Thị trường, phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu là gì?

– Thị trường là tập hợp những nhóm khách hàng hiện tại và tiềm năng về một sản phẩm nào đó.

– Phân khúc thị trường là nhóm khách hàng hiện tại và tiềm năng với một số đặc tính chung liên quan đến việc giải thích và dự đoán phản ứng của họ đối với các hoạt động/kích thích tiếp thị của công ty.

– Thị trường mục tiêu là phân khúc thị trường mà cty muốn tập trung phục vụ.

 

Bên cạnh các khách hàng hiện hữu, hiện tại sự cạnh tranh thị trường rất gay gắt trong các ngành nghề lĩnh vực, việc giữ chân khách hàng và tìm kiếm khách hàng dựa trên khách hàng tiềm năng luôn là mục tiêu của doanh nghiệp.

Khách hàng tiềm năng là khách hàng chưa mua sp/dv của cty nhưng có 3 đặc điểm sau:

  1. Có quan tâm
  2. Có nhu cầu
  3. Có khả năng thanh toán cho nhu cầu đó.

Ở một số tác giả còn nhận định khách hàng tiềm năng ngoài 3 yếu tố trên còn 1 yếu tố nữa là có khả năng tiếp cận sản phẩm (theo quan điểm này có một số sp/dv không đơn thuần cá nhân, tổ chức nào cũng có khả năng tiếp cận).

Chiến lược phân khúc thị trường là việc chia một thị trường thành các nhóm người mua khác nhau, sự khác nhau này là về nhu cầu sản phẩm/dvu, cũng như các phản ứng khác nhau với các kích thích tiếp thị của cty.

Xem thêm: https://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-quan-tri-marketing/