Categories
HỌC

Tổng hợp 12 tiểu luận thay đổi và phát triển tổ chức cao học UEH lớp Đêm 3 K22

Tổng hợp 12 tiểu luận thay đổi và phát triển tổ chức cao học UEH lớp Đêm 3 K22

Giáo viên hướng dẫn Cô Trần Kim Dung.

 1. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại Đông Á Bank: Word | Slide
 2. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại ACB Leasing: Word | Slide
 3. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại VISCOM (ISO): Word | Slide
 4. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại Hoa Sen Group (Thay đổi quy trình công nghệ): Word | Slide
 5. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức Xây dựng BSC – KPI: Word | Slide
 6. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại CT Group: Word | Phụ Lục
 7. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại Bình Minh (ISO): Word | Slide
 8. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức Nghỉ việc tại ngân hàng ABC: Word | Slide
 9. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại Aroma (KPI): Word | Slide
 10. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại SPT: Word | Slide
 11. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại Thủy Điện Sông Đà 5: Word | Slide
 12. Đề tài thay đổi phát triển tổ chức tại X (TPM): Word | Slide

Trong các đề tài này đề tài thay đổi phát triển tại nhóm 7 được đánh giá tốt nhất. Điểm số sẽ cập nhật sau.

Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các khóa MBA tại UEH.

[email protected]

1 reply on “Tổng hợp 12 tiểu luận thay đổi và phát triển tổ chức cao học UEH lớp Đêm 3 K22”