Tìm việc làm

Một sinh viên viết: “Em sẽ tốt nghiệp tháng sau trong quản lí kinh doanh nhưng em vẫn chưa thể tìm được việc làm. Em đã xin vào nhiều công ti và có vài cuộc phỏng vấn nhưng không có được đề nghị việc làm. Em lo lắng và em không biết phải làm gì? Em có phải quay lại trường và học Quản lí hệ thông tin không?”

 

Đáp: Nếu bạn đã dành nhiều nỗ lực để tìm việc nhưng vẫn chưa tìm được gì, có thể bạn cần nhìn vào cách bạn xin việc làm. Nhiều người tốt nghiệp hiếm khi gửi lí lịch có vẻ tốt để xin việc mặc dù họ không đủ phẩm chất. ĐỪNG phí thời gian bằng việc làm điều này. Tập trung việc tìm của bạn vào việc bạn có thể làm được dựa trên lĩnh vực học tập của bạn. Điều này bao gồm đánh giá nghiêm chỉnh nào đó để xác định kiểu công việc nào bạn đủ phẩm chất. ĐỪNG gửi một lí lịch cho mọi chỗ có việc làm. Tuỳ theo việc làm bạn xin, bạn cần sửa đổi bản lí lịch của mình để hội tụ vào những yêu cầu nào đó. Chẳng hạn, nếu việc làm yêu cầu tiếp thị, bạn phải có cái gì đó liên quan tới tiếp thị trong lí lịch của bạn kiểu như “Đã học hai môn tiếp thị trong trường” hay “Hỗ trợ chiến dịch tiếp thị cho một công ti trong mùa hè.” Bản lí lịch của bạn nên liệt kê thông tin liên quan gắn với yêu cầu việc làm. Nếu bạn không có gì sánh được với yêu cầu thì công ti nghĩ bạn không đủ phẩm  chất. Vì bạn là người mới tốt nghiệp, công ti không mong đợi rằng bạn có nhiều kinh nghiệm như bạn có tri thức nào đó về điều họ cần, bạn có cơ hội tốt. Như tôi đã viết trước đây trong blog của tôi, việc làm tốt nhất không phải là việc làm được quảng cáo mà dựa trên mối liên hệ. Cho nên bạn có thể cần sự giúp đỡ từ ai đó bạn biết, đừng ngần ngại hỏi xin giúp đỡ. Có thể gia đình bạn biết những người có thể hỗ trợ bạn trong tìm việc của bạn. Có thể là ai đó trong gia đình hay người thân. Làm ra một danh sách những người bạn tin có thể có khả năng giúp được cho bạn trong tìm việc của bạn, và liên hệ với họ một cách cá nhân. Một số người có thể thực tế giới thiệu bạn cho một công ti trong khi những người khác có thể cung cấp lời khuyên hữu dụng.

Nếu bạn có các cuộc phỏng vấn mà không có đề nghị việc làm, bạn có thể kiểm điểm lại hiệu năng của bạn để xem tại sao họ không thuê bạn? Nhớ rằng ấn tượng của bạn là quan trọng. Nếu bạn trông bồn chồn, họ có thể nghĩ bạn không tự tin. Nếu bạn không có vẻ thoải mái, họ có thể nghĩ bạn là người khó làm việc với. Xin hiểu cho rằng công ti chỉ có mười lăm phút hay nửa giờ để đánh giá bạn cho nên bạn phải được chuẩn bị. Theo một số nghiên cứu, khi bạn có cuộc phỏng vấn, bạn đã được 50% khả năng được thuê cho nên hiệu năng của bạn trong phỏng vấn là quan trọng. Bạn có thể cần thực hành một số kĩ thuật phỏng vấn để chuẩn bị cho bản thân mình. Phỏng vấn là cuộc gặp kinh doanh. Bạn phải cư xử và trao đổi theo cách lịch sự và chuyên nghiệp. Giữ cuộc hội thoại được tập trung vào việc làm và nghề nghiệp của bạn, cũng như phẩm chất của bạn. Đây không phải là lúc thảo luận chuyện cá nhân (phim ảnh, âm nhạc, v.v) hay hỏi về lương hay quyền lợi (nghỉ hè, chăm sóc y tế v.v.). Bạn phải có vẻ tự tin là bạn có thể làm được việc làm đó và nhiệt tình với công ti. Bạn phải làm nghiên cứu nào đó để học về công ti để cho bạn có thể nói cái gì đó về lí do tại sao bạn muốn làm việc với họ. Đó KHÔNG phải là về việc có việc làm mà là về xây dựng nghề nghiệp cùng công ti. Đây là một điểm quan trọng mà nhiều sinh viên không hiểu. Bạn muốn ở lại và làm việc ở đó và thăng tiến nghề nghiệp của bạn ở trong công ti đó. Đây cũng không phải là chỗ nói về các công ti khác để bày tỏ sự không hài lòng về bất kì cái gì. Giữ cho cuộc gặp mặt được tích cực và trả lời những câu hỏi của người phỏng vấn một cách chính xác và thực sự. Vì bạn mới tốt nghiệp, bạn nên đưa mọi nỗ lực vào tìm việc trong lĩnh vực học tập của bạn. ĐỪNG nghĩ về chuyển sang khu vực khác vào lúc này, bạn vẫn còn có thời gian làm điều đó về sau.

Đọc thêm  Kĩ năng thế kỉ 21

Tìm việc làm có lẽ và việc gian nan nhất bạn đã từng gặp. Sẽ cần nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng, nhiều hi vọng, và nhiều thất vọng. Vài tuần trước, có một báo cáo Nhật Bản rằng người tốt nghiệp ở châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia v.v.) dành quãng 10 phút hay ít hơn mỗi ngày để tìm việc làm. Tôi ngạc nhiên về thái độ này. Các sinh viên đó đang mơ sao? Họ tưởng ai đó sẽ cho họ việc làm sao?  Trong nền kinh tế ngày nay, cạnh tranh là dữ dội và nếu người tốt nghiệp nào đó nghĩ phép màu sẽ xảy ra chỉ bởi vì họ tốt nghiệp thì họ phải đang mơ. Báo cáo này còn đi xa hơn để giải thích rằng nhiều sinh viên tin rằng khó tìm được việc làm trong nền kinh tế kém cho nên họ muốn đợi cho sự việc tốt hơn. Vì phần lớn trong họ vẫn còn sống với bố mẹ họ, họ không thấy khẩn thiết gì để tìm việc làm bởi vì bố mẹ họ chăm nom cho họ. Câu hỏi là khi nào nền kinh tế sẽ tốt hơn? Ba tháng, một năm hay ba năm? Không ai biết cả, ngay cả nhà kinh tế học giỏi nhất thậm chí cũng không thể dự đoán được. Vậy sao có thái độ như vậy? Họ có biết rằng bố mẹ họ cũng phải làm việc vất vả để nuôi nấng họ và bố mẹ họ mong đợi rằng với việc tốt nghiệp đại học, họ có thể tự chăm lo cho bản thân họ không? Họ có biết rằng tìm việc là việc làm toàn thời, điều có nghĩa là bạn phải dành ít nhất 6 tới 8 giờ mỗi ngày? Báo cáo này thấy rằng người tốt nghiệp ở Mĩ và châu Âu nhận biết về tình trạng kinh tế nhiều hơn sinh viên châu Á và họ thường làm việc chăm chỉ hơn và quyết tâm hơn để tìm việc làm. Khi họ không thể tìm được việc làm, đa số đi làm một phần thời gian trong nhà hàng, hiệu sách, kinh doanh bán lẻ còn hơn là chờ đợi cho kinh tế được tốt hơn.

Đọc thêm  Tạo kỉ luật cho sinh viên phần 2

Phần lớn chúng ta sẽ dành một phần ba hay hơn của đời mình cho công việc. Chúng ta dành quãng 40 tới 50 năm làm việc cho nên điều quan trọng là đầu tư thời gian cần thiết để có được việc làm đúng. Chúng ta nên đặt mọi nỗ lực để làm điều đó bởi vì kĩ năng tìm việc sẽ phát triển những điểm mạnh của bạn, quyết tâm của bạn, tính cách của bạn và bạn phải làm điều đó một cách nghiêm ngặt cho tới khi bạn kiếm được việc làm tốt. Nó là tương lai của bạn và nghề nghiệp của bạn. Ở nhà và chờ đợi KHÔNG phải là thái độ đúng.

 

—-English version—-

 

Looking for job

A student wrote: “I will graduate next month in business management but I could not find a job yet. I have applied in many companies and had few interviews but no offer. I am worry and I do not know what to do? Should I go back to school and study Information System Management?”

 

Answer: If you have spent a lot of efforts looking for job but have not found anything yet, maybe you need to look at the way you apply for job. Many graduates randomly send out resumes for any job that seem good even they are not qualified. Do NOT waste time by doing this. Focus your search on job that you can do based on your field of study. This involves some serious evaluation to determine for what type of work you are qualified. Do NOT send out one resume for all the job openings. Depending on the job you apply for, you need to modify your resume to focus on certain requirements. For example, if the job asks for marketing, you should have something to do with marketing in your resume such as “Have taken two marketing courses in school” or “Support a marketing campaign in a company during the summer” Your resume should list some relevant information associate with the job requirements. If you do not have anything that matches the requirements than the company think you are not qualified. Since you are a new graduate, company does not expect that you have a lot of experiences as long as you have some knowledge on what they need, you have a good chance. As I have written previously in my blog, the best job is not the job that is advertised but base on contact. So you may need help from someone you know, do not hesitate to ask for help. Maybe your family knows people who can assist you with your job search. It may be someone in the family or relative. Make a list of people you believe may be able to help you in your job search, and contact them individually. Some may be able to actually introduce you to a company while others may provide useful advice.

If you have interviews but no offer, you may review your performance to see why they are not hiring you? Remember that your impression is important. If you look nervous, they may think you are not confident. If you do not appear comfortable, they may think you are difficult to work with. Please understand that the company only has fifteen minutes or half an hour to evaluate you so you must be prepared. According to some studies, when you have an interview, you already have 50% of getting hired so your performance during the interview is important. You may need to practice some interview techniques to prepare yourself. The interview is a business meeting. You must conduct yourself and communicate in a polite and professional manner. Keep the conversation focused on the job and your career, as well as your qualifications. This is not a time to discuss personal matters (Movies, music etc.) or to ask about salary or benefits (Vacation, healthcare etc.). You must appear confident that you can do the job and enthusiast about the company. You must do some research to learn about the company so you can say something about why you want to work for them. It is NOT about having a job but about building a career with the company. This is an important point that many student do not understand. You want to stay and work there and advancing your career in that company. This is also not a place to talk about other companies express dissatisfaction with anything. Keep the meeting positive and answer the interviewer’s questions concisely and substantively. Since you are graduating soon, you should put all efforts to find job that fits your field of study. Do NOT think about switching to another area at this time, you still have time to do that later.

Đọc thêm  Câu hỏi duy nhất mà sinh viên cần trả lời

Looking for job is probably the hardest job you will ever have. It will take a lot of effort, many attempts, a lot of hopes, and many disappointments. Few weeks ago, there was a Japanese report that graduates in Asia (Japan, S. Korea, China, Malaysia etc.) spend about 10 minutes or less per day looking for a job. I was surprised about this attitude. Are these students dreaming? Do they think somebody will just give them a job?  In today’s economy, competition is fierce and if some graduates think miracles will happen just because they graduate than they must be dreaming. The report went further to explain that many students believe that it is difficult to find job in a bad economy so they want to wait for thing to get better. Since most of them still live with their parents, they do not see the urgent to find job because their parents are taking care of them. The question is when will the economy get better? Three months, one year or three years? Nobody knows, even the best economists could not even predict. So why having such an attitude? Do they know that their parents also have to work hard to raise them and they expect that by graduate from college, they can take care of themselves? Do they know that looking for job is a full time job, which means you must spent at least 6 to 8 hours per day? The report found that U.S and European graduates were more aware of the economy situation than Asian students and they often work harder and more determine to find job. When they could not find job, a majority are working part time in restaurants, bookstores, retail business rather than waiting for the economy to get better.

Most of us will spend one-third or more of our lives at work. We spend about 40 to 50 years working so it is important to invest the time necessary to get the right job. We should put every effort to do that because the skills of finding job will develop your strengths, your determinations, your characters and you should do that rigorously until you get a good job. It is your future and your career. Stay home and waiting is NOT the right attitude.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1370 (science-technology.vn)