Thư cho sinh viên năm thứ nhất

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ nhất trong chương trình Kĩ nghệ phần mềm (SE). Mặc dù em đã dành ra ba tháng trong chương trình này, em vẫn cảm thấy không thoải mái và bị tràn ngập bởi nhiều tài liệu học tập thế. Em đã không có nhiều thời gian như các bạn học ở các lĩnh vực khác vì em có nhiều thứ phải học. Thầy giáo của em nói rằng phần lớn sinh viên SE có thể không có đủ thời gian ngay cả ngủ vì chương trình là khó. Sao SE lại khó thế so với các môn khác? Em muốn thành công và có nghề nghiệp tốt nhưng em bị thất vọng nữa. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Phải mất thời gian để xây dựng thói quen học tốt. Khi bạn dùng nó quen, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ngày nay hệ thống giáo dục đang thay đổi, đặc biêt trong khu vực công nghệ. Chúng ta đang sống tron thế giới toàn cầu cạnh tranh trong đó mọi thứ xảy ra với nhịp độ nhanh. Công nghệ thông tin (CNTT) đang làm thay đổi mọi việc làm, mọi chỗ làm việc, và mọi ngành công nghiệp. Là sinh viên SE, bạn đang lãnh đạo thay đổi này vì các lĩnh vực khác cuối cùng sẽ phải thay đổi nữa, nhưng có thể chưa. Truyền thống cổ về “Học chăm chỉ, lấy bằng cấp, có việc làm tốt,” đang trở thành lỗi thời rồi. Ngày nay bạn cần học chăm chỉ nhưng cũng phải thông minh hơn. Bạn cần học nhiều và liên tục học nhanh hơn để thành công. Ý tưởng về làm một việc cho một công ti trong phần đời còn lại của bạn là một thứ của quá khứ rồi.

Nghề lương cao ngày nay yêu cầu kĩ năng cao hơn và kĩ năng hiện thời, điều có nghĩa là bạn phải chấp nhận thái độ “học cả đời.” Để xây dựng kĩ năng này, bạn sẽ cần đọc nhiều tài liệu trong năm đầu của đại học vì nhiều học sinh phổ thông không có thói quen đọc tốt. Bằng việc đọc nhiều, bạn mở rộng tri thức của bạn và phát triển sự tò mò muốn biết hơn nữa. Bạn càng học nhiều, bạn càng biết nhiều; và bạn càng biết nhiều, bạn càng chỉ đạo tốt hơn chiều hướng học tập của bạn để xây dựng nghề nghiệp tốt. Việc làm của đại học là để giúp cung cấp cho sinh viên với nhiều cơ hội học cả đời nhất có thể được. Tôi nghĩ là sinh viên SE và ISM, bạn là nhóm sinh viên đầu tiên được phơi ra cho những cơ hội học tập mới này.

Đọc thêm  Đọc sách

Đừng so sánh bản thân bạn với người khác. Ở cùng với các sinh viên SE và ISM đi vì họ là bạn cùng tổ của bạn. Họ là những người sát cánh bên cạnh bạn trong cuộc hành trình khám phá này. Họ là những người chia sẻ cùng bạn những thất vọng của bạn cũng như những đam mê của họ. Họ sẽ động viên bạn  như bạn động viên họ, vì tất cả các bạn đều cần bạn bè. Xin cân nhắc rằng bạn là người tiên phong đi lên trước mọi người để khám phá các điều và mở đường, người khác sẽ theo sau. Nghĩ về cuộc sống phía trước; nghĩ về điều bạn có thể đạt tới vài năm sau kể từ giờ; nghĩ về những khác biệt mà bạn và bạn của bạn có thể làm ra; nghĩ về điều bạn có thể làm để làm cho gia đình bạn tự hào; nghĩ về điều bạn có thể đóng góp cho xã hội của bạn; nghĩ về điều bạn có thể đóng góp cho đất nước của bạn như những công dân có trách nhiệm; nghĩ về nghề nghiệp mà bạn sẽ có; nghĩ về tri thức bạn đã thu nhận và sẵn sàng chia sẻ với người khác; nghĩ về bạn có thể giúp được người khác thế nào bằng việc nâng họ lên khỏi nghèo nàn; nghĩ về việc là người chuyên nghiệp và bắt đầu công ti riêng của bạn; nghĩ về việc là nhà khoa học và đóng góp cho nhân loại, và nhiều điều nữa.

Đọc thêm  Sinh viên độc lập và đại học

Tôi biết là sinh viên đại học năm thứ nhất là khó, đặc biệt trong một lĩnh vực mới đòi hỏi nhiều hơn các lĩnh vực khác. Tôi tin với dũng cảm và đam mê, bạn sẽ vượt qua những chướng ngại này và đạt tới mục đích của bạn. Bao giờ cũng khó khăn lúc bắt đầu nhưng khi bạn đã đi tiếp trên con đường của bạn, mọi sự sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hãy bạo dạn, hãy dũng cảm bạn không chỉ là một người và bạn có cuộc sống kì diệu phía trước.

 

—-English version—-

 

Letter to first year students

A student wrote to me: “I am a first year student in the Software Engineering (SE) program. Even I spent three months in the program, I still feel uncomfortable and overwhelmed by so many materials to study. I did not have much time like friends who study other fields as I had so much to learn. My teacher said that most SE students may not have enough time to even sleep because the program is hard. Why SE is so different from others? I want to succeed and have a good career but I am also frustrated too. Please advice.”

Answer: It takes time to build a good study habit. When you get used to it, you will feel more comfortable. Today the education system is changing, especially in the technology area. We are living in a competitive global world in which everything is happening at fast pace. Information Technology (IT) is changing every job, every workplace, and every industry. As SE students, you are leading this change as other fields will eventually have to change too, but maybe not yet. The old tradition of “Study hard, get degree, get good job.” is becoming obsolete. Today you need to study hard but also smarter. You need to learn more and continue to learn faster to succeed. The idea of working one job for one company for the rest of your life is a thing of the past.

Today’s high-wage careers require higher skills and current skills, which means you have to adopt a “Lifelong learning” attitude. To build this skill, you will need to read a lot of materials in the first year of college since many high school students do not have good reading habit. By reading more, you expand your knowledge and develop a curiosity to want more. The more you learn, the more you know; and the more you know, the better you can direct your study’s direction to build a good career. University’s job is to help provide students with as many lifelong learning opportunities as possible. I think as SE and ISM students, you are the first group of students being exposed to these new learning opportunities.

Đọc thêm  Biết làm gì

Do not compare yourself with others. Be with students in SE and ISM as they are your teammates. They are people who travel side by side with you in this discovering journey. They are people who share with you their frustrations as well as their passions. They will encourage you as you will encourage them, as you all need friends. Please consider that you are the pioneers that travel ahead of everyone to discover things and pave the way, the others will follow. Think about life ahead; think about what you can achieve few years from now; think about the differences that you and your friends can make; think about what you can do to make your family proud; think about what you can contribute to your society; think about what you can contribute to your country as responsible citizens; think about the career that you will get; think about the knowledge that you have acquired and ready to share with others; think about how much you can help other people by lifting them up from poverty; think about being a professional and start your own company; think about being a scientists and contribute to humanities, and many more.

I know it is difficult to be a first year college student, especially in a new field that requires a lot more than others. I believe with courage and passion, you will overcome these obstacles and achieve you goals. It is always hard at the beginning but when you are well on your way, things will be much easier. Be brave, be courage you are not the only one and you have a wonderful life ahead.

Nguồn: science-technology.vn/?p=397 (science-technology.vn)