Categories
HỌC Nghiên Cứu

Tính chặt chẽ và tầm quan trọng của nghiên cứu quản lý

Trong tạp chí Bristish Journal of Management, Hodgkinson G.P., Herriot P., và Anderson N., (2001) đưa ra sự phân loại bốn phần của kiến thức quản lý. Sử dụng các phương diện của sự chặt chẽ về mặt lý thuyết và phương pháp luận, cũng như sự phù hợp với thực tiễn, họ xác định có bốn phần

Tính chặt chẽ và tầm quan trọng của nghiên cứu quản lý

Trong tạp chí Bristish Journal of Management, Hodgkinson G.P., Herriot P., và Anderson N., (2001) đưa ra sự phân loại bốn phần của kiến thức quản lý. Sử dụng các phương diện của sự chặt chẽ về mặt lý thuyết và phương pháp luận, cũng như sự phù hợp với thực tiễn, họ xác định  có bốn phần:

Tính chặt chẽ về lý thuyết và phương pháp luận

Tầm quan trọng thực tiễn

Bốn phần

Cao Thấp Khoa học trừu tượng
Thấp Cao Khoa học phổ thông
Thấp Thấp Khoa học tầm thường
Cao Cao Khoa học thực nghiệm

 

Các tác giả trên lập luận rằng khoa học trừu tượng có đặc điểm là tập trung vào việc tăng tính chặt chẽ về phương pháp luận  và cho ra các kết quả quan trọng được tìm thấy trong các tạp chí hàn lâm tham khảo của trường đại học, viện nghiên cứu.

Ngược lại, khoa học phổ thông có đặc điểm tập trung vào tính thích đáng và sự hữu ích, trong khi sao lãng tính chặt chẽ của lý thuyết và phương pháp luận, những nghiên cứu loại này được tìm thấy trong những ví dụ trong một vài cuốn sách dành cho những nhà quản lý thực tế. Vì vậy, tuy các khám phá có thể hữu ích với các nhà quản trị, nhưng nghiên cứu mà họ căn cứ có lẽ khó có giá trị hay đáng tin cậy để có thể tổng quát hóa và phổ biến rộng rãi.

Nghiên cứu tầm thường thì thiếu cả tính chặt chẽ trong phương pháp luận và hạn chế về mặt tầm quan trọng trong thực tế, những loại nghiên cứu này đoặc đăng tải rộng rãi trong các phương tiện thông tin đại chúng như báo điện tử hay mạng xã hội, chúng ta phải rất cẩn trọng với những nghiên cứu này vì chúng có thể gây ngộ nhận cho một số người về kết quả nghiên cứu được đăng tải, và khi những người đó áp dụng thì có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng.

Cuối cùng, khoa học thực nghiệm có cả tính chặt chẽ và tính xác đáng về lý thuyết và phương pháp luận. Những loại nghiên cứu này thường được đăng tải trên những tạp trí chuyên ngành uy tín, được cả thế giới công nhận.

John T. Roger

*******************
Hodgkinson G.P., Herriot P., và Anderson N., (2001), “Re-aligning the stakeholders in mangament research: lessons from industrial, work and organization psychology”, Brisish Journal of Management 12. Special issue, 41-8.

 

 

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *