Tổng hợp bài ôn thi quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh

Topic tổng hợp một số câu hỏi ôn thi quản trị chiến lược – cao học quản trị kinh doanh UEH do thầy Hoàng Lâm Tịnh giảng dạy.

TỔNG HỢP ĐỀ THI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – THẦY HOÀNG LÂM TỊNH: CLICK HERE

Đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh K22 Đêm 3 có thêm câu các phương án chiến lược hội nhập và xác định năng lực cốt lõi. Tham khảo thêm: https://vneconomics.com/de-thi-quan-tri-chien-luoc-thay-hoang-lam-tinh-cao-hoc-k22-dem-3/

GỢI Ý GIẢI:

 1. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp là gì?
 2. Vai trò việc phân tích chuỗi giá trị trong việc hoạch định và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp? 5 ý nghĩa của phân tích chuỗi giá trị
 3. Nêu thí dụ thực tiễn để minh họa về chuỗi giá trị + vai trò của việc phân tích? hay phân tích chuỗi giá trị của cty anh/chị làm việc.
 4. Nêu các phương án chiến lược tăng trưởng tập trung? Điều kiện thực hiện các phương án này? thí dụ thực tiễn minh họa?
 5. Chiến lược cấp cty là gì? Chiến lược SBU là gì? Chiến lược chức năng là gì?
 6. Mối quan hệ chiến lược cấp Cty, chiến lược SBU và chiến lược chức năng? Nêu thí dụ minh họa?
 7. Nêu 3 ví dụ về mục tiêu chiến lược cấp cty và chiến lược SBU?
 8. Cách thức xây dựng ma trận BCG và áp dụng BCG đưa ra chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng?
 9. Cty sử dụng chiến lược phát triển đa dạng hoá, anh chị hãy nêu các phương án và điều kiện để thực hiện các phương án trên. (Đồng tâm, hàng ngang và tổ hợp)
 10. Khi lựa chọn chiến lược cần căn cứ những gì? thí dụ minh họa.
 11. Khi xây dựng chiến lược cần căn cứ những gì?
 12. 8 bước thực hiện chiến lược
 13. 5 chiến lược tấn công
 14. 6 Chiến lược phòng thủ

Updating….

[email protected]

1 thought on “Tổng hợp bài ôn thi quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh”

Comments are closed.