Categories
HỌC

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN

Đơn biến: khi chỉ có 1 biến được đưa vào phân tích
– Thống kê mô tả: yếu vị, tần suất, trung vị, phần trăm, trung bình, phương sai…
– Kiểm nghiệm giả thuyết (phân tích suy luận, suy đoán): kiểm chứng xem một phát biểu nào đó có thích hợp cho tổng thể nghiên cứu hay ko. Lưu ý các phương pháp: Chi – square test; Kolmogorov – Smirnov test; Z test / t test…