Tổng hợp tiểu luận lập kế hoạch marketing – Thầy Đinh Công Tiến – Buổi 1

Buổi đầu tiên thuyết trình 4 nhóm về lập kế hoạch marketing.

Các nhóm cần bổ sung bài tập sau 10 ngày thuyết trình nộp lại thầy. Nhược điểm các nhóm nhìn chung tóm lược như sau:

  • Bảng câu hỏi cần phải xác định tốt hơn.
  • Ngân sách tính toán kỹ lưỡng và định lượng theo công cụ, số lượng, đơn giá.
  • Xử lý số liệu căn cứ tương quan với các đối thủ cạnh tranh.

Sau đây là các đề tài đã thuyết trình:

  1. Lập kế hoạch marketing cho dầu gội Clear Men: Mirror 2: Slide & Word | Mirror 2: Slide & Word
  2. Lập kế hoạch marketing cho mì Omachi: Mirror 1: Slide & Word & Budgeting | Mirror 2: Slide & Word & Budgeting
  3. Lập kế hoạch marketing cho bia Tiger đen: Mirror 1: Slide & Word | Mirror 2: Slide & Word
  4. Lập kế hoạch marketing cho xe Air Blade: Mirror 1: Slide & Word | Mirror 2: Slide & Word
  5. Học về xây dựng Marketing Online miễn phí: Click Here | Thông tin khóa học

Chúc thành công!

[email protected]

Nguồn: Lớp cao học UEH Đêm 3 K22