Categories
Opinions

Thi cử ở Việt Nam

Không biết các bạn thấy sao, chứ theo mình thì hình như chúng ta đang bị chết dần chế mòn vì thi cử và các cuộc thi, kể cả người thắng lẫn kẻ thua.

Thi cử ở Việt Nam

Không biết các bạn thấy sao, chứ theo mình thì hình như chúng ta đang bị chết dần chế mòn vì thi cử và các cuộc thi, kể cả người thắng lẫn kẻ thua.

thi cử làm chúng ta chết dần chết mòn
thi cử làm chúng ta chết dần chết mòn

Nào là thi cuối kỳ, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi đại học, thi công chức, thi đủ thứ,…

Ai muốn tự khẳng định mình thì chỉ còn cách tham gia các cuộc thi. Người thắng thì từ khi thắng cuộc thi xong thì tài năng cứ lụi tàn dần, cứ mãi sống trong hào quang của quá khứ. Người thua thì thầy mình càng ngày càng tự ti hơn, thi còn thua thì không biết còn làm được gì nữa bởi vì không còn biết chỗ nào để khẳng định mình nữa.

Thi là cách đơn giản nhất và cũng là thiếu chính xác nhất để đánh giá khả năng của một con người. Vào thời bao cấp khi mà con người được cào bằng ở mọi phương diện thì thi cử là cách hiệu quả nhất vì một lúc anh có thể đánh giá được rất nhiều người. Nhưng thời đổi mới hiện nay khi mà mỗi cá nhân là khác biệt nhau, cần phải có cao thấp một cách rõ ràng và công bằng thì thi tỏ ra không hiệu quả. Phải có cách đánh giá theo từng cá nhân với nhiều loại thang đo chứ không thể theo một thang điểm 10 duy nhất được.

Theo mình thấy thì cách phỏng vấn là phù hợp nhất hiện nay. Nó rất tốn kém thời gian và chi phí, đòi hỏi người phỏng vấn phải có năng lực nhất định nhưng nó đem lại hiệu quả nhất. Nhưng có lẽ phải chờ đợi khá lâu, bởi vì khi người ta đã quen với cách làm cũ thì muốn dùng cách làm mới mà họ chưa quen, đầy rủi ro thì họ khó mà chấp nhận được.

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *