Categories
HỌC

Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH

Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH (Do 75 câu hỏi nhiều nên chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên 15 câu hỏi trong bộ câu hỏi). Chúc vui!

Download toàn bộ bộ đề: http://vneconomics.com/giai-trac-nghiem-75-cau-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong-k22/

 

Kevin.

2 replies on “Thi thử 75 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong cao học QTKD UEH”