Tin tức cho sinh viên

20/9/2016 – Theo một cuộc điều tra công nghiệp mới với 1,500 giám đốc thông tin (CIO) từ các công ti trên khắp thế giới, hiện thời có nhu cầu rất lớn về người tốt nghiệp có kĩ năng đúng. Trong nhiều năm, có những tin tức về thiếu hụt tài năng công nghệ nhưng theo cuộc điều tra mới này, thiếu hụt là lớn hơn nhiều so với điều phần lớn mọi người trông đợi. Theo cuộc điều tra này, 70% các CIO phàn nàn rằng việc thiếu hụt này đang làm hại tới ngành công nghiệp nơi nó cần tăng trưởng nhanh. Một quan chức điều hành nói: “Chúng tôi có nhiều công việc nhưng không thể thuê đủ người, và đó là vấn đề đang tăng lên cho mọi công ti. Chúng tôi không thể tìm được người có kĩ năng này ở bất kì đâu, kể cả ở Ấn Độ và Trung Quốc.”

Cuộc điều tra đã nhận diện rằng việc làm như chuyên viên phân tích dữ liệu lớn là khó lấp đầy. Nhiều công tin đang lấy các bước đi phụ thêm để thuê họ và sẵn lòng trả lương cao hơn cho những người có kĩ năng này. Nhưng thiếu hụt tài năng công nghệ là lớn hơn điều đó nhiều. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều có vấn đề tìm ra cho đủ người có kĩ năng để lấp vào việc làm đang mở ra của họ. Yếu tố đáng ngạc nhiên là nhiều việc làm mở ra yêu cầu chỉ công việc lập trình cơ bản và kiểm thử, điều trỏ thẳng vào phẩm chất của giáo dục đại học. Một quan chức điều hành Trung Quốc phàn nàn trong cuộc điều tra này: “Có nhiều ứng cử viên có bằng cấp máy tính nhưng không biết cách viết mã tốt, họ không thể làm việc trên các ứng dụng đầu cuối hay app di động hay phát triển các nền tính toán mây. Họ có thể viết vài trăm dòng mã trên PC nhưng có vậy thôi. Điều đó nghĩa là điều họ đã học trong trường chẳng là gì ngoài vài bài tập lập trình đơn giản và ghi nhớ nhiều lí thuyết nhưng họ không thể làm được cái gì khác.”

Đọc thêm  Chuẩn bị cho đại học

Ngày nay dữ liệu lớn, an ninh và tính toán mây là ba việc làm nóng nhất trong mọi nước. Ba việc làm này có nhu cầu cao nhất và lương cao nhất trong tất cả các việc làm công nghệ. Các vị trí có nhu cầu cao thứ tư và thứ năm là người quản lí dự án phần mềm và người phân tích doanh nghiệp (Kĩ sư yêu cầu).

Đọc thêm  Người kiểm thử phần mềm giỏi

—English version—

 

News for students

Sep 20, 2016 – According to the new industry survey of 1,500 chief information officers (CIO) from companies all over the world, currently there is a massive demand for graduates with the right skills. For years, there are news about technology talent shortage but according to this new survey, the shortage is much bigger than most people expected. According to the survey, 70% of CIO complained that the shortage is hurting the industry where it needs to grow fast. One executive said: “We have so many works but cannot hire enough people, and it is a growing problem for all companies. We cannot find these skilled people anywhere, including India and China.”

The survey identified that Big data analytics specialist as one role that is hard to fill. Many companies are taking extra steps to hire them and willing to pay higher wages for people with this skill. But the technology talent shortage is much larger than that. Both India and China are having problem to find enough skilled people to fill their opening jobs. The surprising factor is many opening jobs require only basic programming and testing works which point directly to the quality of college education. A Chinese executive complained in the survey: “There are many candidates with computer degree but do not know how to code well, they cannot work on back-end on mobile apps or developing cloud-computing platforms. They can write few hundred lines of code on a PC but that is all. That means what they learned in school is nothing but few simple programming exercises and memorize a lot of theories but they cannot do anything else.”

Đọc thêm  Học sinh thế hệ mới nên đối thoại mở với bố mẹ

Today Big data, security and cloud computing are the three hottest job in every country. These three have the highest demand and highest salaries among all technology jobs. The fourth and fifth high demand positions are software project managers and business analysts (requirements Engineer).

Nguồn: science-technology.vn/?p=5022 (science-technology.vn)

Leave a Reply