Thư cho sinh viên đại học: Cần được chuẩn bị

Các bạn sinh viên đại học thân mến,

Là sinh viên đại học, các bạn cần biết rằng vào đại học chỉ mới là bắt đầu; tốt nghiệp được là một thành tựu, nhưng bằng cấp không tương đương với thành công nếu bạn không thể tìm được việc làm liên quan tới điều bạn đã học. Theo một khảo cứu đại học năm 2012, chỉ 38% người tốt nghiệp là có khả năng kiếm được việc làm liên quan tới lĩnh vực học tập của họ, điều có nghĩa là 62% những người tốt nghiệp đã không kiếm được việc làm hay có việc làm không liên quan tới điều họ đã học. Trong số những người tốt nghiệp có được việc làm tốt, 86% số họ là trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM); và trong những người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm, 74% số họ ở trong các lĩnh vực khác như nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc, triết học, khoa học xã hội, tâm lí, văn học và lịch sử. Dựa trên những dữ liệu này, điều quan trọng là bạn chọn lĩnh vực học tập của bạn một cách cẩn thận và thiết lập thói quen học tập tốt để đảm bảo rằng bạn sẽ đạt tới mục đích giáo dục của bạn.

Là sinh viên đại học, bạn cần hiểu rằng vào đại học không giống như trung học, và có được bằng cấp không giống như tìm được việc làm tốt. Bằng cấp KHÔNG BAO GIỜ là mục đích của bạn vì nó không đảm bảo cái gì cả. Mục đích của bạn nên là được giáo dục với tri thức và kĩ năng đúng và là một người có trách nhiệm cho bản thân bạn, cho gia đình bạn, và cho xã hội của bạn. Bạn đã bao giờ hỏi: “Điều gì làm cho một số sinh viên đại học thành công, trong khi số khác thất bại?” Điều đó không phải là vì họ thông minh thế nào hay họ may mắn thế nào mà về cách họ CHUẨN BỊ khi họ vào đại học. Mặc dầu bạn đã học tốt ở trung học nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ học tốt ở đại học, nếu bạn KHÔNG được chuẩn bị.

Được chuẩn bị có nghĩa là bạn có lí do tốt để vào đại học. Bạn biết nó là gì và tại sao. Lí do KHÔNG nên là vì bố mẹ bạn bảo bạn vào đại học. Lí do KHÔNG nên là vì bạn tốt nhất của bạn sắp vào đại học. Lí do KHÔNG nên là vì đó là điều tiếp sau trung học. Lí do nên là ý tưởng riêng của bạn về tương lai của bạn vì bạn muốn được giáo dục, xây dựng nghề nghiệp tốt để cho bạn có thể có năng suất, độc lập, và đóng góp cho xã hội bạn.

Được chuẩn bị nghĩa là bạn biết cách đặt ưu tiên của bạn. Bạn vào đại học để học cho nên tới lớp phải là ưu tiên hàng đầu, điều có nghĩa là bạn sẽ KHÔNG bỏ giờ lên lớp vì bất kì lí do nào. Là người có trách nhiệm nghĩa là bạn phải đặt thời gian riêng của bạn để học, làm bài tập về nhà, và đặt giới hạn cho các hoạt động xã hội. Sinh  viên có trách nhiệm biết cách quản lí thời gian của họ dựa trên ưu tiên của họ. Không có gì sai với việc đi ăn uống ngày cuối tuần, hay đi làm quen với ai đó đặc biệt, chừng nào bạn đã làm xong điều bạn lập kế hoạch để làm dựa trên ưu tiên riêng của bạns. Chỉ có 7 ngày trong tuần và bạn chỉ có bốn năm để hoàn thành giáo dục của bạn nhưng bạn có cả đời cho các hoạt động khác cho nên đặt ưu tiên phải là điều đầu tiên bạn học khi vào đại học.

Được chuẩn bị nghĩa là bạn phải học một cách vững chắc từng ngày. Bạn phải đọc mọi nhiệm vụ được phân công; với mỗi giờ trên lớp, bạn phải dành ít nhất hai giờ học riêng của bạn. Bạn không thể học nhồi nhét vào những phút cuối cho bài kiểm tra mà học mọi ngày, KHÔNG phải học mọi đêm trước bài thi. Bạn phải ghi chép bài trên lớp cho kĩ bằng việc lắng nghe cẩn thận điều giáo sư dạy trong lớp, và KHÔNG chú ý tới điều bạn bè bạn gửi cho bạn trong tin nhắn. Bạn phải làm việc có hiệu quả bởi vì bạn KHÔNG có thời gian nghe bài giảng lần thứ hai.

Được chuẩn bị nghĩa là bạn phải học nhiều nhất có thể được. Khi bạn đọc cái gì đó, bạn phải nghĩ về nó nghĩa là gì, KHÔNG chỉ đọc lướt qua nó. Khi bạn không hiểu cái gì đó, bạn nên hỏi câu hỏi trong lớp để cho giáo sư có thể giúp bạn hiểu nó tốt hơn. Khi bạn viết bài báo hay làm bài tập về nhà, bạn nên nghĩ sâu về vấn đề và kiểm các tham chiếu để mở rộng tri thức của bạn. Tất nhiên, thỉnh thoảng nhiều điều có thể không xảy ra như bạn muốn nhưng bạn phải không bao giờ từ bỏ. Bạn phải biết rằng bài kiểm tra là cơ hội để kiểm tri thức của bạn. Cho nên thay vì nhìn vào điểm, bạn phải nhìn vào bạn đã học được bao nhiêu và bạn biết bao nhiêu để cho bạn có thể học tốt hơn lần sau.

Được chuẩn bị nghĩa là bạn biết khi nào bạn có thể tự học và khi nào bạn sẽ cần giúp đỡ. Không ai có thể làm được mọi thứ cho nên thỉnh thoảng bạn cần hỏi sự giúp đỡ từ giáo sư. Bạn học kính trọng các giáo sư, không phải bởi vì tri thức của họ nhưng bởi vì sự chuyên cần của họ để giáo dục sinh viên như bạn. Họ không phải là ai đó chỉ truyền tri thức hàn lâm mà còn là người sẽ hướng dẫn bạn trong nhiều thứ. Bạn cần nói chuyện với họ về những điều bạn không hiểu, kể cả nghề nghiệp, việc làm, và cách đặt mục đích, bao gồm cả mục đích trong cuộc đời bạn. Bạn không vào đại học chỉ để có bằng cấp, hay để làm ra tiền mà còn để là một người toàn bộ, một người tốt cho gia đình bạn, và là người hữu dụng cho xã hội bạn, người có trách nhiệm cho đất nước bạn, và nhiều điều nữa.

Được chuẩn bị nghĩa là bạn học để mở rộng tri thức của bạn ra ngoài điều nhà trường dạy bạn. Bạn cần đọc nhiều để hiểu cách mọi sự vận hành, cách công nghệ thay đổi, cách kinh tế đang tăng trưởng, cách các công ti đang vận hành, và cách thế giới đang tiến hoá v.v. Bạn là một phần của thế giới này và bạn phải có trách nhiệm cho nó. Đó là lí do tại sao bạn phải học để trưởng thành một cách có trách nhiệm. Thời gian ở đại học còn nhiều hơn chỉ là học từ sách vở nhưng cũng là học để trưởng thành và là người có trách nhiệm.

Là sinh viên đại học, bạn đang sống trong một thế giới được che chắn đặc biệt nhưng trong một thời gian ngắn bạn sẽ phải đối diện với thế giới thực. Điều bạn làm vậy sẽ xác định ra tương lai của bạn, tương lai của gia đình bạn, và bạn đóng góp bao nhiêu sẽ xác định ra tương lai của xã hội của bạn và tương lai của đất nước bạn bởi vì tất cả các bạn đều là tương lai. Tuy nhiên tương lai được xác định ở đây và bây giờ vì bạn đang được giáo dục trong đại học. Bạn đừng bao giờ quên rằng bố mẹ bạn có mong đợi về bạn vì họ hi sinh mọi thứ cho bạn; các giáo sư của bạn cũng có mong đợi ở bạn vì họ chuyên tâm mọi thứ để giáo dục bạn; và đất nước bạn cũng có mong đợi ở bạn vì bạn sẽ là công dân tốt người đóng góp cho tương lai của nó; và sau rốt, tương lai của thế giới cũng phụ thuộc vào những người như bạn và đóng góp của bạn cho nhân loại.

 

—English version—

 

Letter to college students: Being prepared

Dear college students,

As college students, you need to know that going to college is only the beginning; having graduated is an achievement, but a degree does not equal success if you cannot find a job related to what you have studied. According to a college study in 2012, only 38% of graduates were able to get job related to their fields of study which means 62% of graduates did not find job or get job related to what they have studied. Among graduates that get good jobs, 86% of them were in Science, Technology, Engineering and Math (STEM); and among graduates who could not find job, 74% of them were in other fields such as arts, drama, music, philosophy, social science, psychology, literature and history. Based on these data, it is important that you to select your fields of study carefully and establish good study habits to ensure that you will achieve your education goals.

As college students, you need to understand that going to college is not the same as high school, and getting a degree is not the same as finding a good job. The degree should NEVER be your goal as it does not guarantee anything. Your goals should be on being educated with the right knowledge and skills and being a responsible person for yourself, for your family, and for your society. Have you ever asked: “What makes some college students successful, while others fail?” It is not about how smart they are or how lucky they are but how PREPARED they are when they go to college. Although you did well in high school but it does not mean you will do well in college, if you are NOT prepared.

Being prepared means you have a good reason to go to college. You know what it is and why. The reason should NOT be because your parents told you to go to college. The reason should NOT be because your best friends are going to college. The reason should NOT be because it is the next thing after high school. The reason should be your own idea about your future as you want to be educated, to build a good career so you can be productive, independent, and contribute to your society.

Being prepared means you know how to set your priorities. You go to college to learn so go to class must be a top priority, which means you will NOT skip class for whatever reason. To be a responsible person means you must set your own time to study, to do homework, and to set limit to other social activities. Responsible students know how to manage their time based on their priorities. There is nothing wrong with going to a party over the weekend, or getting to know someone who is special, as long as you have done what you plan to do base on your own priorities. There are only 7 days in the week and you only have four years to complete your education but you have the whole life for other activities so setting priorities must be the first thing you learn when go to college.

Being prepared means you must study steadily each day. You must read all assigned tasks; for every hour in class, you must spend at least two hours of study on your own. You cannot scram at the last minutes for tests but study every day, NOT all night before the test. You must take good class notes by listening carefully to what professors teach in class, and NOT pay attention to what your friends send you via text messages. You must work efficiently because you do NOT have time to listen to the lecture a second time.

Being prepared means you must learn as much as you can. When you read something, you must think about what it means, NOT just skim through it. When you do not understand something, you should ask question in class so professors can help you to understand it better. When you write papers or work on homework, you should think deeply on the issue and check references to broaden your knowledge. Of course, sometimes things may not happen as you wish but you must never give up. You must know that tests are learning opportunities to check your knowledge. So instead of looking at the grade, you must look at how much you have learned and how much you know so you can do better the next time.

Being prepared means you know when you can learn by yourself and when you will need help. No one can do everything so sometime you need to ask professors to help. You learn to respect your professors, not because of their knowledge but because their dedication to educate students like you. They are not someone who just transfer the academic knowledge but also ones who will guide you in many things. You need to talk to them about things that you do not understand, including careers, jobs, and how to set goals, including your goals in life. You do not go to college just to get degree, or to get a job, or to make money but also to be a total person, a good person for your family, an useful person for your society, a responsible person for your country, and much more.

Being prepared means you learn to broaden your knowledge beyond what the school teaches you. You need to read extensively to understand how things work, how technologies are changing, how the economy is growing, how companies are operating, and how the world is evolving etc. You are a part of this world and you must be responsible for it. That is why you must learn to grow up responsibly. The time in college is more than just learning from books but also learning to mature and being a responsible person.

As college students, you are living in a special sheltered world but in a short time you will face the real world. What you do then will determine your future, your family’s future, and how much you contribute will determine your society’s future and your country’s future because all of you are the future. However the future is being determined here and now as you are being educated in college. You should never forget that your parents have an expectation of you as they scarify everything for you; your professors also have an expectation of you as they dedicate everything to educate you; and your country also has an expectation of you as you will be good citizens who contribute to its future; and after all, the future of the world also depend on people like you and your contribution to humanity.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3820 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.