Categories
CHƠI

Tìm hiểu Canon Lens Code UX UV UZ???

Nhìn vào code của 1 lens có thể biết được xuất xứ, nhà máy sản xuất, ngày sản xuất của 1 chiếc lens. điều này là hoàn toàn quan trọng khi mua lens là mới hay 2nd.

Hầu hết đằng sau đuôi lens của bạn có mã số ví dụ như US1105.
Ký tự đầu tiên “U” tượng trưng cho nhà máy sản xuất. Canon có 3 nhà máy sản xuất lens.

U = Utsunomiya, Japan

F = Fukushima, Japan

O = Oita, Japan

Ký tự thứ hai “S” tượng trưng cho năm sản xuất. Canon bắt đầu với ký tự A là năm 1986, sau đó mỗi năm cứ lần lượt tăng lên. Nếu bạn sử dụng lens EF thì có lẽ chỉ cần quan tâm đến những năm sạu còn những năm trước đó thì hầu hết cho lens FD.

A = 1986, 1960

B = 1987, 1961

C = 1988, 1962

D = 1989, 1963

E = 1990, 1964

F = 1991, 1965

G = 1992, 1966

H = 1993, 1967

I = 1994, 1968

J = 1995, 1969

K = 1996, 1970

L = 1997, 1972

M = 1998, 1973

N = 1999, 1974

O = 2000, 1975

P = 2001, 1976

Q = 2002, 1977

R = 2003, 1978

S = 2004, 1979

T = 2005, 1980

U = 2006, 1981

V = 2007, 1982

W = 2008, 1983

X = 2009, 1984

Y = 2010, 1985

Z = 2011, 1986

Hai số tiếp theo “11” tượng trưng cho tháng sản xuất , 11 tức là tháng 11.
Hai số cuối cùng là mã riêng của Canon không dùng để tính tuổi lens.

Date code của Canon được dập ở phần mặt sau của lens, phải tháo rear cap ra mới thấy

Ví dụ:

UU0902 –> Tức cái lens này được sản xuất ở nhà máy Utsunomiya, tháng 09 năm 2006

UW1002 –> Tức cái lens này được sản xuất ở nhà máy Utsunomiya, tháng 10 năm 2008

UY1102 –> Tức cái lens này được sản xuất ở nhà máy Utsunomiya, tháng 11 năm 2010