Thiết bị apple iphone ipad unlock là gì?

Unlock  là quá trình can thiệp vào baseband của iPhone để có thể sử dụng bất cứ SIM nào với bất cứ nhà cung cấp mạng nào. Bao gồm có các loại Unlock sau

+ Unlock bằng code : là các unlock an toàn và hiệu quả nhất. Nó unlock vỉnh viển dù có Update Fimware như thế nó cũng ko sợ bị lock lại

+ Unlock bằng phần mêm: Dùng các ứng dụng như Sam , Ulltranow để unlock các này khá an toàn nhưng khi update lên bị lock lại

+Unlock bằng Sim gép :

+Unlock bằng phần cứng : Chỉ áp dụng cho iphone 4 .Là phương thay cặp BASEBAND thấp của các máy khác để unlock. là phương pháp bất đắt dỉ vì ko mua code được.