việc có kĩ năng cao được cần tới để xây dựng nền kinh tế mạnh. Với suy thoái hiện thời và thất nghiệp cao, nhiều nước bắt đầu đem việc trở về nhà để cải thiện nền kinh tế của họ; Trung Quốc đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Khi xuất khẩu của chúng tôi đã sụt giảm 35%, nhiều cơ xưởng phải đóng cửa và sa thải người. Chiến lược quốc gia chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu đã đem lại kết quả ngược và tàn phá nền kinh tế của chúng tôi. Với số thất nghiệp tăng lên nhanh chóng trong các công nhân lao động thủ công, điều đó có thể là thảm hoạ cho chính phủ của chúng tôi. Trong nhiều năm, nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo rằng Trung Quốc không thể sống chỉ bằng một mình xuất khẩu nhưng khi tiền nước ngoài vẫn còn đang rót vào, không ai chú ý. Trong hai thập kỉ qua, chúng tôi chỉ hội tụ vào kĩ năng lao động thấp và đã không đưa nỗ lực vào phát triển các kĩ năng cao hơn, điều là nền tảng của bất kì nền kinh tế nào cho nên đã có những tình huống không cân bằng. Vì không có nhu cầu về kĩ năng cao hơn, hệ thống giáo dục của chúng tôi không cần thay đổi và sinh viên của chúng tôi không có những kĩ năng hiện thời và đó là lí do tại sao sinh viên có giáo dục gặp phải lúc khó khăn đi tìm việc làm. Bây giờ khi nền kinh tế của chúng tôi đang co lại, chúng tôi không biết phải làm gì. Không có nền tảng nội bộ để giữ cân bằng kinh tế sẽ rất khó duy trì vị thế của nền kinh tế của chúng tôi trong tương lai. Tất nhiên, sẽ có tái cơ cấu chính nào đó sớm nhưng điều đó sẽ làm cho nhiều người không hài lòng. Khi mọi người đã tận hưởng một chút thời gian thoải mái, khó mà chịu đựng gian khổ. Bây giờ chúng tôi có con số thất nghiệp cao trong cả những thanh niên có giáo dục và không giáo dục và không có giải pháp cho nó. Với vài triệu thanh niên giận dữ, đó thực sự là vấn đề khó giải quyết.”

Đọc thêm  Thư cho sinh viên đại học: Cần được chuẩn bị

Một giáo sư khác ở Tây Ban Nha than: “Phần lớn mọi người đổ cho kinh tế và chính phủ. Nhiều người hi vọng rằng khi kinh tế phục hồi, mọi sự sẽ tốt hơn nhưng họ chỉ mơ. Trong toàn cầu hoá ngày nay, cạnh tranh là khốc liệt. Vấn đề mà nhiều người tốt nghiệp tin là khó tìm việc làm trong nền kinh tế xấu trừ khi sự việc tốt hơn, mọi thứ sẽ thay đổi cho nên cho đã quyết định chờ đợi. Tất nhiên chẳng ai biết khi nào nền kinh tế sẽ tốt lên hơn? Ngay cả nhà kinh tế giỏi nhất thậm chí cũng không thể dự đoán được. Cho nên họ cứ phải chờ đợi khi năm tháng qua đi, nhóm những người mới tốt nghiệp sẽ tới cho nên số người tốt nghiệp thất nghiệp cứ tăng lên thế rồi đột nhiên năm ngoái, nó bùng nổ thành nhóm người giận dữ và sinh viên trẻ chiếm phố phường và yêu cầu thay đổi trong chính phủ. Bạn có lẽ đã thấy điều xảy ra ở Tây Ban Nha và Hi Lạp trong năm qua. Không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp.”

Đọc thêm  Người tốt nghiệp đại học về toán

Gần đây, thị trường việc làm đang cải thiện ở Mĩ khi thất nghiệp giảm đi nhưng điều đó là không đủ vì vẫn có số lượng lớn những người tốt nghiệp đại học không có việc làm. Tuy niên người tốt nghiệp của Mĩ nhận biết nhiều về tình trạng kinh tế hơn là sinh viên châu Âu hay châu Á và họ quyết tâm hơn. Khi họ không thể tìm được việc làm, đa số đang làm việc bán thời trong nhà hàng, hiệu sách, doanh nghiệp bán lẻ thay vì chờ đợi cho nền kinh tế được tốt hơn. Nhiều sinh viên trở về trường để học bằng khác, đặc biệt trong các khu vực có nhu cầu cao như chăm sóc sức khoẻ và công nghệ. Theo một nhà phân tích thị trường, cho dù với nhiều sinh viên chuyển sang khu vực công nghệ, thiếu hụt công nhân có kĩ năng sẽ vẫn còn lại trong ít nhất mười năm nữa.

 

—-English verrsion—-

 

The global unemployment

Last week, there was a report warning about the high number of unemployment among people under 24 year old. The report authors collected data from sixty five countries in the U.S., Europe, Asia and Australia and found that currently there are so many college graduates that could not find works. The report found 32% of college graduates were working in low paying jobs that have nothing to do with their education. However, the report did not mention about the fields of study or degrees of these unemployed or the shortage of certain skills that could not be fulfill in many countries. As I shared the report with several colleagues, many were not surprised at all.

A professor friend in France told me: “The fact is many unemployed graduates were studying arts, music, theater, social works, interior designing, public relation, or literature. These are popular fields among college students because they are easy to get in and easy to graduate. Even there are fewer job opportunities but the common attitude among students is to get into something easy and fun. Many only chase after a degree instead of certain skills. Most students are busy with their social activities in college and do not have the urgency to learn something that requires them to spend more time to study. They prefer to enjoy as much as they can now then think about the future later. It is a common attitude among many young European people today and it contributes to the high number of graduates with no job.”

A professor in Beijing had different explanation: “There are several million unemployed graduates in China and the number is increasing rapidly. For many years, Chinese government only focused on expand the manufacturing works for export but ignore the higher skilled works that are needed for building a strong economy. With current recession and high unemployment, more countries begin to bring works back home to improve their economies; China is facing a serious problem. As our export has declined by 35%, many factories have to close and lay off people. The national strategy that solely depends on export has backfired and devastated our economy. With the number of unemployment rising fast among labor workers it could be a disaster for our government. For years, many economists have warned that China cannot live off export alone but as long as foreign money was pouring in, nobody paid attention. For the past two decades, we only focused on low labor skills and did not put efforts in develop higher skills which were the foundation of any economy so there were unbalance situations. Since there is no need for higher skilled, our education system does not need to change and our students do not have the current skills and that is why college educated students have difficult time to find job. Now as our economy is shrinking, we do not know what to do. Without an internal foundation to keep the economy balance it would be very difficult to maintain our economy position in the future. Of course, there will be some major restructuring soon but it will make more people unhappy. When people have enjoyed a good time for a while, it is difficult to endure hardship. Now we have high number of unemployment in both educated and uneducated young people and there is no solution for it. With several million angry young people, it is really a difficult problem to solve.

Đọc thêm  Đối thoại với sinh viên Nhật Bản

Another professor in Spain lamented: “Most people blame the economy and the government. Many hope that when the economy recovers, thing will be better but they are just dreaming. In today’s globalization, competition is fierce. The issue is many graduates believe that it is difficult to find job in a bad economy but when thing get better, things will change so they decided to wait. Of course nobody know when will the economy get better? Even the best economists could not even predict. So they keep waiting and as years pass, new group of graduates would come in so the number of unemployed graduates keeps on increasing then suddenly last year, it exploded as the anger sets in and young students took to the street and demand changes in government. You probably saw what happened in Spain and Greece in the past year. Nobody could predict what will happen next.”

Recently, the job market is improving in the U.S as unemployment is declining but that is not enough because there are still a high number of college graduates without job. However U.S graduates are much more aware of the economy situation than European or Asian students and they are more determined. When they could not find job, a majority are working part time in restaurants, bookstores, retail business rather than waiting for the economy to get better. Many students return to schools for another degree, especially in high demand areas such as health care and technology. According to a market analyst, even with more students switched to technology area, the shortage of skilled workers will still remain for at least another ten years.

Nguồn: science-technology.vn/?p=465 (science-technology.vn)