Tìm việc

Trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh ngày nay, tri thức và kĩ năng là quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ti tràn ngập với nhiều người xin việc cho nên họ có thể chọn lựa để thuê ứng cử viên giỏi nhất có thể được. Tri thức của bạn là điều bạn có thể phân biệt bản thân mình với người khác bởi vì khi bạn có kĩ năng đúng, việc cạnh tranh trở thành không liên quan. Về bản chất, kĩ năng của bạn làm sáng lên những phẩm chất tách biệt bạn với những người còn lại, chứng tỏ rõ ràng bạn có thể làm được gì tốt hơn người khác.

Tất nhiên, trước khi bạn có thể có được ưu thế có tính cạnh tranh này, bạn phải biết kĩ năng của mình là gì và thị trường đòi hỏi cái gì. Đây thực sự là luật cung cầu cho nên bạn phải để thời gian và công sức vào khám phá nhu cầu thị trường, cái gì là nóng và cái gì không. Nếu bạn không biết bạn phải có kĩ năng nào hay bạn muốn được biết tới về cái gì thì khó cho công ti biết bạn hay thuê bạn. Chẳng hạn, nếu bạn có thể lập trình trong Java và C++ nhưng có cả nghìn người cũng có thể làm cùng điều đó thì bạn chẳng mấy khác biệt với họ. Tuy nhiên nếu bạn có thể lập trình Java và C++ trong nhiều nền như Window, Unix, và nền di động thì bạn có thể phân biệt được bản thân mình với những người còn lại. Nếu bạn nhìn vào hầu hết các giáo trình của các đại học, chúng gần như nhau vì tất cả các sinh viên đều học cùng môn học, bạn cần chọn các môn đặc biệt hay lấy đào tạo thêm mà có thể phân biệt bạn rõ ràng với người khác. Một sinh viên có đào tạo thêm trong thiết kế phần mềm, kiến trúc hệ thống sẽ có vị thế tốt hơn nhiều để được thuê so với người chỉ có thể lập trình. Một sinh viên học các môn đặc biệt như quản lí dự án phần mềm, an ninh mạng sẽ có vẻ được chuộng hơn những người chỉ biết các môn máy tính cơ bản.

Nhiều sinh viên chỉ theo cách “tìm việc thường lệ” chứ không có “tìm việc chiến lược”. Họ tin rằng nếu công ti muốn bản lí lịch thì tôi gửi cho bản lí lịch. Họ không hiểu rằng điều công ti cần là ai đó có thể giải quyết được vấn đề cho họ, hỗ trợ họ, cung cấp giải pháp cho họ chứ không chỉ là ai đó với bản lí lịch. “Tìm việc chiến lược” bắt đầu bằng tự đánh giá mình kĩ lưỡng qua việc xác định bạn là ai, bạn có gì, và bạn muốn đi đâu với nghề nghiệp của mình. Họ cần biết họ muốn ứng cử về cái gì, điểm mạnh của họ là gì, năng lực của họ là gì, về căn bản cá tính của họ. Nhiều sinh viên không biết cách tự đánh giá mình cho nên tôi bảo họ nghĩ về lớp học ưa thích của họ ở trường phổ thông, loại việc gì làm họ xúc động và loại việc gì họ thực sự muốn đạt tới trong cuộc sống. Bên cạnh năng lực riêng của họ, sinh viên cần biết nhu cầu của thị trường là gì và khu vực kĩ năng nào công ti cần tới.

Đọc thêm  Chọn bạn

Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Mĩ, năm nay hơn 1.5 triệu sinh viên tốt nghiệp từ các đại học nhưng chỉ 20 phần trăm có đề nghị việc làm. Thất nghiệp hiện thời ở Mĩ là 9%, nhưng ở châu Âu là 13% cho nên rất khó kiếm được việc làm trong thời khủng hoảng hậu tài chính này. Tuy nhiên có vài việc làm sẵn có trong một số khu vực nhưng không có đủ công nhân. “Khu vực nóng” là chăm sóc sức khoẻ, dược phẩm, năng lượng phục hồi được, kĩ nghệ phần mềm, quản lí hệ thông tin, và giáo dục. Đó là lí do tại sao tất cả các đại học đều báo cáo số lượng lớn sinh viên trở lại trường năm nay để chuyển kĩ năng của họ sang các khu vực này. Nếu bạn không tốt nghiệp trong các khu vực ‘nóng”, có thể bạn muốn xem xét trở lại trường để học các môn học thêm.

Sinh viên nên nhìn vào mô tả việc cho các vị trí mà bạn muốn làm và xác định liệu có yêu cầu nào đó bạn bị thiếu không, chẳng hạn kĩ năng kĩ thuật hay ngôn ngữ cần lấy đào tạo thêm để lấp lỗ hổng này. Bạn có thể nhắc tới trong bản lí lịch của mình rằng bạn hiện thời đang theo học những lớp nào đó và liệt kê thời gian hoàn thành mong đợi. Nếu việc phỏng vấn việc nào đó xảy tới trước khi bạn kết thúc các môn học này, công ti sẽ bị ấn tượng bởi quyết tâm của bạn và sự sẵn lòng cải tiến kĩ năng của bạn và điều đó sẽ có vẻ rõ ràng có triển vọng cho họ rằng bạn là người đúng.

Bạn cần giữ thái độ tích cực và nhiệt tình. Dành cho mình một số thời gian không phải đi tìm việc mà dành thời gian với bạn bè, người trong gia đình, và ngủ thoải mái. Sức khoẻ tốt, cả về tinh thần và thể chất, là điều sống còn cho tìm việc thành công và chuyển từ đại học sang nghề nghiệp. Không gì tồi hơn việc đi tới cuộc phỏng vấn việc làm mà trông ốm yếu hay sức khoẻ kém.

Đồng thời, một điều tốt khác mà bạn có thể làm là tình nguyện tham gia tổ chức từ thiện có nghĩa đối với bạn. Điều này sẽ giữ cho bạn bận rộn và sẽ nâng cao tinh thần của bạn và làm cho bạn ra khỏi nhà. Đó cũng là cách tốt để phát triển kĩ năng phụ thêm để đưa vào trong bản lí lịch của bạn và có thể là một cơ hội nghề nghiệp tiềm năng. Vài năm trước, một sinh viên đã viết trong lí lịch của mình: “Người tình nguyện thiết lập hệ thống mạng và website cho trại mồ côi và quản lí hệ thông tin của họ trong sáu tháng.” Điều này làm lẩy cò một mối quan tâm của công ti và anh ta đã được thuê bởi vì anh ta có kinh nghiệm khi so sánh với bạn anh ta những người cũng tốt nghiệp nhưng đã không làm gì cả.

Đọc thêm  Tiến lên trong nghề nghiệp của bạn

Trong thị trường việc làm cạnh tranh cao này, bạn cần tích cực và nhớ rằng tìm việc thực sự là việc làm toàn thời cho nên có kĩ năng đúng, thái độ đúng và một số hoạt động tình nguyện phụ thêm có thể cho bạn ưu thế tốt hơn người khác.

 

—-English version—-

 

Job search

In today’s competitive job market, knowledge and skills are more important than ever. Companies are flooded with many applicants so they can be selective to hire the best candidates possible. Your knowledge is what you can distinguish yourselves to others because when you have the right skills, the competition becomes irrelevant. In essence, your skills highlights those qualities that separate you from the rest, clearly demonstrating what it is you can do better than others.

Of course, before you can take advantage of the competitive edge, you must know what your skills are and what the market demands. This is really a supply and demand law so you must put the time and effort into discovering the market needs, what is hot and what is not. If you do not know what skills you must have or what you want to be known for then it is hard for company to know you or hires you. For example, if you can program in Java and C++ but there are thousand people who could do the same then you are not much different from them. However if you can program Java and C++ in several platforms such as Window, Unix, and mobile platforms then you can distinguish yourself from the rest. If you look at most universities’ curricula, they are almost the same as all students are taking the same courses then you need to select special courses or additional trainings that can clearly distinguish you from others. A student who has additional trainings in software design, system architect will have much better to get hired than those who can only program. A student who takes special courses such as Software project management, Networking security will be looked at more favorable than those who only have the basic computer courses.

Many students only follow the “Routine job search” rather than having a “Strategic job search”. They believe that if company wants resume then I will send them a resume. They do not understand that what the company needs is someone who can solve problems for them, supporting them, provide solution for them and not just anybody with a resume. A “strategic job search” starts with a self-evaluation to thoroughly define who you are, what you have, and where you want to go with your career. They need to know what they would stand for, what their strengths are, what their competencies are, basically their personality. Many students do not know how to do self-evaluation so I told them to think of their favorite class in school, what kind of things that make them excited and what are things that they really want to achieve in life. Beside their own competencies, students need to know what are the market’s demands and what are the skill areas that company needs.

Đọc thêm  Một dòng mã

According to the latest U.S Government report, this year more than 1.5 million students graduated from college but only 20 percent had job offers. The current unemployment in the U.S is 9 percent, but in Europe it is 13% so it is very difficult to obtain employment in this post-financial crisis time. However there are several jobs available in some areas but not enough workers. The “Hot areas” are Healthcare, Pharmaceuticals, Renewable energy, Software engineering, Information system management, and Education. That is why all universities reported significant number of students returning to school this year to switch their skills into these areas. If you are not graduating in these “Hot” areas, maybe you want to consider returning to school to take additional courses.

Students should look at the job descriptions for positions that you want and determine whether there are certain requirements that you lack, for example certain technical or language skills than take additional trainings to fill the gap. You could mention in your resume that you are currently enroll in certain classes and list the expected completion time. Should a job interview come up before you have  finished these courses, the company will be impressed by your determination and willingness to improve your skills and that will clearly look more favorable to them that you are the right one.

You need to keep both your attitude positive and your energy up. Give yourself some time off from the job search by spend time with friends, family members, and get plenty of sleep. Your good health, both mental and physical, is vital to a successful job search and transition from college to career. Nothing worst than go to a job interview looking sick or in poor health.

In the mean time, another good thing that you can do is to volunteering for a charity organization that has meaning for you. This will keep you busy and will lift your spirits and get you out of the house. It is also a good way to develop additional skills to put on your resume and could be a potential job opportunity. Few years ago, one student wrote in his resume: “Volunteer to set up a network system and website for an orphanage and manage their information system for six months”. This triggered an interest of a company and he was hired because he had experience as compare to his friends who also graduated but have not do anything.

In this highly competitive job market, you need to be active and remember that job search is really a fulltime job so having the right skills, the right attitude and some additional volunteer activities might give you a better edge than the others.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2803 (science-technology.vn)

Leave a Reply