Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng

Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng

Download Link: Mirror 1 | Mirror 2Mirror 3

Password giải nén: [email protected]

Vì thầy sử dụng slide theo từng buổi và kích thích các bạn động não sáng tạo, nên tôi không chia sẻ slide bài học môn này.

Các bạn nên đọc sách trước. Đây là một môn rất quan trọng cho việc học cao học, hãy để thái độ học môn này cao nhất nhé.

Chúc thành công!

[email protected]

 

 

2 thoughts on “Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng”

Comments are closed.