Tổng hợp các bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng

Tổng hợp các bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng

Download Link: Mirror 1 | Mirror 2

Password giải nén: [email protected]

Vì thầy sử dụng slide theo từng buổi và kích thích các bạn động não sáng tạo, nên tôi không chia sẻ slide bài học môn này.

Các bạn nên đọc sách trước. Đây là một môn rất quan trọng cho việc học cao học, hãy để thái độ học môn này cao nhất nhé.

Chúc thành công!

[email protected]

Tổng hợp các bài về phương pháp nghiên cứu khoa học

3 thoughts on “Tổng hợp các bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng”

Comments are closed.